Pavel Šporcl připravuje další hudební lahůdku

(Praha, 20. dubna 2020) Pavel Šporcl, který jako jeden z prvních umělců zareagoval na krizovou situaci a začal pro posluchače hrát ze svého doposud velmi střeženého soukromí, připravil pro své fanoušky další výjimečné koncerty – kompletní provedení Bachových slavných Sonát a partit pro sólové housle.

V pokračování jeho cyklu Koncertů v obýváku uvede projekt Bacha na Šporcla spojený s povídáním a společným setkáním nad nádhernou hudbou Johanna Sebastiana Bacha.

V šesti unikátních večerech postupně uslyšíte kompletní provedení jednoho ze základních děl houslové literatury, slavných Sonát a partit pro sólové housle. A nejen to! V průběhu koncertu provede posluchače každou skladbou svým osobním interpretačním pohledem, porovná různé interpretační styly a možnosti, rozebere jednotlivé věty i jejich styly a ukáže technické záludnosti a zákoutí jedné z nejtěžších skladeb houslové literatury.

To vše v jednom večeru a v ojedinělém koncertním cyklu.

Můj předchozí projekt Koncertů v obýváku byl časově a organizačně velmi náročný pro mne i celou rodinu“, přiznal Šporcl. „Přesto mi najednou přišlo líto, že bych přišel o pravidelný kontakt s fanoušky, jejich vzkazy, přání a fotografie ze společných večerů mi dodávaly sílu a chuť hrát pro ně dál“, dodal houslista.

Pavel Šporcl

Cyklus začne ve středu 22. dubna ve 20 hodin Sonátou pro housle č. 1 g moll a bude pokračovat pravidelně každou středu ve stejný čas až do 27. května.

Na adrese https://eshop.sporclarts.com si zájemci mohou koupit virtuální vstupenku na jednotlivé večery (300 Kč) nebo na celý abonentní cyklus (1800 Kč). Zde také najdou termíny všech koncertů i osobních setkání.

BONUS pro držitele Abonmá

Pokud si posluchač koupí Abonmá na 6 večerů, obdrží bonus zdarma. „Osobní“ setkání s umělcem. V předvečer každého koncertu Partit se propojí přes aplikaci Zoom a budou mít příležitost se ho ptát. Samozřejmě především na Bacha. Ale vlastně na cokoliv o houslích, o hudbě, o životě. „Budeme si povídat, jako bychom byli společně na kávě“, uzavřel další svoji aktivitu Šporcl.  

Festival ŠPORK

Neformální sympozium, tematická divadelní představení a koncert, to je Festival ŠPORK. Dvoudenní program je věnován tématu mecenášství od baroka po současnost. Jak vnímáme kulturní filantropii jednoho z nejvýznamnějších mecenášů českého baroka, hraběte Františka Antonína Šporka (1662 –1738), a jaké jsou současné trendy v České republice i v zahraničí? Festival ŠPORK vytváří platformu pro mezioborová setkání a dialog lidí z řad laické i odborné veřejnosti a umělecké i neumělecké sféry. Sympozium nahlíží na fenomén mecenášství jak v historických, tak kulturně-společenských souvislostech. Přijďte si poslechnout uznávané odborníky i dnešní mecenáše a diskutovat o současných otázkách kulturní filantropie. Umělecký program nabídne pořadatelský divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten a jako host Melusine Srovnal (viola da gamba).
Festival ŠPORK navazuje na předchozí tři ročníky úspěšných festivalů (Festival ANDREINI 2016 a 2018, Festival BRANDL 2019).

Informace ke vstupenkám:
Vstup na sympozium je ZDARMA, odkaz na nákup vstupenek na dvě zpoplatněná představení najdete zde: https://goout.net/cs/festivaly/festival-spork/gqaff/+vipdp/. Pokud se chcete zúčastnit sympozia, je třeba si pouze registrovat své místo přes formulář na TOMTO odkazu.
geisslers.cz/festival-špork

Program festivalu

SOBOTA 15. 2.
14:30 – 16:00

První část sympozia Mecenášství v proměnách času | Prototyp barokního mecenáše | VSTUP ZDARMA
Hosté:
prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. (historik umění): Mecenáš F. A. Špork
PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D. (historik umění, editor a produkční): Barokní šlechta v roli podporovatelů umění
Mgr. et Mgr. Pavel Beneš (Centrum baroka, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici): Výstava věnovaná barokní šlechtě a mecenátu

16:30 – 17:30

Druhá část sympozia Mecenášství v proměnách času | Mecenášství jako znak kulturní společnosti | VSTUP ZDARMA
Hosté:
Ing. René Levínský, Ph.D. (Státní fond kultury, radní): Jak by měl fungovat SFK?
Ing. Jana Ledvinová (České centrum fundraisingu): Proč lidé dávají peníze?
19:00 – 20:00
Představení | Geisslers Hofcomoedianten: Jedem s medem! | Vaše ctnosti a neřesti na jednom voze |
20:30 – 21:00
Prezentace | Ctnosti a neřesti mecenáše F. A. Šporka | představení projektu Galerie loutek v Kuksu |
VSTUP ZDARMA


NEDĚLE 16. 2.
11:00 – 12:30

Třetí část sympozia Mecenášství v proměnách času | České mecenášství ve světovém kontextu | VSTUP ZDARMA
Hosté:
Prof PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (PedF UK): Významní mecenáši českého umění
Dagmar Goldmannová (Nadační fond Via Clarita): Filantropické poradenství: promyšlená a efektivní filantropie
Mgr. Jakub Skřejpek (Bohemian Heritage Fund): Mecenášství jako výzva pro 21. století

13:00 – 14:00
Hosté:
PhDr. Karolína-Matoušová Peštová (Mecenášský klub ND): Péče o dárce v oblasti kultury
Mgr. Vojtěch Novotný (AK Čalfa Bartošík): Firemní politika dárcovství

15:00 – 16:30
Představení a koncert | Geisslers Hofcomoedianten: Malé příběhy velkého hraběte a koncert Melusine Srovnal (viola da gamba) | Sólo pro hraběte Šporka |

Sborový koncert PFS v Hradci Králové

Ve středu 5. února 2020 se od 19.00 hodin v sále Filharmonie Hradec Králové rozezní a cappella koncert Pražského filharmonického sboru (PFS).


Po lednovém účinkování s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK se sbormistr Lukáš Vasilek vrací k repertoáru a cappella, ve kterém společně se sborem oživuje a dotváří celkovou architekturu jednotlivých sborových děl, jedinečných svou barvou, výrazem i charakterem. Skladby Petra Ebena, Carla Orffa a Antona Brucknera zazněly v loňském roce v prostorách kostela sv. Šimona a Judy, který podtrhl jejich charakter. V sále filharmonie půjde o nesnadný úkol především v polyfonii všech hlasů v Ebenově Řeckém slovníku či u skladeb Brucknera, vycházejících z gregoriánského chorálu. Nebude to však poprvé, kdy sbor zúročí svoji precizní přípravu
acappellového repertoáru a schopnost přizpůsobit jej pro jiný sál.

Sbor si stejně jako pro koncert v Praze vybral ke spolupráci varhanici Danielu Valtovou Kosinovou, harfistku Janu Bouškovou a trombonisty České filharmonie.

Program koncertu:
https://www.fhk.cz/calendar/792/Usty_spravedlivych_sborovy_koncert/

Lukáš Vasilek Foto © Daniel Havel

Pražský filharmonický sbor slaví v tomto roce 85 let od svého založení, vystupuje s prestižními tělesy a dirigenty mezinárodní hudební scény a patří mezi nejvyhledávanější evropské profesionální pěvecké sbory. Hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru je od roku 2007 Lukáš Vasilek, který letos v únoru oslaví své 40. narozeniny. Za dobu své práce v PFS dokázal sbor dovést k dokonalé interpretační úrovni nejen čistotou intonace, ale i nezaměnitelnou zvukovou plností.

PKF — Prague Philharmonia nabídne program inspirovaný Mozartem a Beriovo Rendering

I další koncert Orchestrálního cyklu PKF — Prague Philharmonia v neděli 9. února od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina se ponese v duchu přeměny, evoluce a rekonstrukce. Inspirací a východiskem se tentokráte stává tvorba W. A. Mozarta a Franze Schuberta. Pod taktovkou šéfdirigenta PKF — Prague Philharmonia Emmanuela Villauma zazní Čajkovského Suita č. 4 G dur op. 61 „Mozartiana“, Stesk po Mozartovi Jana Klusáka, Klavírní koncert d moll W. A. Mozarta se sólistou Marianem Lapšanským a Rendering Luciana Beria.

„Berio v Rendering cituje,rozvíjí či rekonstruuje fragmenty Schubertovy nedokončené Desáté symfonie, s velkým respektem je instrumentuje a prázdná místa zaplňuje soudobým, někdy dokonce velmi soudobým, hudebním materiálem,“ odkrývá podstatu této skladby Emmanuel Villaume. „Jelikož tato kompozice výborně zapadá do tématu letošní sezony PKF, stala se jakýmsi základním stavebním kamenem programu. Váže se k ní i výběr Mozarta jako dalšího inspirátora, protože vazba mezi Schubertem a Mozartem byla velmi silná. Schubert Mozartovo dílo naprosto zbožňoval, o čemž svědčí i jeho proklamace „Ó, jaký jsi nám dal obraz lepšího světa, Mozarte!“ Proto jsme se rozhodli tyto dva autory zkombinovat, byť Mozarta zde opět prezentujeme zejména v dílech jiných skladatelů. Myslím, že v celém programu cirkulují velmi krásné myšlenky a nápady a bude skvělé pozorovat, jak se skladby vzájemně obohacují, či dokonce hecují. Bude to výzva nejen pro nás pro umělce, ale také pro publikum,“ dodává. Vedle slovenského klavíristy Mariana Lapšanského bude dalším sólistou večera první hobojista PKF, Jan Souček. Patronem koncertu je perkusionista PKF Ivan Hoznedr.

Vstupenky jsou jako již tradičně k dispozici on-line na www.pkf.cz, v prodejní síti PerfectSystem či hodinu před začátkem koncertu (18.30-19.30) v pokladně Rudolfina. Držitelé karty ISIC a děti do 15 let mohou využít vstupenku za 100 Kč.

Detail koncertu: https://www.pkf.cz/339-mozart-schubert-berio/

Fotogalerie ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/UMH768H76EYXHT47-LYN/

Program

JAN KLUSÁK
Stesk po Mozartovi


WOLFGANG AMADEUS MOZART
Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll, KV 466

LUCIANO BERIO • FRANZ SCHUBERT
Rendering

PETR  ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Suita č. 4 G dur op. 61 „Mozartiana“
Marián Lapšanskýklavír
Jan Souček hoboj
Emmanuel Villaumedirigent
PKF — Prague Philharmonia

ČESKÁ REPUBLIKA ČESTNÝM HOSTEM MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU TERRAS SEM SOMBRA, PORTUGALSKO

Česká republika bude v roce 2020 čestným hostem mezinárodního hudebního festivalu Terras sem Sombra (Země beze stínu), který už více než patnáct let pořádá nezisková organizace Pedra Angular v regionu na jihu Portugalska zvaném Alentejo. Tato akce, která probíhá každoročně od ledna do července, si klade za cíl upozorňovat nejen na umění a kulturu, ale také na historické památky a přírodní bohatství tohoto kraje. V roce 2020 uvede pět českých koncertů. Ještě před oficiálním zahájením festivalu v Portugalsku představí jeho zástupci celý koncept akce v Anežském klášteře v Praze během tiskové konference 9. ledna 2020. Alentejo je region na jihu Portugalska. Jméno této oblasti v překladu znamená „Na druhé straně řeky Tejo“. Region je totiž oddělen od zbytku Portugalska právě touto řekou. Na jihu hraničí s oblastí Algarve. Alentejo se již každoročně v průběhu první poloviny roku stává centrem dění festivalu Terras sem Sombra. Ten spojuje špičkové živé umění (nejen hudební) s lokálními kulturními památkami a přírodními rezervacemi, tj. kulturu v nejširším smyslu, ekonomiku (spolupráce s obchodní komorou), cestovní ruch a péči o přírodní bohatství země. Akce se orientuje na komplexní představení regionu z hlediska historie i současnosti. V oblastech, kde není snadné se ke kultuře dostat, festival zpřístupňuje umění zadarmo. Jednou z misí akce je také hledání vzájemných kulturních vazeb. Z toho důvodu zve každý rok jako čestné hosty zahraniční umělce. V roce 2016 byla dominující hostující zemí Brazílie, v roce 2017 Španělsko, v roce 2018 Maďarsko, v roce 2019 USA, v roce 2020 tato možnost byla nabídnuta České republice. Kromě uvedení pěti koncertů českých souborů (Tiburtina Ensemble, Monika Štreitová, Clarinet Factory, Smetana Trio, Musica Florea) budou premiérovány také České a slovenské písně známého portugalského skladatele Fernanda Lopes-Graca (1906-1994), které byly nalezeny v archivu Muzea hudby v Cascais. Česká účast v Portugalsku se uskuteční na základě podpory Ministerstva kultury ČR v odborné a produkční spolupráci s Českou hudební radou a Institutem umění – Divadelním ústavem. Tisková konference, která představí festival českému publiku, se uskuteční 9. ledna 2020 v Anežském klášteře v Praze od 17h. V rámci konference promluví náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková, Jeho Excelence velvyslanec Portugalska v ČR Luís de Almeida Sampaio a představitelé festivalu. Zazní tradiční zpěv “cante alentejano” v podání portugalského sboru Os Bóinas. Akce se zúčastní zástupci kulturních, správních a podnikatelských subjektů regionu a novináři.

České koncerty v rámci festivalu Terras sem Sombra:
18.1.2020 – Tiburtina Ensemble, ženský soubor poučené interpretace staré hudby http://www.tiburtina-ensemble.com/ – program: Celestial Harmony: Hildegard von Bingen (autorka 12. stol.), lokalita: Igreja Martiz de Sao Cucufate, Vila de Frades
15.2.2020 – Monika Štreitová (fl), rezidentka v Portugalsku (dcera fotografa Jindřicha Štreita), program: flétna+klavír (ženské autorky od 12. do 20. století) včetně V. Kaprálové, P. Bachraté (SR). Koncert zařazený z podnětu zastupitelského úřadu ČR,
16.5.2020 – Clarinet Factory, crossover soubor velmi úspěšný na WOMEX a ClassicalNEXT v posledních dvou letech http://www.clarinet-factory.cz/ s všestranným programem převážně z vlastní tvorby. Lokalita: Sines –Castle of Sines,
27.6.2020 – Smetana Trio (J. Páleníček, J. Čechová, J. Talich), jeden z nejžádanějších a nejoceňovanějších komorních souborů současnosti http:// www.smetanatrio.cz/– lokalita: St. James’ Church, Santiago do Cacém, program: Smetana, Martinů, Novák.
11.7.2020 – Musica Florea, soubor historicky poučené interpretace http:// www.musicaflorea.cz/, program: „Emoce v hudbě českého baroka“ – hudba z českých archivů (včetně J. D. Zelenky), lokalita: Odemira, Vila Nova de Milfontes

KONCERT PRO ZUZANU

DVOJNÁSOBNÝ LAUREÁT SOUTĚŽE CONCERTINO PRAGA VYSTOUPÍ NA KONCERTU K NEDOŽITÝM 93. NAROZENINÁM „PRVNÍ DÁMY CEMBALA“

Na vzpomínkovém koncertě k nedožitým 93. narozeninám cembalistky prof. Zuzany Růžičkové vystoupí nadaný polský houslista Wiktor Dziedzic, dvojnásobný laureát Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Na koncertu v Sále Martinů 14. ledna 2020 jej ve skladbách Fryderyka Chopina, Viktora Kalabise, Camille Saint-Saënse, Karola Szymanowského a Henryka Wieniawského doprovodí klavírista Daniel Wiesner.

Zuzana Ruzickova Foto @ Tomas Vodnansky

„Zuzana Růžičková nebyla jen světovou cembalistkou, ale i inspirativní pedagožkou, která vychovala několik dalších generací cembalistů. Spolu s manželem Viktorem Kalabisem také zasvětili celý život soutěži mladých hudebníků Concertino Praga, v roce 1966 se zasadili o její vznik a po celou dobu se podíleli na organizaci. Není tedy náhoda, že na koncertě zahraje zrovna Wiktor Dziedzic, který sice zatím není v tuzemsku tolik známý, ale jeho talent a úspěchy ze soutěže Concertino Praga napovídají, že se u něj máme na co těšit,“ říká Aleš Březina, předseda správní rady Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, který vzpomínkový koncert pořádá.

Wiktor Dziedzic je studentem Natana Dondalského v hudební škole G. Bacewiczové v polském městě Koszalin. Získal řadu ocenění v národních i mezinárodních houslových soutěžích; mezi jeho úspěchy patří například Grand Prix v soutěži Uměleckého vzdělávacího centra, Grand Prix v Národní houslové soutěži v Toruni, první cena v Národní houslové soutěži M. Ławrynowicze, druhá cena v Mezinárodní houslové soutěži George Philippa Telemanna v Poznani, druhá cena v 52. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga v kategorii Trio a první cena v kategorii Housle z loňského ročníku této soutěže.

Wiktor Dziedzic Foto @ Khalil Baalbaki

„První dáma“ či dokonce „královna“ cembala. Tak byla označována prof. Zuzana Růžičková doma i po celém světě, kde si vydobyla renomé již v roce 1956 svým vítězstvím na prestižní soutěži ARD v Mnichově a poté i unikátní kompletní nahrávkou děl Johanna Sebastiana Bacha pro klávesové nástroje. Jejím manželem byl Viktor Kalabis, jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Za svůj život složil více jak 90 orchestrálních, komorních a vokálních skladeb, které byly premiérovány a uváděny po celé Evropě. Viktor Kalabis se také zasloužil o vznik Institutu Bohuslava Martinů.

Vzpomínkový koncert na prof. Zuzanu Růžičkovou proběhne 14. ledna 2020 od 19:30 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze. Studenti ZUŠ, konzervatoří a hudebních vysokých škol mají na koncert vstup zdarma, povinná je jen rezervace vstupenek na e-mailu viktorkalabis@gmail.com. Standardní vstupenky jsou k dispozici za 100 Kč, respektive za 50 Kč pro studenty a seniory zde: bit.ly/KoncertproZuzanu

Jedinečný zážitek pod arménskou taktovkou

Elena Kalinovská

Arménský státní symfonický orchestr (ASSO) v rámci Evropského turné 2020 zavítá do Prahy. Koncert se odehraje v pražském Rudolfinu 19. ledna v 19:00 hodin. Pořadatelem celé akce je Foundation for Support of Culture (Evropská nadace pro kulturu) a ASSO. Pod taktovkou hlavního dirigenta Sergeye Smbatyana společně s orchestrem vystoupí špičkový houslista a nositel ceny Grammy Maxim Vengerov.

Arménský státní symfonický orchestr je poměrné mladé hudební těleso. Sergey Smbatyan vdechl tomuto tělesu život ve spolupráci s nadanými studenty Yerevan Komitas State Conservatory v roce 2005. Láska ke klasické hudbě a zároveň jasná vize o šíření kreativní energie pojí mladé talenty v orchestru dodnes. Ostatně sám zakladatel Smbatyan je při své činnosti veden vírou, že hudba dokáže sjednocovat a měnit životy.

Za 14 let své existence již koncertoval orchestr v mnoha zemích Evropy a získal si silnou mezinárodní reputaci pro svou orchestrální virtuozitu. Nejslavnější koncertní sály přivítaly ASSO v Německu, Velké Británii, Francii, Rusku, Belgii, Číně, Nizozemsku, Itálii, Libanonu, Dubaji a dalších zemích. Ročně odehraje orchestr na pět desítek koncertů. Koncerty byly vysílány Medici.tv, Euronews a Classic.fm.

ASSO spolupracuje s řadou významných umělců, cílem je propojit činnost arménských a mezinárodních hudebníků a skladatelů a symbolicky tak spojit východní tradici se západní. Z konkrétních jmen lze zmínit kupříkladu Vladimira Spivakova, Vadima Repina či Maxima Vengerova.

Právě poslední jmenovaný bude klíčovou postavou Evropského turné 2020. Maxim Vengerov předvede krásu a sílu své techniky v nejpopulárnějších skladbách houslového repertoáru – zazní Bruchův Houslový koncert č. 1 g moll a Ravelův Cikán (Tzigane). Posluchači se mohou těšit také v jeho podání na Barcarolu pro housle a orchestr od současného americko-maltského skladatele Alexeye Shora. Publikum jistě ocení i uvedení Symfonie č. 2 „Osud člověka“ od Johna Ter-Tadevosyana v evropské premiéře. Dílo pojednává o vzestupech a pádech života, o jedinečné lidské schopnosti vydržet rány osudu a bojovat tváří v tvář s jeho nepřízní ve snaze o lepší budoucnost. Vstupenky v pokladnách Rudolfina nebo na ticketstream.cz.

Více na www.eufsc.eu, www.armsymphony.am 

Maxim Vengerov     Foto © B. Ealovega