Doc. PhDr. Antonín Tučapský, dr. h. c., čestný občan města Vyškova

(27. 3. 1928 – 9. 9. 2014)

Michael Korbička

Antonín Tučapský Foto archiv

Skladatel s moravskou duší, který je společně s Petrem Ebenem a Zdeňkem Lukášem i nadále považován za velikána vokální i instrumentální tvorby současnosti.

Skladatelské dílo Antonína Tučapského je velmi rozsáhlé, obsahuje přes 600 vokálních, vokálně-instrumentálních a instrumentálních děl v sólovém, komorním i orchestrálním obsazení. Zřetelnou převahu má jeho sborová tvorba, která sahá od jednotlivých úprav lidových písní (cykly Láska a žal, Malovaná dolina) přes sborové kompozice až po kantáty (Mary Magdalene, Te Deum), oratoria (Stabat Mater, Missa Serena) a operu The Undertaker (Majitel pohřebního ústavu).

Také jeho instrumentální skladby nezůstávají v pozadí za tvorbou vokální, např. sonáty a suity pro různá nástrojová obsazení (klavír, housle, kytara, flétna, hoboj, klarinet, varhany) či komorní skladby (klavírní trio, smyčcový kvartet, dechový kvintet aj.). Typickým znakem jeho tvorby, který vystupuje prakticky ve všech skladbách, je lidová melodika nově vytvořená v jeho představách a snaha o tonalitu přístupnou široké posluchačské obci. Skladby Antonína Tučapského se hrají po celém světě, některé dosáhly významných domácích i mezinárodních ocenění.

Vyrůstal ve vyškovských Opatovicích, žil také v Medlovicích. Působil v Kroměříži, v Novém Jičíně, Ostravě i Praze. Byl známý především jako dirigent a sbormistr věhlasného Pěveckého sdružení moravských učitelů.

Po sňatku s druhou manželkou, která byla Angličanka, se stal politicky nežádoucím, proto se roku 1975 odstěhoval do Velké Británie, tam působil jako profesor hudební teorie a kompozice na Trinity College of Music v Londýně. Příležitostně se uplatňoval jako dirigent uznávaných hudebních sdružení

a organizací, ale brzy u něj naprosto převládla skladatelská činnost.

Byl členem uznávaných hudebních sdružení a organizací : Composers´ Guild of Great Britain (britský Svaz skladatelů), Czechoslovak Society of Arts and Sciences in Washington (Společnost pro vědy a umění se sídlem ve Washingtonu), 1982 Royal Society of Musicians of Great Britain (Královská společnost hudebníků Velké Británie) – jako první Čech, Croydon Philharmonic Society, Svaz československých skladatelů, čestný člen SSD AHUV (Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců).

Je držitelem významných ocenění, např. v roce 1985 cena UNESCO – Honorary Fellowship od Trinity College, který mu byl udělen za 10 let umělecké práce a reprezentace v Anglii, v roce 1996 doctor honoris causa – udělila Masarykova univerzita v Brně, v roce 1998 cena České hudební rady za propagaci české hudby v zahraničí, 27. března 1998 čestné občanství města Vyškova u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, 29. 3. 1998 cena olomouckého arcibiskupství za duchovní skladby, 1998 Cena Bedřicha Smetany za celoživotní skladatelskou práci v hudbě a sborovém zpěvu od Společnosti Bedřicha Smetany, 2004 cena Leoše Janáčka za propagaci díla Leoše Janáčka v zahraničí od Společnosti Leoše Janáčka, 2008 výroční cena společnosti OSA za Nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby, 2010 Cena biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkornu Klubu UNESCO za celoživotní skladatelské dílo a pedagogickou činnost, 2011 Řád Svatého Cyrila a Metoděje za vynikající hudební tvorbu v oblasti skladatelské, dirigentské a pedagogické, 2012 Cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, kterou převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Vyškov na svého rodáka nezapomíná a u příležitosti jeho nedožitých 90 let připravuje společně s dcerou Janou Homolkovou a synem Vladimírem Tučapským dvě velké akce: vzpomínkový koncert (Besední dům ve Vyškově 28. 3. 2018 – www.mksvyskov.cz) a výstavu Antonín Tučapský ve fotografiích a dokumentech z rodinného archivu (Turistické informační centrum ve Vyškově 9. 20. 4. 2018 – www.vyskov-mesto.cz). A také na www.antonintucapsky.com.