III. ročník Soutěžní přehlídky nové tvorby pro dechový symfonický orchestr

Praha, Česká národní banka

Josef  Ferda

III. ročník Soutěžní přehlídky – Kateřina Horká, vítězka Soutěžní přehlídky nové tvorby Foto archiv

16. 1. 2018 se v Kongresovém sále ČNB uskutečnila akce, která nemá v české kotlině v žánru dechové hudby obdoby. Společnost dechové hudby (SDH), člen Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) se již v minulých dvou ročnících této soutěže rozhodla tento projekt po velmi dlouhé době obnovit. Zasloužil se o to dnes již zesnulý Karel Bělohoubek, dlouhodobý šéf Ústřední hudby AČR, předchozí předseda SDH, skladatel a výborný aranžér. Jako současný předseda tohoto spolku jsem se rozhodl na tuto tradici nejen navázat, ale také posunout tuto akci trošku jiným směrem. Tentokrát byli SDH osloveni nejen osvědčení autoři tohoto žánru, ale nabídku zhostit se role skladatele pro velký dechový symfonický orchestr obdrželi i autoři, kteří se doposud k tomuto mediu neměli možnost dostat. K takovým patřili letos pánové Daniel Forró, Michal Macourek, ale také veliké překvapení samotné přehlídky, mladá nadějná skladatelka, studentka HAMU ze třídy prof. Juraje Filase, slečna Kateřina Horká. Právě tři výše uvedení skladatelé sami přiznali, že skladba pro tuto přehlídku byla jejich prvotinou pro takovýto typ orchestru. Kromě těchto tří autorů SDH vybrala do přehlídky ještě pana Josefa Vejvodu, Jaromíra Vogela, Antonína Tichého a opus autorské dvojice Mykoly Tkačenka a Jaroslava Šípa, jenž v minulém ročníku získali hlavní cenu za skladbu Babí Jar.

Pokračování textu III. ročník Soutěžní přehlídky nové tvorby pro dechový symfonický orchestr

VIVAT !!! AMBROŠ LADIES ORCHESTRA

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 se v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na pražském Malostranském náměstí otevřela nová kapitola českého interpretačního života. Inauguračním koncertem ze skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho vešel v život specializovaný komorní dámský ansámbl vedený vítězkou soutěže Pražského jara Olgou Šroubkovou na pozici koncertní mistryně. Spiritus agens exkluzivního sdružení je houslový virtuos Miroslav Ambrož, poslední žák Mistra Josefa Suka, v jehož osobě se soustřeďuje postavení zakladatele, ředitele, uměleckého vedoucího a sólisty. Myšlenka založení souboru zrála v jeho mysli od Velikonoc loňského roku a realizace projektu nalezla podporu u agentury Czechconcert pana Tomáše Tesky, která se stala pořadatelem nového hudebně a vizáží půvabného dámského komorního orchestru. Ten se zanedlouho vydá na koncertní cestu do Monaka a Hudební rozhledy přejí orchestru dlouhý a báječný koncertní život.

Ambroš Ladies Orchestra – Miroslav Ambroš a jeho dívčí ansámbl Foto archiv

Concertino Praga 2018 vyhráli sourozenci Bubregovi z Rakouska

Vítězové letošní soutěže Concertino Praga, sourozenci Bubregovi Foto archiv

Mezinárodní odborná porota určila vítěze 52. ročníku tradiční rozhlasové soutěže Concertino Praga. Absolutním vítězem a držitelem ceny Heleny Karáskové se stalo Duo Bubreg z Rakouska. Český rozhlas, který soutěž od roku 1966 organizuje, vydá absolutnímu vítězi profilové CD.

 

Tento rok byla soutěž vypsána pro malé soubory – dua, tria, kvarteta a kvinteta a do soutěže se přihlásilo sedmnáct souborů z Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska a Ukrajiny. Českou republiku reprezentovaly dva soubory. Sourozenci Bence a Márton Bubregovi uchvátili porotu dokonalou hrou v netradičním spojení klarinetu a saxofonu. I vítěz kategorie Trio – Trio Illimitato hrál v nezvyklém obsazení kytara, akordeon a flétna.

Pokračování textu Concertino Praga 2018 vyhráli sourozenci Bubregovi z Rakouska

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2017

V květnu se uskuteční jubilejní 70. ročník mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro – do Prahy přijede 118 mladých hudebníků ze sedmadvaceti zemí světa, aby soutěžili v oborech lesní roh a violoncello.

Rostoucí virtuozita

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro je výjimečná tím, že pro každý rok vybírá odlišnou kombinaci dvou nástrojů (z celkových jedenácti). „Šest let, které nás dělí od předchozí violoncellové soutěže, uběhlo neuvěřitelně rychle,“ vzpomíná Michal Kaňka, předseda stálé soutěžní komise. „Jelikož jsem byl u poslechu nahrávek, tzv. výběrového předkola, v roce 2012 i minulý týden, velice mě zajímalo, zda se vývoj cellové interpretace za těch pár let někam posunul.“ Srovnání je možné učinit přímé, neboť  v obou soutěžích museli mladí violoncellisté nahrát interpretaci stejných skladeb – první věty z Haydnova Koncertu C dur a Popperova Elfentanz.. „Interpretace tohoto Haydna díla je tak trochu ´nastavena´ špičkovými sólisty, které můžeme slyšet na koncertech i z internetu. Rychlost virtuózního Popperova Elfentanze se letos bezesporu zvýšila. Tři a půlminutová skladbička probíhá neustále v šestnáctinovém pohybu. Nebylo žádnou výjimkou naměřit údaj metronomu čtvrtka rovná se 190. Ovšem vyslechli jsme interprety, kteří dosáhli konstantní rychlosti 200, a zdálo se, že jsme slyšeli maximum, než zazněl suverén, který vydržel nadlidské tempo 212,“ zamýšlí se Kaňka a s nadhledem uzavírá. „Vím, že nejsme na dostizích, ale každý takovýto detail bezpochyby zaujal i poznamenal nás poslouchající.“

Violoncellistů se přihlásilo 106 z 28 států. Nejpočetněji je zastoupena Jižní Korea – z 26 přihlášených bylo do Prahy pozváno osmnáct, následují čeští violoncellisté – z patnácti uchazečů jich bylo na základě poslechu nahrávky na soutěž pozváno šest.

V oboru lesní roh se hlásilo 94 mladých talentů z 26 zemí. Komise vybrala 59 hornistů, kteří obdrží pozvánku do Prahy. Nejpočetněji je zastoupeno Německo a Česká republika – po devíti hráčích, následuje Francie a Španělsko (se šesti zástupci).

„Poslech snímků, které do výběrového předkola soutěže dorazily ze všech koutů světa, zanechal velmi dobrý dojem a naplnil mě očekáváním věcí příštích,“ říká sólohornista České filharmonie Ondřej Vrabec. „Z této masy pak vyčnívaly dva až tři zcela exkluzivní, ohromující výkony. Shodou okolností jeden takový onen mnohahodinový poslechový maraton uvedl. Všichni porotci tak hned brzy po ránu v údivu procvičili mimické svaly a žertem podezírali tým soutěže, zda nám mezi soutěžící nepropašoval referenční nahrávku Radka Baboráka,“ vzpomíná v nadsázce Ondřej Vrabec.

Členy soutěžní komise jsou renomovaní violoncellisté, jako vítěz pražskojarní soutěže z roku 2006 Tomáš Jamník, Petr Nouzovský, Miroslav Petráš, Mikael Ericsson či Michal Kaňka. Zaslané nahrávky mladých hornistů vedle Ondřeje Vrabce hodnotili děkan hudební fakulty JAMU prof. Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a laureátka soutěže Pražského jara 2013, členka České filharmonie Kateřina Javůrková.

Pokračování textu Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2017

Prosincová nej zážitků a propadáků dle Heleny Havlíkové

Prosincová „nej“ vybírám ze čtyř operních inscenací a dvou vokálních koncertů.

Pražské Národní divadlo premiérovalo na Nové scéně novinku Miloše Orsona Štědroně Don Hrabal. Janáčkova opera si v době rekonstrukce svého domovského divadla poprvé s Gounodovým Faustem vyzkoušela prostor Pavilonu P Výstaviště Brno. V Liberci uvedli Dvě vdovy, jediné nové nastudování opery Bedřicha Smetany v našich divadlech v této sezoně. A Národní divadlo moravskoslezské představilo v české premiéře Wagnerovu verzi Gluckovy Ifigenie v Aulidě.

Z vokálních koncertů jsem zvládla předvánoční vystoupení Collegia 1704 s monteverdiovským programem opřeným o jeho sbírku Selva morale e spirituale a mimořádný koncert PKF korejské koloraturní sopranistky Sumi Jo.

Pokračování textu Prosincová nej zážitků a propadáků dle Heleny Havlíkové

Konference pro varhany 2017

Ludvík Kašpárek

Hudební a taneční fakulta AMU v Praze ve spolupráci se spolkem PROVARHANY uspořádala ve dnech 29.–30. 11. 2017 druhý ročník  Konference  pro varhany.  Na zahájení v Bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře promluvil k téměř padesátce účastníků konference prof. Julian Gembalski z Hudební akademie v Katowicích. V průběhu druhého dne se pak v respiriu HAMU uskutečnily přednášky a diskuse specialistů na stavbu a historii varhan i koncertních varhaníků z České republiky i ze zahraničí.

Pokračování textu Konference pro varhany 2017

Pražští symfonikové blahopřejí Jiřímu Koutovi k 80. narozeninám

Při příležitosti životního jubilea významné české dirigentské osobnosti – Jiřího Kouta – si Pražští symfonikové připomínají jeho sedmileté šéfdirigentské působení v orchestru a přejí Jiřímu Koutovi především co nejpevnější zdraví, štěstí a spokojenost.

 

Ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Daniel Sobotka blahopřál Jiřímu Koutovi v osobním dopise a také vzpomínal na společné chvíle: „Umělecké i lidské pouto Pražských symfoniků s šéfdirigentem Jiřím Koutem bylo – a doposud je – mimořádné. Když Jiří Kout ze zdravotních důvodů ukončoval své šéfdirigentské angažmá, seděli jsme tehdy v jeho domě nedaleko St. Gallen a on mi řekl: ‚Je to výraz mé největší lásky k FOK, že se ho vzdávám.‘ Nejen jeho slzy dokazovaly, že to vyjádření šlo opravdu ze srdce. Stejně tak titul čestný šéfdirigent, který FOK Jiřímu Koutovi udělil, není jen zdvořilostí, nýbrž opravdovou poklonou Maestrovi, který svůj orchestr tolik ovlivnil. Vše nejlepší k narozeninám, pane šéfdirigente.“
Pokračování textu Pražští symfonikové blahopřejí Jiřímu Koutovi k 80. narozeninám