Vídeňské jubileum Plácida Dominga

Scénografie napříč stoletími

Vídeň, Divadelní muzeum – Palác Lobkowitz

 

Markéta Jůzová

 

Legendární pěvec, dirigent a manažer Plácido Domingo oslavil v roce 2017 padesátileté výročí svého působení ve Vídeňské státní opeře, na jaře se konal ve světoznámém divadle jeho galavečer, na který přizval renomované umělce. V rakouské metropoli byla rovněž uspořádána v Divadelním muzeu výstava nazvaná Tenorissimo! Plácido Domingo ve Vídni.

Organizátoři připravili ohlédnutí za jeho vídeňskou uměleckou dráhou především s ukázkami archívních fotografií, kostýmů a nahrávek. Domingův vřelý dramatický sametový hlas nejvyšší pěvecké kvality představili v proměnách doby prostřednictvím operních záznamů. Výstava končila 6. 1. 2018.

Kurátor Peter Dusek, bývalý vedoucí archívu ORF, koncipoval v Divadelním muzeu z pěveckých osobností již dříve i profil koloraturní sopranistky Edity Gruberové. Domingovy vrcholy ve Vídni byly přiblíženy v komorní dokumentární prezentaci akcentující jeho umělecké spojení s tvorbou G. Verdiho, G. Pucciniho a R. Wagnera, s ohlédnutím za verismem, francouzskou operu a raritami. Zpestřením byly společenské fotografie, archívní snímky a kosmetický kufřík s podpisy slavných hudebních osobností. Domingovy dirigentské aktivity, řídící schopnosti a proměnu hlasu z tenoru k barytonu mapovala výstava stručně a výstižně.

Palác Lobkowitz vedle Domingovy vídeňské retrospektivy v současnosti nabízí k vidění i nesmírně cenná díla evropského malířství, mistrovské obrazy, které vytvořili např. Hieronymus Bosch, Tiziano Vecelli, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Rembrandt Harmenszoon van Rijn a Giovanni Battista Tiepolo.

Zajímavý pohled na scénografii zachytila v Divadelním muzeu výstava Magický prostor – Jeviště – obraz – model, která tematicky korespondovala s vídeňskou prezentací. Miniaturní modely představily období od iluzivního baroka až po avantgardu a současnost. Jejich instalace měla, bohužel, málo světla a pohled na modely byl poněkud limitován možností k perfektnímu prohlédnutí. Z významných českých scénografů byl zastoupen František Tröster. Výstava trvala do 12. 2. 2018, obohacena byla doprovodnými filmy a informacemi multimediálního charakteru.

 

Titulní foto c Markéta Jůzová