Vranický jako symfonický revolucionář – další nahrávky projektu Češi ve Vídni

Hana Jarolímková

O projektu „Češi ve Vídni“, který se snaží oživit a prezentovat díla v Čechách nebo na Moravě narozených tvůrců žijících a komponujících v osmnáctém století ve Vídni, náš časopis už dříve informoval. Firma Naxos zatím vydala pět kompaktních disků  (3 CD se symfoniemi a 2 CD s kantátami a další vokálně instrumentální tvorbou) Leopolda Koželuha (1747–1818). Nahrávky získaly skvělý mezinárodní ohlas, díky globální distribuční síti společnosti Naxos seznámily s tvorbou tohoto rodáka z Velvar nejširší veřejnost a pomohly obraz české hudby zase o něco obohatit a rozšířit. Ve většině případů se jedná o světové premiéry nahrávek, kterým předchází práce s archivními materiály a produkce moderního provozovacího materiálu.  Marka Štilce, dirigenta a autora celého projektu, jsem zastihla po předchozím natáčení v Pardubicích, kde na konci listopadu proběhla další produkce této rozsáhlé řady a hned jsem toho využila k několika otázkám.

Zajímalo by mě, zda nahrávání Leopolda Koželuha už skončilo nebo zda se v něm bude pokračovat a proč se začaly nahrávat symfonie Pavla Vranického (1756–1808)?

Tvorbu Leopolda Koželuha bychom rádi nahrávali i dál. Měli jsme již připravený čtvrtý kompaktní disk jeho symfonií, sestavený z archivů po celé Evropě. Ale až podrobný muzikologický rozbor děl nás utvrdil v přesvědčení, že se jedná buď o velmi raná díla, nebo o díla bratrance Jana Antonína Koželuha. Jejich autorství je tak velmi sporné. Logicky jsme tak přistoupili k nahrávání symfonií Pavla Vranického. K dílu Leopolda Koželuha se však vrátíme, a to jak na discích, tak na koncertech.

Repro archiv

Čím je tvorba Pavla Vranického zajímavá?

Pavel Vranický byl jedním z největších symfoniků ve Vídni druhé poloviny 18. století. Byl logickou spojnicí mezi Haydnem a Beethovenem. Zatímco Leopold Koželuh byl do značné míry spíše „konzervativním“ typem symfonika, Vranický byl doslova symfonickým revolucionářem. Experimentoval v řadě ohledů a svými inovacemi v lecčems předčil i samotného Beethovena. Napsal přes 50 symfonií a vzhledem ke své pozici měl k dispozici jeden z nejlepších orchestrů v Evropě, který navíc sám řídil. Těším se, jak budeme postupně jeho díla odkrývat. Z partitur mohu slíbit, že se máme nač těšit.

Jaký repertoár bude na prvním CD nové řady Vranického symfonií a předeher?

Tvorba Pavla Vranického se dá rozčlenit do tří období – rané, střední a pozdní. My přineseme z každého období jednu symfonii a ještě předehru k jeho singspielu Der Schreiner, který už začínáme připravovat pro provedení v roce 2021/22. Ze symfonií asi nejvíce zaujme charakteristická symfonie v d moll „La Tempesta“, jejíž poslední věta líčí bouři. Na dobu svého vzniku je však velmi futuristická. Pavel Vranický v ní předbíhá dobu o desítky let, stejně jako v řadě dalších skladeb.

Většina nahrávek Leopolda Koželuha vznikla ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice, jak se vám spolupracuje s tímto orchestrem?

S Komorní filharmonií Pardubice a jejími skvělými hráči nás pojí dlouholetá spolupráce a rozsáhlá nahrávací i koncertní činnost. Myslím, že společných CD jsme natočili kolem deseti a to už je pořádná porce hudby. Jsem tomu velice rád a velice si toho vážím. Jsem rovněž rád, že se nám podařilo řadu děl „Čechů ve Vídni“ kromě nahrávání provést i koncertně. To je opravdu skvělé. Vždyť takový repertoár je výkladní skříní orchestru tohoto typu.

Sborového partu se v kantátě Joseph der Menschheit Segen ujal Český chlapecký sbor Boni pueri a tato kantáta se dokonce letos v dubnu vrátila do Vídně, to bylo také součástí projektu „Češi ve Vídni“?

Přesně tak. V mimořádném večeru jsme za přítomnosti řady aristokratů, včetně zástupců Habsbursko-Lotrinské dynastie, provedli mimořádnou kantátu Josef, požehnání lidu Leopolda Koželuha. Kantáta oslavuje panovnické reformy Josefa II. a to zejména vůči zednářskému hnutí. Sám Koželuh byl jeho členem, stejně jako Haydn, Mozart či Pavel Vranický. Rovněž obsazení bylo reprezentativní: nově etablovaný komorní orchestr Wranitzky Kapelle, který je složený z předních hudebníků zabývajících se historicky poučenou interpretací, Český chlapecký sbor Boni pueri, který je pro toto dílo mimořádně autentický, a dvojice vídeňských umělců, sopranistka Simona Eisinger a recitátor Wolfgang Klivana.

Do jaké míry lze hovořit v případě nahrávek Vranického o autentické interpretaci a jaký je váš názor na tuto oblast?

Na vrcholu pomyslné pyramidy, které pracovně říkejme „historicky poučená interpretace“, pro mne stojí především širší povědomí o způsobu interpretace v dané době, včetně povědomí o způsobu zápisu. Tvrzení, že stejně nevíme, jak se v dané době hrálo, jsou pro mne trochu lichá. Pokud si totiž otevřete například mojí oblíbenou houslovou školu Leopolda Mozarta, narazíte na vcelku jasné instrukce, jakým způsobem vést smyk, mnoho informací o artikulaci, tempech, výrazu apod. Podobných velkých hudebníků, kteří nám zanechali své svědectví, byla celá řada, obraz dobové interpretační praxe se vám tak před očima skládá. Základním vstupem je však vědomí, že hudební text není z podstaty univerzální, stejně jako jeho hudební znaky. Je třeba ho provádět v kontextu doby, v které vznikl.

Ukázka partitury Repro archiv

Jsou v symfoniích a předehrách, které jste natáčeli tento týden v Pardubicích, nějaké zajímavosti?

Samozřejmě, celá řada! Pokud jsme hovořili o symfonii La Tempesta a její finální větě, jistě nikoho nepřekvapí, jak barvitě hudebně Vranický bouři popsal. Blesky, hromy, tichý déšť i finální ústup bouře a projasnění do D dur. V předehře Der Schreiner pak dokonale imituje zvuky hoblíků, které se mohly z dílny ozývat. Takovou zvukomalbu a instrumentačně programové momenty byste nečekali od skladatele, který se narodil ve stejný rok jak Mozart. Ve svých symfoniích Vranický velice rád uváděl melodie lidových nebo obecně známých dobových písní. Jedna stará německá Freut euch des Lebens se nám objeví jako téma k variacím ve volné větě (mimochodem tato píseň se v Rakousku a Německu zpívá dodnes), vídeňská odrhovačka „O, du lieber Augustin“ pak posloužila jako variační trio v Menuetu.

Jaké je místo Pavla Vranického ve vídeňském souhvězdí Haydn, Mozart, Beethoven?

Ve své době byl Pavel Vranický naprosto rovnocenný, svým společenským postavením pak některé možná i převyšoval. Zcela určitě byl skladatelem, který v oblasti symfonií udával ve Vídni směr. V řadě ohledů hleděl do budoucnosti ještě více, než jeho souputníci. Společensky byl velkým oblíbencem Marie Terezie, zastával post  ředitele v celé  řadě divadel ve Vídni, po smrti Wolfganga Amadea Mozarta pomáhal Mozartově ženě jednat s řadou nakladatelů o finančních otázkách. Byl prostě pevnou součástí vídeňské hudební elity.

Vedle symfonií Pavla Vranického jste letos natáčel ještě další české skladatele, v lednu v Ostravě a nedávno v Olomouci…

Ano, jsem rád, že kromě intenzivní práce v oblasti klasicismu nezanedbávám ani českou romantickou linii. Letos v únoru jsme společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava dokončili komplet díla Zdeňka Fibicha, ale hned vzápětí jsme s orchestrem Moravské filharmonie Olomouc navázali velkým turné a nahráváním díla Vítězslava Nováka. S oběma orchestry pak budeme pokračovat a čeká nás opravdu velký nahrávací cyklus nazvaný „národní triptych“. Tedy jmenovitě Fibich – Foerster – Novák.

Marek Štilec (vpravo) s Danielem Bernhardssonem, švédským badatelem a znalcem tvorby Pavla Vranického  
Foto © archiv ArcoDiva

Jaké jsou vaše nejbližší plány a uslyší posluchači něco z této tvorby i na koncertech?

Kromě řady koncertů již v lednu 2020 natáčíme další CD symfonií Pavla Vranického, v květnu nás čekají abonentní koncerty s Komorní filharmonií Pardubice a především v červnu obnovená premiéra kantáty Leopolda Koželuha Galatea, opět se skvělou Simonou Eisinger a vynikající Pražskou komorní filharmonií, a na podzim budeme nahrávat v Olomouci díla Josefa Bohuslava Foerstra.

Ze zkoušky v pardubickém Domu kultury Dukla   Foto © archiv ArcoDiva

Ukázky Vranického tvorby, která se v Pardubicích natáčela: https://www.facebook.com/dbernhardsson/videos/10156698529322304/

This is Trio from Menuetto from Symphony in F major, Op. 33, No 3 by Paul Wranitzky. The recording for Naxos – Czech Masters in Vienna. Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, Marek Štilec – conductor.

Zveřejnil(a) Jiří Štilec dne Pondělí 2. prosince 2019

HERBIE HANCOCK NA SVĚTOVÉM TURNÉ

NADČASOVÝ PRŮKOPNÍK JAZZOVÉ AVANTGARDY

Markéta Jůzová

Slavný jazzový klavírista a skladatel Herbie Hancock inspiroval mnoho sólových interpretů a skladatelů nejen svou hrou a kompozicemi, ale i knihou vzpomínek H. Hancock: Possibilities. Publikace nebyla vydána v češtině, ale můžete se hned podívat na jeho tvorbu zblízka v rámci stejnojmenného dokumentu: 

Držitel Oscara a čtrnácti cen Grammy hrál 9. 11. 2019 v Praze se svou kapelou poprvé v novém sále moderního multifunkčního centra O2 universum. Strhující výkony devětasedmdesátiletého umělce a jeho jazzových přátel přijalo publikum s nadšením a zdálo se, že Hancock na svém světovém turné  je i na koncertě v české metropoli velmi spokojen.

Průkopník jazzové avantgardy 20. století vyzdvihl v pražském programu kompozice z období své vrcholné éry a svůj jedinečný cit pro míšení žánrů. Do skladeb a improvizací absorboval prvky elektrického jazzu, rocku, hip hopu, funku a hudební vlivy afrických etnik. I zvukovým pojetím, experimenty s akustikou, barvami a dynamikou efektů různých nástrojů či v pointování improvizací a kompozic, které se staly léty standardy, dokáže Hancock stále ovlivňovat a utvářet progresivní směr soudobé hudby.

Repertoár, který zpravidla prezentuje na turné, zahrnuje většinou jeho nejznámější díla. V Praze hrál letos ze své tvorby např. skladby Butterfly, Actual Proof, Come Running to Me, Secret Source, Cantaloupe Island a Chameleon. Řada Hancockových skladeb se výrazně zapsala do dějin jazzu.

Cantaloupe Island si stále získává srdce posluchačů

Zajímá vás, jak Herbie Hancock vysvětluje citlivě, odborně a vtipně vznik skladby Watermelon Man?

Ve srovnání s jeho předchozím koncertem ve Foru Karlín na 21. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Struny podzimu, hrál v O2 universu z bývalé sestavy již jen s baskytaristou Jamesem Genusem. Dále s kytaristou Lionelem Louekkem, svým bývalým studentem, který výrazně vynikl i na Hancockově koncertu již před pěti lety na brněnském Jazzfestu. Kapelu obohatil v Praze bubeník Justin Tyson a nadějná čtyřiadvacetiletá flétnistka Elena Pinderhughes, která před třemi lety získala v mezinárodní kritické anketě DownBeat ocenění „Rising Star.“

Herbie Hancock střídal opět především klávesy, klavírní křídlo zn. Fazioli, elektrický Korg s bohatou paletou zvukových možností a v závěru exceloval hrou na keytar. Dlouhá sóla všech členů kapel, virtuózní improvizace vedené i v rovnocenných dialozích a rozvíjení témat kompozic bylo stále opřeno o atakovaný rytmus. Všichni hráči podali během večera vynikající výkony.

Velmi nepravidelně zařazuje Herbie Hancock do svých programů hudební či osobní vzpomínku na Milese Davise, který měl v šedesátých letech výrazný vliv na jeho kariéru, v jeho kvintetu hrál Hancock v letech 1963–1968. V Praze Milese Davise nezmínil. Velký koncert s oslavným pásmem skladeb mu věnoval např. v roce 1992 v Mnichově. 

Tribute to Miles Davis

https://www.youtube.com/watch?v=N3C73IiGsW g

Herbie Hancock působí na postu kreativního ředitele pro jazz ve Filharmonické sekci v Los Angeles a jako předseda Institutu Theolonius Monk Institute of Jazz, který byl nedávno přejmenován na Herbie Hancock Institute of Jazz  https://hancockinstitute.org/

Proslulý jazzman a skladatel je rovněž zakladatelem Mezinárodního výboru umělců za mír / ICAP. V roce 2011 byl jmenován Vyslancem dobré vůle organizace UNESCO a o dva roky později obdržel Cenu Kennedyho centra. V roce 2014 byl jmenován Profesorem poezie na Harvardské univerzitě. Je členem Americké akademie umění a věd a držitelem prestižní ceny Grammy za celoživotní přínos.

  Herbie Hancock   Foto archiv

Hvězdný Andrea Bocelli se stal patronem vzácného stromu v parku zámku Liteň

Světoznámý operní pěvec Andrea Bocelli se rozhodl podpořit aktivity neziskové organizace Zámek Liteň a stal se patronem stromu Dubu bimundorum  „Crimschmidt“ v zámeckém parku v Litni. Tento krátký slavnostní akt se uskutečnil před jeho vyprodaným koncertem v sobotu 30. listopadu v O2  areně v Praze. Maestro Bocelli tak rozšířil skupinu vzácných osobností, které se staly patrony stromů v Litni již v minulosti.


Tato tradice vznikla po první části revitalizace zámeckého parku v roce 2013. Mezi další slavná jména, která mají rovněž v Litni svůj strom, patří například americký herec John Malkovich nebo proslulý dirigent Jiří Bělohlávek a mnoho dalších.  

Bocceliho strom   Foto archiv


„Je mi velkým potěšením, že mezi další patrony stromů v zámeckém parku v Litni se zařadil právě Andrea Bocelli. Vnímám to jako obrovské uznání naší práce a ocenění, ale hlavně jako velký závazek do budoucna pro další aktivity neziskové organizace Zámek Liteň,“
komentuje její ředitelka Ivana Leidlová.

Zámek Liteň se věnuje popularizaci jména a odkazu světoznámé pěvkyně Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Organizuje multižánrový Festival Jarmily Novotné, vytvořil a pečuje o muzejní sbírku, obnovuje kulturní památky v areálu zámku Liteň, podporuje a iniciuje vznik nových autorských počinů a především podporuje mladé umělce v začátcích jejich kariéry.

Andrea Bocelli a Ivana Leidlová     Foto c Jan Žirovnický

Více o organizaci ZÁMEK LITEŇ, z.s.

Nezisková organizace Zámek Liteň, z.s., založená Ivanou Leidlovou na počátku roku 2012, si dala za cíl obnovit a pozvednout jméno a odkaz světoznámé pěvkyně Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Zámek Liteň organizuje multižánrový Festival Jarmily Novotné, vytvořil a pečuje o muzejní sbírku, podporuje a iniciuje vznik nových autorských počinů, podporuje mladé umělce a obnovuje kulturní památky v areálu zámku Liteň.


Organizace mimo jiné vydala reedici memoárů Jarmily Novotné Byla jsem šťastná, spolupodílela se na vydání hudebního CD Jarmily Novotné Opera Recital, organizuje mistrovské pěvecké kurzy pro mladé pěvce, v roce 2014 pořádala open air koncert Pocta Jarmile Novotné pod vedením Jiřího Bělohlávka a za účasti světově uznávaných českých operních pěvců. V roce 2013 Zámek Liteň, z.s. inicioval a financoval osmnáctiměsíční mezinárodní historický výzkum a vydání knihy o Jarmile Novotné pod vedením historika, spisovatele a scenáristy Pavla Kosatíka. Hlavním výstupem tohoto výzkumu a současně vrcholnou událostí Festivalu Jarmily Novotné 2015 bylo vydání historicky první monografie o Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře. V roce 2017, u příležitosti 110. výročí narození pěvkyně, organizace uspořádala operní gala Pocta Jarmile Novotné 2017 s předními tuzemskými i zahraničními pěvci, ve spolupráci se SOČR.

8. ročník Festival Jarmily Novotné 2019 pozval na dvojici koncertů – 19. září na Závěrečný koncert Interpretačních kurzů v Litni 2019 a o den později, 20. září na Slavnostní koncert FJN 2019 do Sukovy síně Rudolfina. Interpretační kurzy v Litni 2019 vedli ve dnech 14.–20. září přední sopranistka Martina Janková se špičkovými klavíristy Gérardem Wyssem a Ivem Kahánkem. Zámek Liteň, z.s. se stal koproducentem celovečerního dokumentu o Jiřím Suchém s názvem Lehce s životem se prát, jenž vznikl v režii Olgy Sommerové. Ještě před kinopremiérou 25. září bylo možné snímek zhlédnout na MFF Karlovy Vary, kde získal Cenu diváků. Organizace dále na podzim vydala knihu Skutečný zpěv, v originále True Singing o technice zpěvu z pera světově uznávané pěvkyně a mentorky Margreet Honig, v překladu významné české mezzosopranistky Markéty Cukrové. Zámecký areál v Litni poprvé hostil přehlídku ZUŠ Open pro Střední Čechy, která zde proběhla na Den dětí. Organizace také spolupracuje na výstavě Nevěsta prodaná do ciziny mapující historii nejznámější opery Bedřicha Smetany v zahraničním kontextu, jež je k vidění v Národním muzeu – Muzeu B. Smetany do 2. listopadu 2020. 

Další informace na www.zamekliten.cz a https://www.facebook.com/FestivalJarmilyNovotne.

CENA ČESKÉ HUDEBNÍ RADY PRO PROF. JIŘÍHO CHVÁLU

Na koncertu Kühnova dětského sboru 8. 12. 2019 v Rudolfinu  bude slavnostně předána cena České hudební rady sbormistrovi prof. Jiřímu Chválovi.

Zdůvodnění udělení ceny ČHR: Česká hudební rada opakovaně, a letos úspěšně, navrhovala prof. Jiřího Chválu na ocenění Ministerstva kultury. Ocenění Českou hudební radou schválila její valná hromada již v únoru tohoto roku, a to za jeho celoživotní vynikající práci sbormistra a pedagoga, a tím i propagaci české hudební kultury doma i v zahraničí.

Jiří Chvála je respektovanou osobností u nás i v zahraničí a právě v letošním roce je to 60 let, co nastoupil jako sbormistr Kühnova dětského sboru (1959, od r. 1967 jako hlavní sbormistr).

Vede tento sbor k vynikajícím výsledkům, absolvoval s ním tisíce koncertů s významným podílem české hudby a náročného a cappella repertoáru, na 40 zvukových a audiovizuálních nahrávek. Získal prestižní ceny EBU (1968) a Grand Prix (1998, 2008). Přivedl velké množství dětí k hudebnosti a systematické práci, vychoval velký počet sbormistrů. Jestliže máme u nás kvalitní dětské sbory, je to i reakcí na jeho smysluplnou práci.

I proto chce cenu osobně předat také sbormistr, pedagog a muzikolog, člen prezidia České hudební rady PhDr. Jan Pirner.

Česká hudební rada je oborová nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště. Současným prezidentem organizace je Mgr. Roman Dietz, mj. také ředitel Severočeské filharmonie Teplice.

Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost a propagaci české hudební kultury od r. 1994.  Seznam cen je zveřejněn na stránkách ČHR https://www.chr-cmc.org/cs/prizes_CHR

Tato čestná ocenění jsou doprovázena vždy od r. 1994 dílem některého českého výtvarníka. Více: www.chr-cmc.org

Americký jazz i lidová hudba: Dny Bohuslava Martinů ukazují inspirační zdroje skladatelova díla

Začíná 25. ročník festivalu Dny Bohuslava Martinů. K letošnímu šedesátému výročí skladatelovy smrti je připraven bohatý program mapující inspirační zdroje skladatelovy tvorby. Jazzovou linií se vydá Josef Špaček s americkou klavíristkou Pallavi Mahidharou, lidovou hudbou inspirované písně zazpívá Marie Fajtová na koncertě s klavíristkou Janou Vychodilovou a violoncellistkou Alžbětou Vlčkovou. Jako sólisté se představí hobojista Vladislav Borovka, klavírista Martin Kasík nebo violoncellista Václav Petr. Trio Bergerettes, České noneto a Trio Incendio připravili komorní koncerty, orchestrální zážitky nabídnou Akademičtí komorní sólisté, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Janáčkova filharmonie Ostrava.

Spojené státy americké jsou vedle Francie a Švýcarska jednou ze zemí, kde Martinů delší dobu žil. S americkou hudbou se ovšem setkal již dříve v Paříži, kde nový styl – jazz – zažíval začátkem století veliký rozmach. Tam také vznikla rozevlátá Sonáta pro housle a klavír č. 1, kterou na koncertě 11. prosince přednese Josef Špaček spolu se svou kolegyní z Curtisova institutu, klavíristkou Pallavi Mahidharou. Vliv americké hudby na české skladatele posluchači uslyší i v Dvořákově Sonatině G dur. Pro srovnání je program doplněn americkými autory, a to včetně těch nejsoučasnějších.

Vedle jazzu byla dalším hlubokým zdrojem pro hudbu Bohuslava Martinů také lidová tvorba. V písňových cyklech ji uslyšíme v podání Marie Fajtové a Alžběta Vlčková předvede českou lidovou melodiku v Sonátě pro violoncello a klavír č. 2. Obě umělkyně na koncertě 14. prosince doprovodí klavíristka Jana Vychodilová.

Martinů by nebyl nic bez svých učitelů – především bez Alberta Roussela, o kterém napsal: „Přišel jsem k němu hledat řád, průzračnost, úměrnost, vkus a jasný, přesný a citový výraz, vlastnosti francouzského umění, jež jsem vždy obdivoval.“ Že skutečně Rousselova hudba tyto vlastnosti má, se posluchači mohou přesvědčit na koncertě Českého Noneta 5. prosince, kde zazní jeho Divertissement pro dechové kvinteto a klavír. Rozsáhlejší Rousselovu skladbu, hudbu k baletu Pavoučí hostina, nacvičují Akademičtí komorní sólisté pod vedením Leoše Svárovského na koncert 6. prosince. Tam také doprovodí Vladislava Borovku v Martinů Koncertu pro hoboj a malý orchestr.

Sám Martinů byl výraznou inspirací pro další generaci českých skladatelů. Jedním z nich je Viktor Kalabis, který po roce 1989 stál u vzniku Nadace Bohuslava Martinů, která festival pořádá. Kalabisovi bylo zakázáno za emigrantem vycestovat a nikdy se nesetkali. Alespoň hudebně se tak stane nyní na koncertě 12. prosince. Večer z tvorby Kalabise a Martinů připravila klarinetistka Jana Černohouzová s klavíristou Danielem Wiesnerem a dalšími skvělými interprety.

Festivalu již předcházel Prolog Hudby hradní stráže ve Španělském sále Pražského hradu a také Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, ve které letos soutěžili klavíristé a komorní soubory. V oboru klavír zvítězil Matouš Zukal a v komorních souborech Duo Bohémo ve složení Matouš Pěruška – housle a Kristina Vocetková – violoncello.

Hlavní část programu odstartuje 4. prosince Trio Bergerettes v sále Martinů Lichtenštejnského paláce, kde se odehraje většina koncertů. Martinů zde zazní ve společnosti Josepha Haydna a Sergeje Prokofjeva.

Celý program festivalu najdete na www.martinu.cz/festival

Matouš Zukal, vítěz Soutěže Nadace Bohuslava Martinů v oboru klavír 
Foto © archiv Dny Bohuslava Martinů – Vilém Žák
Duo Bohémo – Matouš Pěruška a Kristina Vocetková, vítěz Soutěže Nadace Bohuslava Martinů v oboru komorní soubory 
Foto © archiv Dny Bohuslava Martinů – Vilém Žák

Klavírista Ivo Kahánek a dirigent Jakub Hrůša s Bamberskými symfoniky získali ve Velké Británii prestižní ocenění pro českou hudbu!

Ve středu 27. listopadu 2019 vyšlo vánoční číslo BBC Music Magazine, nejprodávanějšího světového časopisu se zaměřením na klasickou hudbu. Nahrávka klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů v interpretaci klavíristy Iva Kahánka a Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Jakubem Hrůšou získala nejvyšší ocenění „Nahrávka měsíce“ (Recording of the Month). Oceněnou nahrávku v říjnu vydal SUPRAPHON na CD i v digitálních formátech.

Dva české koncerty v mistrovském provedení– tak zní upoutávka k nadšené recenzi Johna Allisona, jež o české hudbě a jejích interpretech hovoří v superlativech. „Nemohu této nahrávce vyslovit větší pochvalu, než když řeknu, že se nad ní vznáší duch Rudolfa Firkušného.“ K nahrávce Dvořákova Klavírního koncertu g moll, op. 33 recenzent v BBC Music Magazine poznamenal: „Nesmírná pečlivost, s jakou Kahánek věnuje pozornost dynamickým znaménkům, dává vznik jasně strukturovanému provedení, které se vyznačuje výjimečným citem.“A v následujícím textu ještě umocňuje: „Kahánek spolu s orchestrem vykouzlili čarokrásnou pomalou větu.“ Ke Klavírnímu koncertu č. 4 „Inkantace“ Bohuslava Martinů britský publicista uvedl: „Díky tomu, jak Kahánek zvládl úchvatnou zvukovost tohoto díla, se vše poskládá v jeden souvislý celek.“

Repro archiv

Ivo Kahánek na recenzi bezprostředně reagoval: „Získat ocenění ,nahrávka měsíce’ v celosvětové konkurenci v tak prestižním odborném časopise, jakým je BBC Music Magazine, je samozřejmě velkou ctí. Ještě víc mne však těší fakt, že je to obrovský kompliment celé české hudbě, jejíž některá díla jsou občas neprávem podceňována. Rád bych tedy poděkoval Johnu Allisonovi za pochopení našich záměrů, Supraphonu za podporu a péči a zejména Jakubovi Hrůšovi a Bamberským symfonikům za to, že dali nahrávce celé své srdce…“ Dirigent Jakub Hrůša k tomu poznamenal: Spolupráce s Ivem Kahánkem v sobě vždy spojuje nejvyšší myslitelnou profesionalitu a lidskou vřelost – a obojí je, myslím, založeno mimo jiné na jeho umělecké pokoře. Jsem šťastný, že naše upřímné a zanícené úsilí společně se stejně cítícími Bamberskými symfoniky v maximálně míře ,posloužit géniům české hudby Dvořákovi a Martinů se teď setkává s takovým oceněním. Je to především pocta těmto skvělým skladatelům. Byli jsme v každém taktu samozřejmě zcela sami sebou, ale naše práce měla hlavně oslavit mimořádnou krásu těch děl. V tomhle jsme s Ivošem zajedno – snažíme se být služebníky litery i ducha hraných skladeb, v každém detailu i v celkovém vyznění. Těším se na další setkání s ním – a s Martinů a Dvořákem!“

BBC Music Magazine je jeden z nejprodávanějších a z nejuznávanějších světových časopisů o klasické hudbě. Vychází ve Velké Británii a každé číslo obsahuje nejnovější zprávy z celého světa, rozhovory s mezinárodně uznávanými umělci. Recenze BBC Music Magazine pokrývají vždy více než 100 nových klasických nahrávek, DVD a knih o klasické hudbě, z nichž všechny jsou napsány pečlivě vybranými odborníky. Každý měsíc příznivci klasické hudby netrpělivě očekávají, kterou z obrovské světové produkce nahrávek recenzenti BBC Music Magazine vyberou jako „Choice“ v jednotlivých kategoriích (orchestrální, komorní atd.) a která se dočká nejvyššího doporučení a oceněníjako „Recording of the Month“.

Album: https://lnk.to/IvoKahanekABambergerSymphonikerDvorakMartinuPR

TEASER: https://youtu.be/RASQYkjKjLA

Dvacátý sedmý ročník Senior Prix

Jiří Hlaváč

Ve velkém sále Radiopaláce na Vinohradech, se sešli 10. 11. 2019 noví laureáti prestižního ocenění Senior Prix. Společnost koncertních umělců při Asociaci hudebních umělců a vědců, která je, spolu s dalšími pěti profesními organizacemi spoluzakladatelem této ceny, a stála také u vzniku Nadace Život umělce a společnosti Intergram, které cenu organizují a financují, nominovala šestici svých kandidátů. Mezi padesáti oceněnými v tomto roce se objevili také cembalistka Giedre Lukšaité -Mrázková, klavíristka Svatava Střelcová, houslista Bohuslav Matoušek, violoncellista Marek Jerie, varhaník Jan Hora, dirigent, sbormistr a klavírista Stanislav Bogunia. Zařadili se tak do počtu 1245 umělců, kteří byli ve 27 ročnících oceněni za vynikající uměleckou a nahrávací činnost. V minulosti to byli mimo jiné herci Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Věra Galatíková, Ljuba Hermannová, hudebníci Josef Suk, Josef Chuchro, Gustav Brom, Karel Vlach, pěvci Ivo Žídek, Věra Soukupová, Yvetta Simonová, Marie Rottrová, tanečníci Marta Drottnerová, Vlastimil Harapes. Vedle šesti umělců AHUV byli letos oceněni také Jiří Korn, Petr Spálený, Zdeněk Svěrák, Ladislav Županič, Jan Vlasák, Carmen Mayerová, František Langweil, Karel Řehák, Jarmila Kůrová, Sláva Kůs, Jan Krejčí, Miloslav Podskalský, Stanislav Hložek, Jana Koubková, Jiří Hlava.  

Ceně Senior Prix jsem před dvaceti sedmi roky dodal její název, o náplň, prestiž, význam a smysl se tehdy postarali ředitel Nadace Život umělce Jiří Novotný, prezidentka správní rady Zuzana Navarová a její další členové Karel Zich, Jan Teplý, Jakub Waldmann a Milan Jančík.  Tři desítky let, stovky laureátů a vzpomínky na všechny, kteří pochopili řád lidské a umělecké pospolitosti. Letošního slavnostního ceremoniálu se ujali ředitelka Nadace Život umělce Dagmar Hrnčířová, ředitelka Činohry Národního divadla v Praze Jana Dvořáková, ředitel Ochranné organizace Intergram Ludvík Bohman a jako moderátor, ředitel Nadace Bohuslava Martinů  Jiří Hlaváč.

Foto ©  archiv Nadace Život umělce

Dagmar Pecková křtila album a převzala dvě Zlaté desky

V úterý 5. 11. 2019 v odpoledních hodinách pokřtila mezzosopranistka Dagmar Pecková spolu s hudebním skladatelem Darkem Králem jejich společné album The Magical Gallery. Křest se uskutečnil v showroomu exkluzivní audiotechniky VOIX, který se nachází v Dušní ulici 3 v centru Prahy a právě slaví první rok od svého otevření.

Novinka Dagmar Peckové je autorským projektem renomovaného skladatele scénické hudby Darka Krále, který se nechal pro své skladby inspirovat mistrovskými díly světového malířství. V nahrávce The Magical Gallerypropojil charismatický hlas Dagmar Peckové s elektronickou hudbou. Album včera pokřtil dramatik a režisér David Drábek, který s Darkem Králem mnoho let spolupracuje.

Foto ©  archiv Supraphon

Dagmar Pecková společně s uměleckým vedoucím souboru Musica Bohemica Jaroslavem Krčkem převzali Zlatou desku Supraphonu za loňské vánoční album Nativitas, na jehož vzniku se také podílel soubor Gentlemen Singers a Karel Jakubů. Letošní vánoční turné Zrození Dagmar PeckovéMusicou Bohemicou odstartuje již 11. prosince v Mladé Boleslavi a bude zakončeno 23. a 26. prosince koncerty v pražském kostele sv. Šimona a Judy.

Skutečným překvapením pro Dagmar Peckovou na slavnostním setkání ve VOIX bylo předání Zlaté desky Supraphonu za album Wanteds písněmi Kurta Weilla, které nahrála s hudebními tělesy Miroslav Hloucal Jazz Band, Epoque Quartet a Epoque Orchestra pod vedením dirigenta, skladatele a klavíristy Jana Kučery. Ocenění převzala Dagmar Pecková společně s producentem Tomášem Ságlem, který album Wanted nejen produkoval, ale v roce 2017 se svojí agenturou Ságl Production také uspořádal sérii sedmnácti koncertních představení ve velkém sále Lucerny.

Podobně jako ostatní alba, i The Magical Gallery se dočká koncertního provedení, které proběhne 7. dubna 2020 ve Fóru Karlín pod příznačným názvem Dagmar Pecková in The Magical Gallery. Předprodej vstupenek bude brzy zahájen v předprodejní síti Ticket Live.

TEASER: https://youtu.be/-AFof-Nz49Y

 ALBUM: https://lnk.to/PeckovaKralTheMagicalGallery

ZROZENÍ – vánoční koncerty 2019

DAGMAR PECKOVÉ & MUSICA BOHEMICA

11.12.2019 18:30 Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

http://bit.ly/2otDnKN_Zrozeni_Mlada_Boleslav

13.12.2019 18:00 Habartov, Městské kulturní středisko Habartov

http://www.mks-habartov.cz/category/aktuality-novinky/

(prodej vstupenek pouze v MKS)

17.12.2019 19:00 Zlín, Kongresové centrum

http://bit.ly/2naAJZx_Zrozeni_Zlin

19.12.2019 19:00 Plzeň, Měšťanská Beseda

http://bit.ly/2o5Tk9y_Zrozeni_Plzen

23.12.2019 18:00, Praha, kostel sv. Šimona a Judy

http://bit.ly/2pA34Jz_Zrozeni_Praha_23

26.12.2019 19:30, Praha, kostel sv. Šimona a Judy

http://bit.ly/2o5ZFBS_Zrozeni_Praha_26

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat: vladan.drvota@supraphon.cz

PETR NEKORANEC NAHRÁL S ČESKOU FILHARMONIÍ DEBUTOVÉ ALBUM FRANCOUZSKÝCH ÁRIÍ

Petr Nekoranec je laureátem řady věhlasných evropských pěveckých soutěží. Jeho debutové album francouzských árií s Českou filharmonií a dirigentem Christopherem Franklinem vychází ve spolupráci s Nachtigall Artists Management, se Spolkem přátel hudebních talentů a se Supraphonem. Na CD se nahrávka v tuzemsku objeví již v listopadu. Do mezinárodní distribuce vstoupí začátkem roku 2020. Křest CD se uskutečnil v rámci koncertu „Stephen Costello a Petr Nekoranec – Dva tenoři, proč ne?“, který připravila agentura Nachtigall Artists na neděli 3. 11. 2019 do pražského Rudolfina.

Hvězda Petra Nekorance zatím nejjasněji zazářila v lednu 2017, kdy ve svých 25 letech exceloval na soutěži Franceska Viñase v Gran Teatre del Liceu v Barceloně, kde získal první cenu – absolutní vítězství (zde soutěží ženy i muži dohromady) a cenu Plácida Dominga pro nejlepšího tenoristu. Dva roky studia v rámci Lindemannova programu v newyorské MET doplnily jeho zkušenosti z Bayerische Staatsoper v Mnichově a připravily jej na další cestu do velkého mezinárodního světa opery. Nyní Petr Nekoranec přichází s debutovým albem s francouzskými áriemi. Jde o stvrzení jeho vstupenky mezi pěveckou elitu; debut s vynikající Českou filharmonií za zády a se zkušeným dirigentem Christopherem Franklinem po boku. „Francouzský repertoár je taková Pandořina skřínka, je tam neuvěřitelná škála – hlavně pro tenor a pro můj typ tenoru – a těch árií je tam strašně moc. Já jsem našel třiadvacet árií, které mě nejvíce zaujaly, a z těch jsme samozřejmě ještě museli vybírat. Nakonec jsme jich vybrali jedenáct a jeden duet, který jsme nazpívali se sopranistkou Zuzanou Markovou.  Budu se snažit je teď udržovat v koncertním repertoáru, protože bychom chtěli s panem dirigentem Christopherem Franklinem k albu udělat i menší turné,“ dodává Petr Nekoranec a zároveň upřesňuje autory, kteří jsou na albu zastoupeni: „Jsou to Jules Massenet, Charles Gounod, Gaetano Donizetti, který je sice Ital, ale text je ve francouzštině, Georges Bizet, Hector Berlioz a Edouard Lalo.“

Nekorancův lehký, pohyblivý hlas jej s důvěrou provede všemi koloraturami italského repertoáru, ovšem jeho barevnost i bezchybná hudební intuice jej neomylně vedou do světa francouzské opery; do světa nepřeberné škály hlubokých i jemných emocí, milostných citů i nevázaného veselí. Ve všech těchto polohách vyznívá zpěv Petra Nekorance s pozoruhodnou lehkostí, prostotou a důvěryhodností. Jako by nebylo nic snadnějšího, než zpívat… Ah! Mes amis, quel jour de fête! Francouzský debut mladé pěvecké hvězdy s Českou filharmonií vyšel v tuzemsku na CD i digitálně již v pátek 1. 11. 2019. V mezinárodní distribuci se objeví hned začátkem roku 2020.

„Moc bych si přál, aby zaznělo, že spolupráce s Českou filharmonií i s nahrávacím týmem byla naprosto fantastická, a to jak po stránce profesionální, tak především lidské, protože během nahrávání si sáhnete na dno svých sil. Absolvovali jsme tři dny nahrávání a před tím ještě jeden den zkoušek, během nichž jsem zazpíval přes sto vysokých C. Asi si dovedete představit, kolik sil nás to stálo, ale i přesto tam po celou dobu vládla naprosto přátelská a příjemná atmosféra. Celý orchestr, pan dirigent Christopher Franklin i nahrávací tým, byli naprosto skvělí a jejich podpora byla neustále znatelná,“ dodává ke svému očekávanému albovému debutu Petr Nekoranec.

Booklet CD

Recenzi na nové CD Petra Nekorance si můžete přečíst v Hudebních rozhledech č. 12/2019.

TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=Ae09Tktwvn8&feature=youtu.be

Vivat Mendelssohn – velkolepá hudební oslava v podání dvanácti dam a dvou sólistů!

Letošní 210. výročí narození Felixe Mendelssohna-Bartholdyho oslavuje soubor Ambroš Ladies Orchestra famózním albem „Vivat Mendelssohn“. Hostem  dvanácti hudebnic a sólisty Miroslava Ambroše je jeden z našich nejlepších sólových klavíristů Ivo Kahánek.

V současné době Ambroš Ladies Orchestra doprovází a je hostem koncertního turné Štefana Margity.

Obal CD Ambroš

Dvousté desáté výročí od narození Felixe Mendelssohna-Bartholdyho – jednoho z nejvýznamnějších německých romantických hudebních skladatelů se Ambroš Ladies Orchestra rozhodl oslavit svým debutovým albem. Šéf souboru a sólista Miroslav Ambroš vybral jeho První houslový koncert a dvojkoncert pro housle a klavír: „Mnohokrát jsem od Mendelssohna-Bartholdyho interpretoval jeho slavný 2. houslový koncert e moll a vždy mě trochu mrzelo, že se zdaleka tolik nehraje jeho 1. houslový koncert d moll a Dvojkoncert d moll pro housle a klavír, které tento geniální autor složil už ve svých třinácti, respektive čtrnácti letech. Natočit je tedy právě s Ambroš Ladies Orchestra, a v případě dvojkoncertu i s vynikajícím klavíristou Ivem Kahánkem, pro mě bylo velkou výzvou a samotné natáčení pak pro všechny velikým potěšením, což se nám snad podařilo přetavit do naší interpretace“.

Ambroš Ladies Orchestra vznikl na konci roku 2017 jako výhradně dámský smyčcový orchestr. V zahraničí vystupuje pod názvem Prague Ladies Orchestra. Soubor je složen z dvanácti hráček na smyčcové nástroje z předních českých symfonických orchestrů. Zakladatelem a sólistou souboru je Miroslav Ambroš, přední český houslista a poslední žák a umělecký spoluhráč legendárního Mistra Josefa Suka. První koncertní mistryní orchestru je vítězka Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, houslistka Olga Šroubková, pozici druhé koncertní mistryně zastává houslistka Táňa Vejvodová.

SPOTIFY

TIDAL

DEEZER

https://www.deezer.com/en/album/119246922?fbclid=IwAR2rR7izEAO1D4fyPY0qni3L5N9kAao9y0U5CeZmEld_eTgo09Wcu6skdpU&app_id=140685&utm_source=lf&utm_content=d7d5055227eb3d97c69f1c78649d4dab

APPLE MUSIC

https://music.apple.com/cz/album/vivat-mendelssohn/1488139302