Konference pro varhany 2017

Ludvík Kašpárek

Hudební a taneční fakulta AMU v Praze ve spolupráci se spolkem PROVARHANY uspořádala ve dnech 29.–30. 11. 2017 druhý ročník  Konference  pro varhany.  Na zahájení v Bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře promluvil k téměř padesátce účastníků konference prof. Julian Gembalski z Hudební akademie v Katowicích. V průběhu druhého dne se pak v respiriu HAMU uskutečnily přednášky a diskuse specialistů na stavbu a historii varhan i koncertních varhaníků z České republiky i ze zahraničí.

Petr Koukal, hlavní organolog Národního památkového ústavu, představil a pokřtil novou publikaci s názvem Problematika restaurování zvuku varhan, která vznikla ve spolupráci se Zvukovým studiem HAMU. Publikační činnost Institutu pro chrámovou hudbu v Opole představil organolog Grzegorz Pozniak, zatímco jeho kolega Waclaw Golonka, profesor Hudební akademie Krakow, se v zajímavé přednášce podrobně zabýval různými systémy finančního ohodnocení chrámových varhaníků v různých evropských zemích. Situaci varhaníků, varhan a varhanářství v Bavorsku se ve svém příspěvku věnoval český varhaník působící v Německu, pedagog Hochschule für Musik und Theater v Mnichově a varhaník ve Freisingu Martin Poruba. V dalším vystoupení prezentoval prof. Jaroslav Tůma z pražské HAMU plánovaný výzkum intepretace i již vydané CD s publikací O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům

Zlatým hřebem konference se stal obsáhlý příspěvek Štěpána Svobody, organologa Pražského arcibiskupství, ve kterém se věnoval projektu nových Svatovítských varhan. V úvodu přiblížil vývoj uměleckých představ o novém nástroji i okolnosti vzniku současných Melzerových varhan. Poté představil vývoj a současný stav schváleného projektu nových varhan. Stavbou na základě konkurzních řízení byla pověřena renomovaná španělská firma Gerhard Grenzing z města El Papiol v blízkosti Barcelony. Odborný výklad se v závěru konference přenesl přímo do katedrály a účastníci měli příležitost vystoupit na západní katedrální kruchtu a seznámit se na místě se všemi architektonickými, technickými a akustickými aspekty a problémy stavby nového nástroje, který svou velikostí a parametry musí podle podmínek zadavatelů zvukově vyplnit a obsáhnout celý velkolepý prostor jedinečné sakrální stavby.

Pavel Svoboda, varhaník a předseda spolku Provarhany Foto Honza Ježdík

Samotný projektový záměr tohoto setkání varhaníků vznikl na AMU v rámci projektu Konference a tvorba metodiky pro posuzování kvality varhanních nástrojů. Účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt byl zároveň podpořen v rámci Studentské grantové soutěže AMU, jehož hlavním řešitelem je varhaník a doktorand HAMU Pavel Svoboda. Na vlastní realizaci se pak konkrétně podíleli odborně a organizačně studenti hudební fakulty – doktorandka Kristýna Konečná a dále Marie Minářová, Daniel Knut Pernet, Tatiana Ivanshina, Martin Kordas a Marek Mosnár.