Výroční cenou Bohuslava Martinů bude oceněn prof. Jaroslav Mihule, autor legendární Martinů monografie

Praha, 7. prosince 2018 – Na koncertě hudebního festivalu Dny Bohuslava Martinů bude 10. prosince udělena Výroční cena Bohuslava Martinů přednímu českému muzikologovi prof. Jaroslavu Mihulemu za celoživotní zásluhy při vědeckém zhodnocení, šíření a uplatnění skladatelova díla. Jaroslav Mihule je známý především jako autor publikací o Bohuslavu Martinů, během své kariéry působil také jako pedagog a diplomat.

Cenu za celoživotní zásluhy o propagaci jména a díla Bohuslava Martinů bude každoročně udělovat Nadace Bohuslava Martinů vždy jedné významné osobnosti. První předání této ceny proběhne v rámci koncertu francouzské hudby, na kterém v Sále Martinů 10. prosince vystoupí první klarinetista Orchestre de Paris Philippe Berrod spolu s hobojistkou Janou Kopicovou a dvěma vítězi Pražského jara, fagotistou Janem Hudečkem a klavíristou Ivo Kahánkem. Společně provedou skladby francouzských autorů a Bohuslava Martinů, který byl během svého dlouhodobého pobytu v Paříži francouzskými skladateli silně ovlivněn.

Prof. Jaroslav Mihule (*1. 12. 1930) je muzikolog, pedagog, diplomat a skladatel. Ve své vědecké kariéře se věnoval především Bohuslavu Martinů, napsal například studii Symfonie Bohuslava Martinů, legendární knihu Bohuslav Martinů: profil života a díla nebo obsáhlou monografii Martinů – osud skladatele. Od roku 1959 vyučoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.  V letech 1990 – 94 byl po dvě období prorektorem Univerzity Karlovy a v roce 1994 zde působil jako proděkan Pedagogické fakulty. V 90. letech byl také jmenován mimořádným velvyslancem v Nizozemsku.

Úvodní foto: Jaroslav Mihule Foto Vojtěch Havlík

Listopadová nej zážitků a propadáků dle Heleny Havlíkové

Pro listopadová „nej“ vybírám z představení, na kterých bylo uvedeno rekordních patnáct titulů. Přidávám k nim ještě dvě inscenace se staršími daty premiér, protože jsem je viděla až teď. Do „databáze“ tohoto měsíce patří také tři koncerty.

Listopad se nesl především ve znamení šestého ročníku bienále Janáček Brno (jeho další program pokračoval v prosinci). Ve zrekonstruovaném Janáčkově divadle festival zahájila premiéra Příhod lišky Bystroušky domácího souboru – Národního divadla Brno. S Osudem hostovala v Brně ostravská opera. Šárka ve verzi z roku 1887 pouze s klavírním doprovodem byla svěřena brněnskému experimentálnímu souboru Opera Diversa, který tuto Janáčkovu první operu uvedl nejprve koncertně a následně scénicky v instrumentaci Ondřeje Kyase. Další scénická díla z Janáčkova raného období byla svěřena Konzervatoři Brno, která v jednom večeru zkombinovala Počátek románu a zpívaný balet Rákoš Rákoczy. Ze zahraničních souborů v rámci festivalu v listopadu hostovala Vlámská opera s Věcí Makropulos a amsterdamský Muziktheater Transparant se scénickou verzí písňového cyklu Zápisník zmizelého v adaptaci Annelis Van Parys. Příležitost na tomto prestižním festivalu dostala také Komorní opera JAMU, která v Divadle na Orlí představila dvě studentské novinky: Falstaffa Jiřího Najvara a Neznámou Daniela Šimka.

Tím se ale listopadová „porce“ premiér zdaleka nevyčerpala. Parta mladých umělců z uskupení Opera Studio Praha nastudovala původní operu Lukáše Sommera Časoplet. V rámci festivalu Ostrava v Praze byly v Divadle Komedie uvedeny tři inscenace z Ostravských dnů nové opery (NODO): Infinito Nero Salvatora Sciarrina, Macle Julia Eastmana a Mistrovská díla Petra Kotíka.  Rytířský sál Velkopřevorského paláce byl místem netradičního představení pro sopranistku, tanečnici a loutnistu E. M. Slzy Eliny Makropulos.

V Plzni jsem až v listopadu viděla říjnovou premiéru Verdiho Nabucca a v Olomouci červnovou premiéru Donizettiho opery Don Pasquale.

Z koncertů patří do listopadového výběru nejen recitál Zuzany Markové a Simone Piazzoly, ale i vystoupení Anny Netrebko. Collegium 1704 na svém letošním prvním abonentním koncertu postavilo vedle sebe Mši A dur Johanna Sebastiana Bacha a Mši Nejsvětější trojice Jana Dismase Zelenky.

Pokračování textu Listopadová nej zážitků a propadáků dle Heleny Havlíkové

Kühnův dětský sbor zahájí Otevíráním studánek festival Dny Bohuslava Martinů

Praha, 29. listopadu 2018 – Hlavní program festivalu Dny Bohuslava Martinů otevře 4. prosince v Sále Martinů Kühnův dětský sbor. Pod vedením sbormistrů Jiřího Chvály a Petra Louženského provede slavnou Martinů kantátu Otvírání studánek. Festival nabídne do 19. prosince celkem osm koncertů, na kterých vystoupí výrazní čeští a zahraniční umělci, mezi kterými je například klavírista Ivo Kahánek, Frank Peter Zimmermann a Česká filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši, Wihanovo kvarteto a vítězky minulých ročníků Soutěže Bohuslava Martinů sopranistka Zdislava Bočková a klarinetistka Anna Paulová.

„Vaše báseň o Studánce se mne hluboce dotkla nejen proto, že máte rád Vysočinu, ale i proto, že je krásná. Mnoho vzpomínek vyvolala – a drahých. Ovšem, že na ni píšu hudbu; tak krásný text se nenajde každý den,“ píše Bohuslav Martinů v roce 1955 autorovi textu Miloslavu Burešovi, od jehož smrti tento rok uplynulo přesně 50 let. Martinů skladbu svému příteli a básníkovi nakonec i věnoval. Kromě Otvírání studánek uvede 4. prosince Kühnův dětský sbor i skladby Jana Nováka a premiéry děl Josefa Marka a Slavomíra Hořínky.

Během následujícího koncertu 5. prosince vystoupí na pražské HAMU laureátka Pražského jara klarinetistka Anna Paulová a sopranistka Zdislava Bočková, která získala v roce 2017 ve finále pěvecké soutěže Otto Edelmanna speciální cenu Seefestspiele Mörbisch. Obě úspěšné mladé umělkyně také v minulých letech zvítězily v Soutěži Nadace Bohuslava Martinů. Zdislava Bočková se představí s klavíristkou Martou Vaškovou s áriemi z oper Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Anna Paulová provede s renomovaným Wihanovým kvartetem Kvintet h moll pro klarinet a smyčcové kvarteto Johannese Brahmse.

Ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím proběhne 10. prosince koncert, na kterém přivítají Dny Bohuslava Martinů prvního klarinetistu Orchestre de Paris Philippe Berroda, který vystoupí spolu s hobojistkou Janou Kopicovou a dvěma vítězi Pražského jara, fagotistou Janem Hudečkem a klavíristou Ivo Kahánkem. Společně provedou skladby francouzských autorů a Bohuslava Martinů, který byl francouzskou hudbou silně ovlivněn.

Na festivalu se také představí 12. prosince violoncellista Petr Nouzovský spolu s dirigentem Chuheiem Iwasakim a Plzeňskou filharmonií v Martinů Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1. Na Pražské konzervatoři provede 18. prosince Severočeská filharmonie Teplice, Sylvie Schelingerová a Jiří a Eduard Kollertovi díla Antonína Dvořáka, Viléma Blodka, Bohuslava Martinů a Václava Riedlbaucha. Taktovky se ujme nový šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice Petr Vronský, kterému bude na festivalu během slavnostního večera Nadace Bohuslava Martinů udělena Medaile Bohuslava Martinů za šíření skladatelova hudebního odkazu.

Celý program festivalu je dostupný na stránkách www.martinu.cz.

Úvodní foto: Miloslav Bureš a Bohuslav Martinů (Řím, 1957) Foto Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Upoutávka na prosincové číslo

Z prosincového čísla časopisu Hudební rozhledy vybíráme:

 • Rozhovor s významným britským klavíristou a mistrem taktovky Waynem Marshallem, který se v únoru představí ve výběru z Gershwinovy opery Porgy a Bess nejen jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Pražského filharmonického sboru a kvartetu pěvců, ale rovněž jako sólista. Bude představovat autentickou postavu z děje – Jasba Browna.
 • Rozhovor s vítězem prestižní soutěže houslistů do 35 let New York Concert Artists and Associates v New Yorku a nejnověji rovněž soutěže Fritze Kreislera ve Vídni Milanem Al-Ashhabem
 • Rozhovor s naším předním violistou Lubomírem Malým, kromě jiného čerstvým držitelem Ceny Nadace Bohuslava Martinů, který letos oslavil významné životní jubileum.
 • Rozhovor s operním režisérem Václavem Věžníkem, k jehož nejoblíbenějším autorům patří Leoš Janáček.
 • Z rubriky Události dva významné koncerty České filharmonie, které otevřely její novou sezonu. Zahajovací koncert, na němž zazněla Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“ Gustava Mahlera, a první abonentní koncert, kde se v jeho první polovině představili Čeští filharmonikové  a soubor London Voices  v provedení Sinfonie pro 8 hlasů a orchestr Luciana Beria, po níž následovala Dvořákova „Sedmá“.
 • Z rubriky Festivaly, koncerty ohlédnutí za festivalem Nekonvenční žižkovský podzim 2018, hudebním maratonem Leoše Janáčka v Ostravě či desátým ročníkem MusicOlomouc a za vystoupeními Radka Baboráka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kde se představil  v roli dirigenta, Daniela Barenboima, který se celý večer věnoval  sonátám Ludwiga van Beethovena, houslistky Anny Jouzové Sommerové, jež na svém absolventském koncertě zahrála  kromě jiného Brahmsův Houslový koncert D dur, nebo za slavnostním večerem k jubileu Jiřího Hlaváče v Sále Martinů, kde mu byla za dlouholeté vynikající výsledky v hudební oblasti  předána Cena AHUV.
 • V rubrice Horizont Horizont tentokrát se tentokrát seznámíme se dvěma koncerty Strun podzimu: irských folkařů Andyho Irvinea a Paula Bradyho a  kytaristy a klavíristy Egberta Gismontiho.
 • Z operních děl, realizovaných na našich scénách, bychom rádi upozornili na dvě premiéry Smetanovy Prodané nevěsty: v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde dílo nastudoval Mario De Rose, a ve Slezském divadle v Opavě, kam mohli zájemci přijít na první verzi této opery z roku 1866, kterou nastudoval Vojtěch Spurný. A do třetice ještě jedna Prodaná nevěsta – tentokrát na plzeňském náměstí Republiky v hudebním nastudování Norberta Baxy.
 • Ze zahraničí jsme pro prosincové číslo Hudebních rozhledů vybrali zhodnocení premiéry opery Arnolda Schönberga Mojžíš a Áron v nastudování Alana Gilberta a v režii kontroverzního Katalánce Calixta Bieita, kde se hlavních rolí ujali Sir John Tomlinson a Lance Ryan, a reprízy Janáčkovy Její pastorkyně v Mackerrasově edici tzv. brněnské verze 1908, které se úspěšně zhostili dirigent Tomáš Netopil, režisérka Katie Mitchell  a sólisté Annette Dasch (Jenůfa), Evelyn Herlitzius (Kostelnička), Pavel Černoch (Laca) a Norman Reinhardt (Števa).
 • zavedené seriály: Nejvýznamnější zahraniční festivaly – informace o nejprestižnějším festivalu současnosti Salzburger Festspiele, Portréty velkých klavíristů 20. století – portrét klavíristy (a světově proslulého skladatele) Bély Bartóka, Z historie muzikálu –  informace o evropské premiéře muzikálu Waitress, ohlédnutí za londýnským muzikálovým létem a podzimem, českými premiérami amerických muzikálů Big a Rent v Městském divadle Brno či patnácti úspěšnými lety od světové premiéry muzikálu Wicked: Neznámý příběh čarodějnic ze země Oz, Muzikantské fugy – zajímavosti z životních peripetií Carla Ditterse von Dittersdorf, Celuloidová hudba – na témata Muzika pod osudové chvíle Československa (o oceněném filmu Julia Ševčíka Masaryk) i dusot koňských kopyt  (o dalším Českým lvem  oceněném filmu tentokrát Václava Kadrnky Křižáček)
 • nové seriály: Žánrové obrázky z dějepisu českého jazzu tentokrát se zamyšlením nad strastmi a radostmi „normalizovaného“ jazzového fandy a Sto let s Leonardem Bernsteinem, jehož dvanáctidílný cyklus zakončil díl s názvem Vídeňský epilog.

samostatné studie: Nadace Bohuslava Martinů informuje – o čtyřech  prioritách této instituce hudebním festivalu Dny Bohuslava Martinů, hudební soutěži Nadace Bohuslava Martinů, souborném kritickém vydání díla Bohuslava Martinů a podpoře uměleckých projektů a činnosti dalších subjektů – které doplňují dvě vyznání členů řídícího grémia NBM ke skladatelově odkazu, Stanislavy Střelcové a Bohuslava Pavlase

 • V rubrice Knihy a notoviny si jistě nenecháte ujít recenzi na knihu Miloše Pokory Jan Kühn a trvalý otisk jeho sboru v hudebním dění z pera Radmily Hrdinové
 • A v rubrice Svět hudebních nástrojů zprávu o úspěchu firmy PETROF na největším veletrhu hudebních nástrojů v Šanghaji a v cyklu Z našich houslařských ateliérů – vizitku mistra houslaře Miroslava Pikarta

15. ročník krajské Stavby roku

Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku krajské Stavby roku se konalo dnes dopoledne ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. O titul se v letošním ročníku ucházelo 13 staveb, z nichž cenu získala budova PETROF Gallery. Cílem tohoto projektu je podpořit kulturní a společenský rozvoj regionu, podílet se na hudebním vzdělávání, šířit dobré jméno firmy PETROF.

Pro naplnění tohoto cíle a uspokojování potřeb všech zákazníků a návštěvníků slouží pianosalon nadnárodního významu, hudební kavárna a víceúčelová hala. Továrna PETROF je v Hradci Králové téměř 155 let a k tomuto městu neodmyslitelně patří. Projekt PETROF Gallery by měl obohatit kulturní prostředí města a dále šířit hodnoty rodiny Petrofů.

Generálním dodavatelem stavby PETROF Gallery byla společnost STATING s.r.o. pod vedením Ing. Pavla Hurycha, autorem projektu je Ing. Janis Vlachopulos a Ing. Arch. Vladimír Lavrík ze společnosti ADONIS PROJEKT, spol. s r. o.

Blíží se třetí ročník cen klasické hudby Classic Prague Awards

Praha, 26. listopadu 2018 – Jedinečné české ceny určené klasické hudbě vstupují do třetího ročníku. Slavnostní předávání Classic Prague Awards se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 v prostorách Obecního domu v Praze a jeho živý přenos nabídne Česká televize. „Křišťálové trofeje se tentokrát udělí celkem v deseti kategoriích, o jejich vítězích rozhodnou oborové poroty v čele s hlavní pětičlennou porotou odborníků. Letos se sešlo celkem přes 70 přihlášek, přičemž dle pravidel platných je jich 61 napříč kategoriemi. Z těch porotci nominují ty nejimpozantnější umělce, nahrávky i hudební tělesa,“ upřesňuje ředitel soutěže Jiří Besser. Cenu za Celoživotní přínos české hudbě převezmou poprvé dva umělci současně, a to světoznámá operní pěvkyně Soňa Červená a přední český sbormistr Josef Pančík. V nominacích na cenu Talent roku se letos objeví Olga Šroubková, Milan Al-Ashhab a Lukáš Klánský.

V pondělí 26. listopadu proběhla v Obecním domě tisková konference ke třetímu ročníku cen klasické hudby Classic Prague Awards. Erudovaní porotci ve složení Jiří Hlaváč, Václav Hudeček, Ivan Klánský, Ondřej Soukup a světoznámá pěvkyně Gabriela Beňačková spolu s ředitelem soutěže přinesli první výsledky v nominačních kategoriích Talent roku a představili laureáty na cenu za Celoživotní přínos.

Prvním z nich je operní pěvkyně a herečka Soňa Červená, která ztělesňuje na českém i světovém uměleckém nebi jedinečnou souhru nečekaných spojení. Je podobně doma jak v činohře a hudebním divadle, tak v muzikálu či opeře z jakéhokoli období a stylu. Překonává hranice času i prostoru stejně samozřejmě jako hranice žánrů. Objela svět jako členka i host opery a činohry národních divadel v Praze a Brně, sólistka státních oper v Berlíně a Vídni a operních scén ve Frankfurtu a San Francisku. Byla stálým hostem desítek předních operních a divadelních jevišť v Evropě, Severní i Jižní Americe, Asii a Austrálii. Pyšní se Zlatou medailí amerického Centra Johna Fitzgeralda Kennedyho, medailí Artis Bohemiae Amicis, cenou Thálie, Cenou Alfréda Radoka, státního vyznamenáním Za zásluhy a Granátové hvězdy nadace Bohemiae Heritage Fund.

Druhým laureátem ocenění Classic Prague Awards za Celoživotní přínos se stane Josef Pančík, jedna z nejvýznamnějších dirigentských tváří českého sbormistrovského umění. Více než 50 let zastával funkci sbormistra v brněnské Janáčkově opeře a působil například také v Pražském komorním sboru. Vychoval množství mladých umělců na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a jeho sbormistrovské umění je zvěčněno na nespočtu úspěšných nahrávek.

V kategorii Talent roku, která je určena českým pěvcům, instrumentalistům, dirigentům, sbormistrům a skladatelům do 30 let, se letos nominace dočkali tři mladí umělci. Konkrétně jde o houslistku Olgu Šroubkovou, která získala 2. cenu a zvláštní ocenění na prestižní houslové soutěži v Šanghaji Isaac Stern Violin Compatition 2018, letošního laureáta Mezinárodní soutěže Hans von Bülow v Meiningen v oboru dirigování od klavíru Lukáše Klánského, a také Milana Al-Ashhaba, který letos v září získal v konkurenci šesti desítek mladých interpretů do třiceti let 1. cenu v prestižní soutěži Fritze Kreislera ve Vídni.

Vedle nominačních cen za Celoživotní výkon, Talent roku a za Propagaci české hudby v zahraničí budou Classic Prague Awards uděleny také v soutěžních kategoriích Sólistický výkon, Komorní výkon, Orchestrální výkon, Vokální výkon, Crossover projekt, Soudobá kompozice a Nahrávka roku.

Slavnostní vyhlášení vítězů ve všech kategoriích Classic Prague Awards proběhne 19. ledna 2019 ve Smetanově síni Obecního domu za přítomnosti hlavní i oborových porot. Ceremoniál s podtitulem „Svátek české klasiky“ můžete sledovat také v živém přenosu České televize od 20:20 hodin na programu ČT Art, která zároveň udělí speciální Cenu České televize – klasika roku. Naživo se představí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou dirigenta Petra Vronského, houslista Jan Mráček a čtveřice mimořádně talentovaných dětských hudebníků.

Classic Prague Awards vznikly z iniciativy společnosti Voice of Prague a bývalého ministra kultury Jiřího Bessera. Křišťálovou trofej s grafikou jedné z Janáčkových partitur vyrobila nižborská sklárna Rückl Crystal, návrh vytvořil malíř a grafik Jiří Voves. Podrobná pravidla Classic Prague Awards 2018 naleznete na oficiální stránce www.classicpragueawards.eu .

Děkujeme za podporu všem partnerům cen Classic Prague Awards, kterými jsou: Ministr kultury České republiky, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Carollinum, Nespresso, Intergram, Osa, Havel & Partners, Česká televize, Classic Praha, Seznam.cz, Hudební rozhledy, HAMU, Nadační fond Magdaleny Kožené, Bohemian Heritage Fund, Obecní dům a Francouzská restaurace.

Úvodní foto: Zleva ředitel soutěže Jiří Besser a členové poroty – Václav Hudeček, Ondřej Soukup, Ivan Klánský a Jiří Hlaváč. Gabriela Beňačková se kvůli závazkům v zahraničí z tiskové konference omluvila.  Foto c archiv Voice of Prague

Ceny Divadelních novin za sezónu 2017/2018

Josef Herman

Redakce časopisu Divadelní noviny (DN) v pondělí 26. listopadu 2018 v 16 hodin udělila Ceny Divadelních novin (Ceny DN) za tvůrčí počiny v sezóně 2017/2018, tj. za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Ceny předali v Eliadově knihovně v Divadle Na zábradlí v připraveném vystoupení členové souboru TO TÉMA / DAS THEMA Roman Horák, Sven Ofner a Philipp Schenker. Předávání natáčela firma DOBNET, stream bude k dispozici na internetu DN.

Ceny DN se udělují od roku 2001 fyzickým nebo právnickým osobám (jednotlivcům nebo týmu) v sedmi kategoriích (informace o všech ročnících najdete zde). O jejich udělení rozhoduje ve dvou kolech odborná porota složená z redaktorů DN, členů Společnosti DN a redakcí vybraných přispěvatelů DN.

V prvním korespondenčním kole zaslali porotci tři nominace v každé kategorii. Hlasovali v něm: Pavla Bergmanová, Veronika Boušová, Kamila Černá, Jan Dehner, Jan Dvořák, Richard Erml, Marina Feltlová, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Vladimír Hulec, Jan Kerbr, Jan Kolář, Rudolf Leška, Kateřina Lešková Dolenská, Marcela Magdová, Martin Macháček, Luboš Mareček, Josef Mlejnek, Jana Paterová, Kateřina Rathouská, Jana Soprová, Lenka Šaldová, Veronika Štefanová, Šárka Švábová, Zdeněk A. Tichý, Adéla Vondráková, Petra Zachatá.

Do druhého kola postoupili tři nominovaní s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti hlasů na třetím místě všichni se stejným počtem hlasů) v každé kategorii.

Ve druhém kole 31. října 2018 ve Studiu Paměť porotci po rozpravě rozhodli hlasováním o vítězích. Jednali a hlasovali: Jan Dehner, Jan Dvořák, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Vladimír Hulec, Jan Kerbr, Jan Kolář, Kateřina Kykalová, Rudolf Leška, Nina Malíková, Jana Paterová, Kateřina Rathouská, Jana Soprová, Lenka Šaldová, Šárka Švábová a Petra Zachatá.

Nominovaní a vítězové (vyznačení tučným písmem)

Činoherní divadlo

* Hana Burešová za režii inscenace Elektra, Divadlo v Dlouhé, Praha, prem. 22. března 2018

* Jan Klata za režii inscenace Něco za něco v Divadle pod Palmovkou, Praha, prem. 27. ledna 2018

* Jan Mikulášek za režii inscenace Mýcení v Divadle Na zábradlí, Praha, prem. 16. března 2018

Alternativní divadlo

* Jakub Čermák a spol. za inscenaci Bordel L´Amour, Depresivní děti touží po penězích, Praha, prem. 1. května 2018

* Jiří Havelka za režii inscenace Společenstvo vlastníků, Divadlo Vosto5, Praha, prem. 7. října 2017

* Lucie Trmíková za autorství a Jan Nebeský za režii inscenace Médeia, DUP 39, Praha, prem. 24. ledna 2018

Hudební divadlo

* Ivan Acher za autorství, Michal Dočekal za režii a Petr Kofroň za hudební nastudování inscenace opery Sternenhoch, Národní divadlo, Praha, prem. 7. dubna 2018

* Michal Nejtek za autorství, Jiří Adámek za autorství a režii a Pavel Šnajdr za hudební nastudování inscenace opery Pravidla slušného chování v moderní společnosti, Národní divadlo Brno v Divadle Reduta, prem. 15. září 2017

* Jiří Nekvasil za režii a Bruno Ferrandis za hudební nastudování inscenace opery Aloise Háby Přijď království Tvé, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava v Divadle Jiřího Myrona, prem. 24. června 2018

Taneční a pohybové divadlo

* Veronika Poldauf Riedlbauchová za koncept a režii inscenace Lov, Bratři v tricku a Holektiv, Praha, prem. 11. dubna 2018

* Lenka Vagnerová za koncept, režii a choreografii inscenace Amazonky, Lenka Vagnerova & company, Praha, prem. 1. listopadu 2017

* Radim Vizváry za koncept a režii inscenace VIP, Mime Prague, Praha, prem. 11. května 2018

Loutkové a výtvarné divadlo

* Apolena Vanišová a Petr Krusha za projekt Kračun, Praha, prem. 26. února 2018

* Jakub Vašíček za režii inscenace Bílý tesák, Divadlo Drak, Hradec Králové, prem. 3. března 2018

* František Skála jr. za autorství loutek v inscenaci Johan doktor Faust, Handa Gote Research & Development, Praha, prem. 10. června 2018

Publikační počin v oblasti divadla

* Martin Bernátek, Anna Hejmová a Martina Novozámská za publikaci Česká divadelní fotografie 1859 / 2017, IDU, Praha 2018

* Vlasta Chramostová za publikaci Byl to můj osud / Na přeskáčku II, Academia, Praha 2018

* Petr Oslzlý za publikaci Let Husy z Brna až do Amsterodamu a Avignonu, JAMU, Brno 2017

* Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová za publikaci České drama a český hrdina, Edice Disk Velká řada, Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze 2017

Herecký výkon sezony bez ohledu na žánry

* Tereza Marečková za roli Vitky v inscenaci Vitka, Divadlo Husa na provázku, Brno

* Eva Salzmannová za sólo v inscenaci Jasno lepo podstin zhyna, MeetFactory, Praha

* Jan Vlasák za roli Knížete vídeňského Vincentia v inscenaci Něco za něco, Divadlo pod Palmovkou, Praha

Následně před představením Bernhardova Mýcení v režii Jana Mikuláška, které je součástí programu Pražského divadelního festivalu německého jazyka, byla předána Cena Josefa Balvína, jejíž výběr rovněž zajišťují Divadelní noviny.

Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2018

27. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze.

Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby, Institutem umění-Divadelním ústavem za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Letos se pátým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (8-20 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.

Ve dnech 23.-25. 11. 2018 zasedla v Praze na Filmové fakultě Akademie múzických umění mezinárodní porota soutěže ve složení: Rudolf Růžička (ČR), předseda, Lenka Dohnalová (ČR), manažerka soutěže, Rainer Buerck (Německo), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký (ČR), Peter Nelson (Velká Británie), Peter Nelson (Velká Británie).

Etablované kompoziční soutěže zvukové tvorby se účastnilo 68 skladeb autorů z 26 zemí, nejvíce ze  zemí s tradicí této hudby, především ČR, Itálie, USA, Německa, ale také třeba z Iránu nebo Izraele. Řada skladeb je rovněž z Jižní Ameriky a Asie.

Soutěž je zaměřena na tzv. sonic art, ve kterém se koncentrují jak skladatelské, tak technologické dovednosti. Hodnotí se především kreativita, řemeslné zvládnutí je samozřejmou podmínkou. Soutěží se ve dvou kategoriích – čistě studiové zvukové tvorby (kategorie A) a tvorby s živě/live prováděnou složkou (kategorie B). Soutěž má speciální české kolo a přidruženou soutěž pro nejmladší amatéry České ucho.

V kategorii čistě studiové zvukové tvorby (A) zvítězil Řek Epa Fassianos se skladbou Chromatocosmos (www.epafassianos.com), čestné uznání získal (v soutěži oceněn opakovaně) Robert S. Thompson z USA se skladbou Nullius in verba (https://www.facebook.com/robert.s.thompson.52). Finalisty byli Argentinec Nahuel Litwin se skladbou Grito Enceguecido (www.nahuellitwin.com) a Ital Antonio Scarcia (také oceněn již po několikáté zde v soutěži) se skladbou And I Rejoice in My Bonnie Bell.

V kategorii B pro live elektroniku nebo nástroje/hlasy a elektroniku zvítězil skladatel z UK/New Zelandu John Young se skladbou Magnetic Resonance (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Young_(composer) , čestná ocenění získali Španělka Zurine Gerenabarrena se skladbou Luze (http://zfgerenabarrena.com/zfg/) a rovněž vícekrát oceněný v Musica nova Kanaďan Gilles Gobeil se skladbou Détour (http://www.gillesgobeil.com/), ¨

V české kategorii zvítězil rezident v ČR Yuk Bun Wan se skladbou Seascape, čestná ocenění získali Jiří Suchánek s Movements (http://www.jiri-suchanek.net/en/) a Petr Wajsar s Generative Ambient (http://www.wajsar.cz/).

V první věkové kategorii do 15 let ČESKÉHO UCHA získal první místo 15letý Jakub Burian / MAYTON (nikoli poprvé), dalšími oceněnými jsou Tereza Brychtová (12 let) a David Princ (12 let). V kategorii nad 15 let byli oceněni tři šestnáctiletí: první Tomáš Metlička, druhý Petr Kostka a třetí Ondřej Granát.

Lektorem oceněných nejmladších je Jaroslav Raušer z Institutu moderní hudby. Projekt se koná ve spolupráci s Českou hudební radou – Institutem umění, který poskytl metodiku.

Skladby hodnotila mezinárodní porota ve stejném složení jako Musica nova.

KONCERT VÍTĚZŮ s účastí oceněných a i živým provedením se bude konat 14. 12. 2018 od 19 hod. v divadle INSPIRACE, HAMU, Malostranské nám. 1, Praha 1

www.musicanova.seah.cz;

http://ucho.sitespecificart.cz/

Rezidence České filharmonie ve vídeňském Musikvereinu

Praha (22. listopadu 2018) – Inaugurační turné šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova uzavřou po úspěšných vystoupeních v Bratislavě, Londýně, New Yorku, Washingtonu, Chicagu, San Franciscu a dalších pěti amerických městech tři koncerty ve vídeňském Musikvereinu.

V sobotu 24. listopadu završí České filharmonie ve Vídni cyklus koncertů k výročí založení Československé republiky. Na programu prvního vystoupení v rámci rezidence v Musikvereinu bude Double pro orchestr Luboše Fišera, předehra a tance Polka, Furiant a Skočná z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a Devátá symfonie Antonína Dvořáka. V prostřední části zazní Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll Camilla Saint-Saënse v podání francouzského violoncellisty Gautiera Capuçona. Koncert, na jehož organizaci se podílí české velvyslanectví ve Vídni, vyslechne i několik českých a rakouských politiků.

V pondělí a úterý 26. a 27 listopadu Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova provede Druhou symfonii „Vzkříšení“ českého rodáka Gustava Mahlera. Sólové party zazpívají sopranistka Christiane Karg a mezzosopranistka Elisabeth Kulman. Sborových partů se ujme Wiener Singverein. Po návratu do Prahy orchestr „Vzkříšení“ nahraje pro připravovaný komplet Mahlerových symfonií.

Další zahraniční zájezdy České filharmonie budou následovat v roce 2019. V únoru se orchestr vydá na turné po předních koncertních sálech Německa a Belgie. Se Semjonem Byčkovem poprvé vystoupí jak v nově postavené hamburské Elbphilharmonie, tak v Concertgebouw Bruggy. V květnu zavítají filharmonici pod vedením Petra Altrichtera do Číny a na Tchaj-wan, v červenci pod taktovkou Tomáše Netopila do Bad Kissingenu.

Udělení Ceny České hudební rady Hudebním rozhledům

V pondělí 19. 11. 2018 byla udělena při zahájení koncertu Českého spolku pro komorní hudbu ve Dvořákově síni  Rudolfina v Praze Cena České hudební rady hudebnímu časopisu HUDEBNÍ ROZHLEDY za vyvážené zpravodajství, reflexi oboru a zachování tradiční značky oborového periodika. Cenu předal prezident České hudební rady pan Jaromír Javůrek a generální ředitel České filharmonie pan David Mareček.

Časopis Hudební rozhledy je nejstarším oborovým periodikem u nás. Letos oslavil sedmdesát let své existence. Prezident ČHR Jaromír Javůrek i generální ředitel ČF David Mareček při předání zdůraznili význam časopisu pro obor, dlouhodobou spolupráci časopisu s Českou filharmonií i jeho přizpůsobením novým podmínkám vydáváním nejen tištěné, ale i elektronické verze. Dlouholetá šéfredaktorka časopisu Hana Jarolímková poděkovala všem, kteří se podílejí na tom, že časopis může nadále vycházet a uvedla, že existují předplatitelé, kteří časopis odebírají od jeho prvního čísla.

Ocenění je čestné, nicméně jej doprovází dílo některého českého, nebo slovenského výtvarníka. Tentokrát to byla grafika Karla Demela z cyklu Hector Berlioz Fantastická symfonie.

Po koncertě se konala společenská akce, setkání blízkých spolupracovníků časopisu v budově Rudolfina.

Kdo cenu udělil?

Česká hudební rada je nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště a jednotlivci. Současným prezidentem organizace je ředitel MHF L. Janáčka Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.

Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost, podporu přesahující běžný záběr profese a propagaci české hudební kultury od r. 1994 a získalo ji již 63 osobností nebo organizací (seznam přílohou). V loňském roce ceny získali skladatel, flétnista a organizátor Petr Kotík za projekt Ostravského centra nové hudby a sbormistryně Eva Šeinerová. Letos to byl vedle časopisu Hudební rozhledy Václav Hudeček za jeho účinnou práci se začínajícími českými umělci.

Úvodní foto: Předání Ceny České hudební rady časopisu Hudební rozhledy se uskutečnilo ve Dvořákově síni za účasti prezidenta ČHR Jaromíra Javůrka (vpravo), generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka a šéfredaktorky časopisu Hany Jarolímkové. Foto c Zdeněk Chrapek