Jaroslav Haman

(* 24. 9. 1942, Letohrad – Červená)

Ivana Štíbrová

 

Jaroslav Haman Foto archiv

K významným sbormistrovským jubilantům roku 2017, a to nejen v rámci východočeského regionu, patří letohradský rodák, hudební pedagog a sbormistr Jaroslav Haman, který 24. září loňského roku oslavil své 75. narozeniny. Jeho rodiče celý život pracovali v dělnických profesích, ale podporovali syna v učení hry na hudební nástroje (housle, akordeon, kytaru a později klavír). To vše se mu hodilo při studiu na Pedagogické škole a později na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, kterou absolvoval v r. 1968. První svůj sbor vedl a řídil v době vojenské služby v Pardubicích. Učitelská umístěnka ho pak zavedla do Jablonného nad Orlicí, kde se ihned ujal spolupráce s tehdy již známým a úspěšným Podorlickým dětským pěveckým sborem.

Z politických důvodů byl v roce 1970 přeložen na málotřídní školu v Těchoníně. Tam vybudoval ukázkovou učebnu s tehdy nejmodernější audiovizuální technikou, vytvořil mnoho učebních pomůcek oceněných v celostátních kolech pedagogické tvořivosti, založil a vedl velmi úspěšné dětské sbory, napsal pedagogická čtení a je spoluautorem vysokoškolských skript Univerzity Hradec Králové „Práce s dětským pěveckým sborem na 1. stupni základní školy“ (1. vydání, 1990, 2. rozšířené vydání, 2007). Za znalosti a zkušenosti v hudebním oboru a sbormistrovství vděčí profesorům Jiřímu Skopalovi, Jaroslavu Herdenovi, Jiřímu Kolářovi a docentu Luboši Klimešovi, jejichž hudebně výchovné a sbormistrovské kurzy absolvoval.

Jméno malé pohraniční obce Těchonín se v osmdesátých letech zásluhou vynikající činnosti Těchonínského dětského sboru a později založeného Těchonínského chlapeckého sboru  (jednoho z prvních u nás) objevilo v novinách a odborných časopisech celkem šestapadesátkrát a ve vysíláních rozhlasu Praha, Ostrava a Hradec Králové sedmnáctkrát. Jaroslav Haman působil jako lektor a metodik hudební výchovy v okrese Ústí nad Orlicí a televizní štáb Univerzity Hradec Králové přijel do Těchonína natočit ukázkovou hodinu hudební výchovy v podmínkách málotřídní školy. Kromě šestinásobného vítězství Těchonínského dětského sboru v okresních a krajských kolech soutěže Písně přátelství si bývalí žáci, učitelský sbor i občané vesnice vysoce cení i hospitačních návštěv profesorů a studentů Pedagogických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Hradci Králové. K nejobdivovanějším faktům patřilo, že v složitých podmínkách málotřídní školy mohl vzniknout a úspěšně pracovat pěvecký sbor žáků 1. až 5. ročníku a že téměř všichni z jejích šedesáti žáků byli jeho členy.

Po revoluci od roku 1990 až do odchodu do důchodu byl Jaroslav Haman ředitelem Základní školy v Jablonném nad Orlicí a stal se i dirigentem Podorlického dětského pěveckého sboru, nejstaršího školního dětského sboru v naší zemi. Jeho zakladatelem byl již v roce 1946 učitel Josef Stránský. Od něho a od jeho pokračovatele Jaroslava Keprty, který se sborem pracoval plných 50 let, se Jaroslav Haman také mnohé naučil a i tyto zkušenosti mu pomohly k získání aprobace pro obor Hudební výchova – Sbormistrovství na Univerzitě Karlově v Praze.

Podorlický dětský pěvecký sbor, v němž Jaroslav Haman působil jako dirigent v letech 1963 – 1970 a 1990 – 2007, patří k nejlepším dětským sborům Východočeského kraje. Šestkrát si vybojoval účast na národních přehlídkách dětských pěveckých sborů, koncertoval ve 14 státech Evropy a, jak se ukázalo při oslavách 70. výročí založení sboru v roce 2016, rozezpíval doslova celé město. Ve čtyřech generacích jím prošlo téměř 2000 zpěváků a představitelé města o něm mluví jako o svém rodinném stříbře. Významné události města se jen málokdy obejdou bez jeho vystoupení.

Od roku 2006 pracoval Jaroslav Haman po dvě volební období ve funkci místostarosty města. Za své celoživotní postoje, odbornou pedagogickou i manažerskou práci a dlouholetou úspěšnou sbormistrovskou činnost byl pan Jaroslav Haman z rozhodnutí Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí oceněn v roce 2015 pamětní stříbrnou medailí za rozvoj města.