Zajímavý hudební úterek Umělecké besedy

Praha, kostel sv. Vavřince

Zdeněk Šesták

Na svém 636. úterku konaném dne 29. 10. 2019 v kostele sv. Vavřince v Praze, se Umělecká beseda přihlásila k tvůrčímu i pedagogickému odkazu Josefa Bohuslava Foerstra. Večer iniciovaný částečně Mezinárodní společností J. B. Foerstra, byl věnovám klavírním skladbám, jejich skvělým interpretem a zároveň i poutavým „vykladačem“ byl Tomáš Víšek. Byl to po všech stránkách nevšední zážitek, ať již šlo o skladby Foerstrovy či jeho žáků Jaroslava Zicha, K. B. Jiráka, Pavla Bořkovce, Jaroslava Řídkého či Františka Bartoše. Navíc zazněly i ukázky z díla Foerstrova příbuzného Antonína Foerstra (1837–1926), poznamenané balkánským folklorem.

Tomáš Víšek je naší umělecké veřejnosti znám svými exkluzivními dramaturgickými nápady. Přitom nikdy nejde o nějaké nahodilé a povrchní interpretační vykladačství, ale o mistrovskou klavírní hru. To se ukázalo nejen ve skladbách Foerstrových, ale například  i ve zvukově nekompromisní Bořkovcově Partitě či skladbě Dance simple Bartošově.

Obrazy J. B. Foerstra a jeho bratra Viktora uvedla předsedkyně Mezinárodní společnosti J. B. Foerstra Olga Černá, ukázku z knihy „Co život dal“ četl Rudolf Kvíz a obrazy Vladimíra Rady představila Šárka Radová, předsedkyně výtvarného odboru Umělecké besedy. Na tištěném programu byl uveden přehled Foerstrových žáků nejen z doby jeho vídeňského pobytu, ale i za jeho působení na Pražské konzervatoři a její Mistrovské škole. Je to mimořádný počet, vzbuzující velký respekt. Co osobnost, to individuální estetický postoj k hudbě! Celý večer byl mimořádnou kulturní událostí.