Jubilejní ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného

Pavel Trojan

Už v neděli začne jubilejní pátý ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Pořádá jej Pražské jaro a tvoří jakousi protiváhu k velkému květnovému festivalu: je malou, na klavírní literaturu úzce zaměřenou akcí.

Oba festivaly však spojuje úsilí přinášet zážitek ze světové interpretační úrovně. Nejinak tomu bude letos. Mezi 19. a 28. listopadem se pražské publikum může těšit na skvělou sestavu klavíristů, z nichž každý reprezentuje jedinečný umělecký pohled, každý přináší povznesení pražské koncertní sezóny.

Andrei Gavrilov je jedním z nejosobitějších klavíristů a žijících legend naší doby. Ať už hovoříme o jeho přístupu k interpretaci, jsme fascinováni životním osudem, v němž nalézáme epizody jako ze špionážních románů – byl tvrdě pronásledován KGB, přežil několik pokusů o otravu –, nebo jsme přitahováni jeho filosofickým pohledem na podstatu a smysl hudby. Všechny tyto zdánlivě nesouvisející aspekty se v jeho hře protínají. Pro pražský recitál připravil program s díly Schumanna a monumentální Sonátou h moll Franze Liszta. „Pokud se publikum v sále skrze mou hru nepromění, pokud si lidé neodnesou celoživotní zážitek, byl to špatný koncert,“ říká Gavrilov.

Těší nás možnost objevovat skrze nové talenty – proto se letošním debutantem festivalu stane francouzský rodák David Fray, jenž skloubí zdánlivě protikladné vlastnosti mladické energičnosti a svéhlavosti s nebývalou kultivovaností. „Nic nepůsobí předpřipraveně, každá repetice se objeví v novém světle. Ani po čtyřech přídavcích se publiku nechtělo opustit koncertní sál,“ napsal jeden kritik po Frayově berlínském recitálu.

Reprezentantem české klavírní školy bude Tomáš Víšek, jenž přinese zajímavé svědectví o Rudolfu Firkušném jako skladateli. Poměrně málo je známá skutečnost, že skladatelské školení Firkušný získal u samotného Leoše Janáčka. Na tento koncert se osobně velmi těším.

Pierre-Laurent Aimard je mistrem nejmenšího hudebního detailu a klíčovou osobností dnešního hudebního světa. Také na svém druhém vystoupení v rámci našeho festivalu zůstane věrný Bachovi – tentokrát zahraje jeho Goldbergovy variace.

Letošní novinkou je koncert věnovaný hře na dva klavíry v podání temperamentního sesterského dua Khatii a Gvantsy Buniatishvili. „Gvantsa je zemí, já vzduchem,“ odpovídá Khatia na otázku, jak při společné hře vyvažují celkový zvuk. „Sesterské spříznění je skvělým předpokladem pro spontánní hru – jedna na druhou dokonale slyšíme, můžeme si užívat téměř bezmeznou volnost.“