Doc. PhDr. Antonín Tučapský, dr. h. c., čestný občan města Vyškova

(27. 3. 1928 – 9. 9. 2014)

Michael Korbička

Antonín Tučapský Foto archiv

Skladatel s moravskou duší, který je společně s Petrem Ebenem a Zdeňkem Lukášem i nadále považován za velikána vokální i instrumentální tvorby současnosti.

Skladatelské dílo Antonína Tučapského je velmi rozsáhlé, obsahuje přes 600 vokálních, vokálně-instrumentálních a instrumentálních děl v sólovém, komorním i orchestrálním obsazení. Zřetelnou převahu má jeho sborová tvorba, která sahá od jednotlivých úprav lidových písní (cykly Láska a žal, Malovaná dolina) přes sborové kompozice až po kantáty (Mary Magdalene, Te Deum), oratoria (Stabat Mater, Missa Serena) a operu The Undertaker (Majitel pohřebního ústavu).

Pokračování textu Doc. PhDr. Antonín Tučapský, dr. h. c., čestný občan města Vyškova

Cena Brna za rok 2017

Věra Lejsková a náměstek primátora Petr Hladík, který ceny předával. Foto archiv

Na slavnostním aktu udílení Cen města Brna 30. 1. 2018 byla udělena Věře Lejskové, pianistce, pedagožce, publicistce, člence Klubu moravských skladatelů a místopředsedkyni Asociace hudebních umělců a vědců Cena města Brna za rok 2017 v oboru hudba. Tyto ceny jsou udělovány každoročně  v oborech umění, vědy, sportu ad.  Ve sněmovním sále Nové radnice v Brně je předával první náměstek primátora města Brna Petr Hladík – chřipka se nevyhýbá ani primátorům! Není to jediná cena, kterou Věra Lejsková dostala: nedávno převzala Cenu města Jeseníku, která byla při příležitosti 750 let trvání města udělena Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua a kterou Věra a Vlastimil Lejskovi založili. Blahopřejeme !

Další koncert pro IMPULS

Přední česká violistka Kristina Fialová, houslisté Eva Krestová a Radim Kresta, violoncellista Petr Nouzovský a klavírista Martin Kasík podpoří benefičním Koncertem pro IMPULS pacienty s roztroušenou sklerózou. Jedinečné uskupení, které zahraje klavírní kvinteta Roberta Schumanna a Antonína Dvořáka, vystoupí 17. dubna v 19 hodin ve smíchovském kostele Sacre Coeur. Již po třinácté se tak rozezvučí nástroje špičkových interpretů, kteří svým uměním potěší nejen duše návštěvníků, ale i lidí s roztroušenou sklerózou. Celý výtěžek koncertu totiž věnuje Nadační fond IMPULS na úhradu práce psychoterapeuta, která je pro pacienty s touto nemocí nepostradatelná.

 

Nezapomenutelný hudební večer zpestří doprovodný program. Řízená degustace sommeliera Víta Poppa provede návštěvníky křížem krážem vinařskými regiony a nechá tak rozeznít chuťové pohárky vybranými špičkovými víny. Speciálně v tento večer se bude v charitativním stánku prodávat občerstvení připravené přáteli Nadačního fondu IMPULS a CD věnované Kristinou Fialovou a Petrem Nouzovským. Výtěžek z koncertu a doprovodných aktivit poputuje na úhradu práce psychoterapeuta v odborném centru na Karlově náměstí v Praze, kdy tato péče není hrazena z veřejného pojištění.

 

Benefiční koncerty „pro IMPULS“ jsou od roku 2005 jedním ze zásadních projektů nadačního fondu a zdrojem prostředků na podporu psychoterapie pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem akce je podpořit pacienty, šířit osvětu mezi veřejností, informovat o činnosti Nadačního fondu IMPULS a vysvětlovat důležitost propojení péče o tělo a duši u lidí s roztroušenou sklerózou.

 

Vstupenky na Koncert pro IMPULS v ceně 390 Kč jsou k dispozici v síti Ticketpro. Bližší informace o koncertu a aktivitách Nadačního fondu IMPULS najdete na nfimpuls.cz.

Jiří Skopal

(* 15. 8. 1947, Velké Losiny)

 

„Mám ty děti opravdu rád a obdivuji je.“ (J. Skopal, 1979)

Stanislav Bohadlo

 

Sbormistr, hudební pedagog a organizátor dětského sborového zpívání prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. získal vztah k hudbě a první hudební vzdělání od svého otce Jana Skopala z Lukavice na Moravě, sbormistra Pěveckého sdružení severomoravských učitelů.  Na pedagogické fakultě olomoucké univerzity vystudoval obor Hudební výchova (L. Daniel) – matematika (1969). Již se svým prvním sborem, který založil na Základní škole v Postřelmově, zvítězil v regionální pěvecké soutěži (1972). V letech 1968–82 působil jako hlasový

Jiří Skopal Foto archiv

poradce v Pěveckém sdružení severomoravských učitelů a v roce 1971 založil pěvecký sbor v Mohelnici. Jako učitel hudební výchovy na základní škole, později asistent a odborný asistent katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1974), PhDr. (1973, UK), docent (1982, UK) a vedoucí této katedry (1986–1990) publikoval studie a knihy o hudební psychologii, dějinách chlapeckého zpěvu, o vedení sboru[1] a zavedl na fakultě studium předmětu Řízení sboru. V roce 1993 byl jmenován profesorem.

Pokračování textu Jiří Skopal

Jaroslav Haman

(* 24. 9. 1942, Letohrad – Červená)

Ivana Štíbrová

 

Jaroslav Haman Foto archiv

K významným sbormistrovským jubilantům roku 2017, a to nejen v rámci východočeského regionu, patří letohradský rodák, hudební pedagog a sbormistr Jaroslav Haman, který 24. září loňského roku oslavil své 75. narozeniny. Jeho rodiče celý život pracovali v dělnických profesích, ale podporovali syna v učení hry na hudební nástroje (housle, akordeon, kytaru a později klavír). To vše se mu hodilo při studiu na Pedagogické škole a později na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, kterou absolvoval v r. 1968. První svůj sbor vedl a řídil v době vojenské služby v Pardubicích. Učitelská umístěnka ho pak zavedla do Jablonného nad Orlicí, kde se ihned ujal spolupráce s tehdy již známým a úspěšným Podorlickým dětským pěveckým sborem.

Pokračování textu Jaroslav Haman

Lednová nej zážitků a propadáků dle Heleny Havlíkové

Zážitek s výhradou režie a smutný janáčkovský propadák

 

Pražské Národní divadlo uvedlo v české premiéře operu Benjamina Brittena Billy Budd, v plzeňském Divadle J. K. Tyla uvedli Hamleta Ambroise Thomase a budějovická Jihočeská opera nastudovala Janáčkovu Její pastorkyni.

 

Z vokálních koncertů jsem se v týdnu 262. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta zaměřila na tři koncerty s díly tohoto skladatele – program nazvaný Molieri, ve kterém Adama Plachetka a Czech Ensemble Baroque na svém turné po českých a moravských městech zkombinovali árie nebo předehry Mozarta a Antonia Salieriho. Pro další pokračování už desetiletého cyklu České filharmonie Čtyři kroky do nového světa vybrali jeho realizátoři Mozartovo Requiem. Přímo datum Mozartových narozenin, 27. leden 1756 ve Stavovském divadle, jediném dochovaném divadle kde Mozart dirigoval, Národní divadlo tradičně připomíná koncertem s názvem Mozartovy narozeniny. Nápad představit při této příležitosti laureáty posledních tří ročníků Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, které dodal takovou prestiž její zakladatel a ředitel Alois Ježek, se ukázal jako výborná myšlenka.
Pokračování textu Lednová nej zážitků a propadáků dle Heleny Havlíkové