Vladimír Frühauf

(*  22.  6. 1937, Lovosice)

Jiří Kolář

Vladimír Frühauf Foto archiv

PhDr. Mgr. Vladimír Frühauf se narodil 22. června 1937 v Lovosicích. Po absolvování základní a střední školy vystudoval nejprve obor chemie – biologie na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem a pak na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor hudební pedagogika – sólový zpěv a klavír. Svá vysokoškolská studia završil rigorózními zkouškami (hudební estetika – filozofie) a doktorátem na Univerzitě Karlově v Praze.

Do povědomí veřejnosti se Vladimír Frühauf zapsal celoživotním působením jako sbormistr, hudební pedagog a organizátor hudebního života. V roce 1960 založil a až do roku 1980 vedl Dětský pěvecký sbor Hlásek, v letech 1970–1975 řídil Komorní sbor Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích, na Střední pedagogické škole v Litoměřicích převzal a až do roku 2004 úspěšně vedl známý Dívčí pěvecký sbor Máj a v roce 2000 stál u zrodu vynikajícího Ženského sboru Cantica Bohemica, který vede dosud. Se všemi svými sbory dosahoval výborných výsledků na domácích i zahraničních festivalech a soutěžích. Sbory se pod jeho vedením zařadily mezi špičková tělesa v rámci České republiky a sbor Máj dosáhl skvělých úspěchů i na evropské scéně. K vrcholům lze počítat jeho absolutní vítězství v kategorii špičkových mládežnických sborů v belgickém Neerpeltu (1990, 1992, 1994) i prvenství v kategorii ženských sborů v Mezinárodní sborové soutěži Orlando di Lasso v Římě (1998). Pozoruhodných výsledků dosáhl i se sborem Cantica Bohemica, jako např. absolutní vítězství na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena (2004), 1. cenu v soutěži Musica religiosa Olomouc (2007) aj.

PhDr. Vladimír Frühauf vyučoval dlouhá léta hudební a estetickou výchovu na gymnáziích v Litoměřicích a Lovosicích a především po 29 let působil na Střední pedagogické škole v Litoměřicích.

Často moderoval koncerty v rámci systému Mládež a kultura, byl členem okresních, krajských i ústředních porot sborových soutěží. V roce 1982 se stal iniciátorem vzniku pobočky Kruhu přátel hudby v Litoměřicích a do roku 1989 byl jejím předsedou. Byl také členem Sdružení sborových dirigentů při AHUV  Praha. Od roku 1995 začal organizovat tzv. Podzimní sborové dny, na nichž se dramaturgicky i jako sbormistr podílí dodnes.

Za vynikající celoživotní výsledky v dětském a mládežnickém sborovém zpěvu obdržel v roce 2000 zaslouženě národní sbormistrovské ocenění – Cenu Františka Lýska.

V roce 2008 jej pak Unie českých pěveckých sborů vyznamenala nejvyšším národním sbormistrovským oceněním za celoživotní přínos sborovému zpěvu – Cenou Bedřicha Smetany.