Slavnostní koncert Asociace hudebních umělců a vědců

Dne 6. 10. proběhl v Sále Martinů Hudební a taneční fakulty AMU v Praze gala koncert Asociace hudebních umělců a vědců pořádaný k výročí 30 let od založení společnosti.

Součástí koncertu, na němž se prezentovalo všech třináct společností, bylo i předání dvou významných ocenění. Výroční cenu AHUV za celoživotní přínos společnosti získal mistr houslař Karel Vávra. Titul Čestného prezidenta Asociace získal prof. Jiří Hlaváč, který stál v jejím čele po dobu dvaceti let.

Oba ocenění: zleva Jiří Hlaváč a Karel Vávra     Foto © archiv Asociace hudebních umělců a vědců