Pražští symfonikové blahopřejí Jiřímu Koutovi k 80. narozeninám

Při příležitosti životního jubilea významné české dirigentské osobnosti – Jiřího Kouta – si Pražští symfonikové připomínají jeho sedmileté šéfdirigentské působení v orchestru a přejí Jiřímu Koutovi především co nejpevnější zdraví, štěstí a spokojenost.

 

Ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Daniel Sobotka blahopřál Jiřímu Koutovi v osobním dopise a také vzpomínal na společné chvíle: „Umělecké i lidské pouto Pražských symfoniků s šéfdirigentem Jiřím Koutem bylo – a doposud je – mimořádné. Když Jiří Kout ze zdravotních důvodů ukončoval své šéfdirigentské angažmá, seděli jsme tehdy v jeho domě nedaleko St. Gallen a on mi řekl: ‚Je to výraz mé největší lásky k FOK, že se ho vzdávám.‘ Nejen jeho slzy dokazovaly, že to vyjádření šlo opravdu ze srdce. Stejně tak titul čestný šéfdirigent, který FOK Jiřímu Koutovi udělil, není jen zdvořilostí, nýbrž opravdovou poklonou Maestrovi, který svůj orchestr tolik ovlivnil. Vše nejlepší k narozeninám, pane šéfdirigente.“

Součinnost Jiřího Kouta se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK má dlouhou historii, poprvé Jiří Kout dirigoval tento orchestr 1. dubna roku 1964 ve Smetanově síni Obecního domu. Tehdy zde zazněla symfonická báseň Holoubek Antonína Dvořáka, 1. klavírní koncert Des dur Sergeje Prokofjeva a 6. symfonie (Symfonické fantazie) Bohuslava Martinů. Od té doby byl Jiří Kout častým hostem Pražských symfoniků až do svého odchodu do emigrace.

V emigraci se jméno Jiřího Kouta stalo uznávaným po celém světě, dirigoval nejprve v Západním Německu, záhy také v zámoří, kde mimo jiné šířil dílo Leoše Janáčka. Dirigoval v Chicagské opeře, v Los Angeles i v newyorské Metropolitní opeře, v Evropě se například představil publiku La Scaly nebo Vídeňské opery. Byl ředitelem opery v Saarbrückenu, hlavním dirigentem Deutsche Oper v Berlíně, hudebním ředitelem v Lipsku a šéfdirigentem symfonického orchestru v St. Gallen.

Novou etapu spolupráce Jiřího Kouta s FOK přineslo Pražské jaro roku 2004, které společně zahájili tradiční Mou vlastí Bedřicha Smetany. Následovaly další koncerty a v sezoně 2006/07 Jiří Kout převzal po Serge Baudovi funkci šéfdirigenta orchestru FOK. Tuto svoji šéfdirigentskou éru odstartoval velkolepým programem z děl Dmitrije Šostakoviče a Franze Schuberta. Jiří Kout se vyjádřil, že v FOK našel orchestr, který mu takříkajíc v hudbě „jde na ruku“.Cítí se mnou, dýchá se mnou. Jenom proto to také mohu dělat,“ dodal. Jeho zásluhou bylo nejenom velké nadšení hudebníků pro co nejlepší umělecké výkony, které v orchestru nadále zůstává, ale také vznik Nadačního fondu Jiřího Kouta, který byl vytvořen na jeho přání a díky jeho finančnímu přispění. Účelem fondu je vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol, kteří budou vybráni jeho uměleckou radou pro spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. Na šéfdirigentském postu Jiří Kout působil až do roku 2013, kdy ze zdravotních důvodů uvolnil místo a přijal funkci čestného šéfdirigenta Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Jiří Kout je držitelem mnoha ocenění, mezi nimiž je také Cena Antonína Dvořáka. V loňském roce převzal Stříbrnou medaili hlavního města Prahy. Nyní trvale pobývá ve švýcarském St. Gallenu, kam mu Pražští symfonikové posílají srdečný pozdrav a blahopřání k jeho životnímu jubileu.

A my se za celou redakci časopisu Hudební rozhledy připojujeme!!!

 

Zajímavé odkazy:

Rozhovor s Jiřím Koutem po zahájení Pražského jara s orchestrem FOK v r. 2004

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/jiri-kout-vlast-zustane-vlasti.html

Rozhovor s Jiřím Koutem z roku 2010

https://operaplus.cz/dirigent-jiri-kout-o-sve-nemoci-fok-i-narodnim-divadle/

Portrét Jiřího Kouta v ČT z roku 2012

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396647383-jiri-kout/