Nová kompoziční soutěž melodramu

Věra Šustíková

V Galerii HAMU se vloni na podzim uskutečnilo v rámci 22. Melodramfestu finálové kolo historicky první „Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů“, které mělo formu živého provedení osmi melodramů pro recitaci a klavír nastudovaných zkušenými interprety – recitátory Martou Hrachovinovou, Filipem Sychrou a klavíristou Danielem Wiesnerem – za režijního vedení Věry Šustíkové.

Organizátorem „Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů“ je Společnost Zdeňka Fibicha již 20 let. V průběhu konání se zabývala také myšlenkou na uspořádání skladatelské soutěže. Její realizace se však zdařila až v tomto roce díky vstřícnému přístupu nového vedení Katedry teorie HAMU, tj. profesora Jiřího Bezděka, který byl jmenován ředitelem nově vzniklé soutěže a současně předsedou její historicky první odborné poroty.

Od roku 2019 tak bylo zrušeno české kolo interpretační soutěže Zdeňka Fibicha a obě soutěže  – interpretační a kompoziční – se budou po roce střídat pouze v mezinárodní podobě. Provázanost obou soutěží zaručuje pravidlo, že skladba, která získá ve skladatelské soutěži 1. cenu, bude v následujícím roce vypsána jako povinná skladba pro interpretační soutěž. To determinuje její podobu – obsazení a stopáž, převoditelnost textu do světových jazyků, apod.  

Nová skladatelská soutěž na rozdíl od soutěže interpretační není vázána věkem autora a je zajímavá i tím, že je anonymní. Skladatelská soutěž je pouze dvoukolová. Stanovená tříčlenná odborná komise z řad členů SZF v 1. kole hodnocení zjistí, zda skladba splňuje všechny stanovené podmínky, a doporučí 8–10 skladeb do 2. kola.

Soutěžní porota 2. kola je pětičlenná, složená ze skladatelů všech generací a jednoho literáta. Je každoročně obměnitelná. Na základě předložených materiálů k prostudování a vyslechnutí jejich živého provedení ohodnotí skladby 2. kola a určí pořadí. Slovo dostávají i posluchači, kteří tak nejsou jen pasivními svědky, ale i aktivními účastníky hodnocení. Udělí svou Cenu publika. Podobně interpreti nastudování udělují svou Cenu interpretů.

Letošní porotu tvořili: Prof. Jiří Bezděk, Ph.D. – předseda poroty, Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. – literární a hudební vědkyně, PhDr. Miroslav Pudlák, Ph.D. – hudební vědec a skladatel, MgA. Daniel Chudovský – hudební skladatel a klavírista a Jiří Teml – hudební skladatel. Ti rozdělili hlavní ceny soutěže, které poskytuje Nadace Život umělce. Teprve po zapsání výsledků připadla důležité role tajemnici soutěže Darině Svobodové, která jediná zná jména autorů a komunikuje s nimi. Napínavý večer skončil odtajněním jmen autorů, jejich představením publiku a porotě a veřejným vyhlášením výsledků soutěže.

Cenu publika si odnesl Radek Schejbal za melodram Město, interpreti pak dali svůj hlas Kosmologii Michaely Augustinové. Porota finálového kola udělila celkem tři druhé ceny, přičemž první a třetí cena nebyly uděleny. Oceněnými se stali mladí autoři: slovenský skladatel Patrik Kako za melodram 32´14, Michaela Augustinová za melodram Kosmologie a plzeňská Kateřina Trojanová za melodram Bolest.

Ocenění autoři Patrik Kako, Kateřina Trojanová a Michaela Augustinová Foto © Martin Myslivec

Pořadem provázela režisérka Věra Šustíková, která na závěr zkonstatovala, že v roce 2019 žádná z přihlášených skladeb neobsadila 1. místo, proto nebude vypsána povinná soudobá skladba do interpretační soutěže 2020. Soutěžící interpreti tak mají možnost vlastní volby.

(Statuty obou soutěží viz: www. Melodramfest.cz – sekce „Soutěž“)