Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2017 a avízo koncertů vítězů 8. 12. 2017 – Alfred ve dvoře

26. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze.

Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu, Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Letos se čtvrtým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (8-20 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.
Pokračování textu Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2017 a avízo koncertů vítězů 8. 12. 2017 – Alfred ve dvoře

Jubilejní ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného

Pavel Trojan

Už v neděli začne jubilejní pátý ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Pořádá jej Pražské jaro a tvoří jakousi protiváhu k velkému květnovému festivalu: je malou, na klavírní literaturu úzce zaměřenou akcí.

Oba festivaly však spojuje úsilí přinášet zážitek ze světové interpretační úrovně. Nejinak tomu bude letos. Mezi 19. a 28. listopadem se pražské publikum může těšit na skvělou sestavu klavíristů, z nichž každý reprezentuje jedinečný umělecký pohled, každý přináší povznesení pražské koncertní sezóny.

Pokračování textu Jubilejní ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného

52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka – Listina vítězů

 

OPERNÍ NADĚJE ŽENY

  1. cena 5.000 Kč – Cena Magdalény Blahušiakové

Cenu získává     JANA MARGOVÁ (SVK)

 

  1. cena 3.000 Kč – Cena Reginy Szymikové

Cenu získává     HANA KUŽELOVÁ (CZE)

 

  1. cena 1.500 Kč – Cena Dr. Václava Němce a Doc. Lidmily Němcové

Cenu získávají   ANNA POKORNÁ (CZE) a DOMINIKA MAJDANOVÁ (SVK)

 

Čestné uznání   LENKA ŠŤASTNÁ (CZK)  Pokračování textu 52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka – Listina vítězů

Česká filharmonie vypisuje skladatelskou a interpretační soutěž

Praha (10. listopadu 2017) – U příležitosti 100. výročí od založení samostatného Československa vypisuje Česká filharmonie skladatelskou a interpretační soutěž. Skladatelské soutěže se mohou zúčastnit čeští a slovenští skladatelé a skladatelky do čtyřiceti let, interpretační soutěže hráči na jakýkoli nástroj mladší 22 let a zpěváci mladší 28 let. Díla tří finalistů skladatelské soutěže provede Česká filharmonie na veřejných koncertech v roce 2019, vítězové interpretační soutěže budou mít možnost s prvním českým orchestrem vystoupit.

Pokračování textu Česká filharmonie vypisuje skladatelskou a interpretační soutěž

Vladimír Frühauf

(*  22.  6. 1937, Lovosice)

Jiří Kolář

Vladimír Frühauf Foto archiv

PhDr. Mgr. Vladimír Frühauf se narodil 22. června 1937 v Lovosicích. Po absolvování základní a střední školy vystudoval nejprve obor chemie – biologie na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem a pak na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor hudební pedagogika – sólový zpěv a klavír. Svá vysokoškolská studia završil rigorózními zkouškami (hudební estetika – filozofie) a doktorátem na Univerzitě Karlově v Praze.

Pokračování textu Vladimír Frühauf

Alena Kostková

(* 31. 3. 1957,  Český Těšín)

Jiří Pospíšil

 

Pokud bychom chtěli osobnost Aleny Kostkové charakterizovat z hlediska hudebního, nejvýstižnějšími výrazy by nejspíše byly – všestrannost a komplexnost. Spolehlivě se pohybuje jak v oblasti hudby vokální, tak i instrumentální, výborně rozumí dětem, ale umí pracovat i s dospělými. I když její doménou je hudba artificiální, bez problémů se orientuje i v nonartificiálních žánrech. Své hudební aktivity nevnímá jen jako realizaci uspokojení svého zájmu, ale i jako nezbytnou práci pro společnost, ve které žije.

Pokračování textu Alena Kostková

Říjnová nej propadáků a zážitků dle Heleny Havlíkové

Pro říjnová „nej“ vybírám z dvanácti operních inscenací a dvou vokálních koncertů.

V říjnu kulminoval 13. ročník festivalu hudebního divadla OPERA, přehlídka většiny českých a slovenských operní souborů stálých i alternativních divadel. V chronologickém pořadí: Štátna opera Banská Bystrica pro své pražské vystoupení vybrala Juro Jánošíka Jána Cikkera, plzeňské Divadlo J. K. Tyla Medeu Luigiho Cherubiniho, liberecké Divadlo F. X. Šaldy Massenetovu Thaïs, Jihočeské divadlo České Budějovice Ravelovu operu Dítě a kouzla s předprogramem Kouzla a dítě, Štátne divadlo Košice Händelovou Alcinu, pražské Národní divadlo Martinů Juliettu, Ensemble Damian Semele Johanna Adolpha Hasseho a Opera studio Praha kombinaci Deníku Anny Frankové Grigorije Frida a Kuchyňské revue Bohuslava Martinů pod souhrnným názvem Anne, beze strachu hledět na nebe.

 

A naplno pokračovala i divadelní sezona – v říjnu ve znamení Verdiho. Dvě severomoravská divadla uvedla v premiérách dvě jeho poslední opery podle Shakespearových předloh: Národní divadlo moravskoslezské nastudovalo Otella a Slezské divadlo v Opavě Falstaffa. Pražské Národní divadlo zvolilo Maškarní ples a Jihočeské divadlo Traviatu. Tu však stejně jako původní českou novinku Miroslava Kubičky na motivy ze života Jakuba Jana Ryby v Plzni uvidím až při některé z listopadových repríz a zahrnu je do následujícího měsíce. V Brně pro sezonu limitovanou rekonstrukcí Janáčkova divadla vybrali do Mahenova divadla Donizettiho Nápoj lásky. Vedle českých produkcí jsem také viděla v Sofijské opeře Belliniho Normu.

 

Do soupisu pro „nej“ patří i uvedení Mozartova Dona Giovanniho ve Stavovském divadle pod taktovkou Plácida Dominga.

 

Z plejády říjnových vokálních koncertů jsem stihla pouze Velkou mši Franze von Suppého, kterou do svého cyklu zařadila PKF – Prague Philharmonia, a z nabídky komorní řady FOK vystoupení belgického vokálního uskupení Huelgas Ensemble pod vedením Paula von Nevela.

Pokračování textu Říjnová nej propadáků a zážitků dle Heleny Havlíkové