Mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž otevřela ve spolupráci s Akademií klasické hudby přihlášky do Orchestrální akademie

Novinkou dalšího ročníku kroměřížské Letní hudební akademie je vedle sólových oborů otevření Orchestrální akademie. Projekt připravuje ve spolupráci s Akademií klasické hudby. Mladí hudebníci zde budou zdokonalovat své schopnosti pod vedením předních hráčů České filharmonie a dirigenta Tomáše Netopila. Studenti Orchestrální akademie na závěr vystoupí jako členové Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy v rámci MHF Dvořákova Praha 2020.

Mladí hudebníci mají možnost podat elektronickou přihlášku ke studiu v Orchestrální akademii až do konce března 2020, podmínky jsou uveřejněny na www.academykromeriz.com. Studenti získají výjimečné umělecké vedení a odehrají koncerty v Kroměříži a v Praze. Kromě hráčů České filharmonie je povede špičkový český dirigent Tomáš Netopil, šéfdirigent a hudební ředitel Essenské filharmonie a hlavní hostující dirigent České filharmonie.

Výjimečná součinnost dirigenta Netopila s předními hráči České filharmonie umožní studujícím mladým hudebníkům seznámit se s procesem a přípravou koncertního provedení symfonického díla na nejvyšší profesionální a umělecké úrovni. Má-li výsledek práce pedagogů i studentů zaznít na hudebním festivalu evropského významu, kterým Dvořákova Praha bezesporu je, je to pro ně ta nejlepší motivace k investování maximálního úsilí k dosažení očekávaného cíle,“ uvedl Jan Simon, intendant Akademie klasické hudby.

Orchestrální akademie se uskuteční v Kroměříži v rámci mezinárodní Letní hudební akademie od 10. do 16. srpna a v Praze pak v termínu 11. – 13. září. Studenti se také dvakrát představí veřejnosti jako členové MLADÉ FILHARMONIE DVOŘÁKOVY PRAHY – na závěr soustředění v Kroměříži zahrají v Květné zahradě 16. srpna a vrcholem bude 13. září premiéra na MHF Dvořákova Praha 2020. Orchestr zahraje Beethovenovou devátou symfonií společně se sólisty Simonou Šaturovou, Markétou Cukrovou, Petrem Nekorancem, Janem Martiníkem a Pražským filharmonickým sborem.

Orchestr je natolik unikátní nástroj, že je nesmírně důležité jej zušlechťovat a formovat právě v období mládí, kdy čistá energie stále vítězí a dokáže upozornit nejen na sebe, ale i na budoucnost, která je pevně v jejich rukou,“ vyznal se Tomáš Netopil.

Akademie je určena pro studenty konzervatoří, vysokých škol a mladé umělce ve věku od 15 do 24 let z České republiky i ze zahraničí.

Více informací na www.academykromeriz.com

O mezinárodní Letní hudební akademii Kroměříž

Projekt inicioval český dirigent a kroměřížský rodák Tomáš Netopil. Ke spolupráci přizval vrcholné interprety klasické hudby, kteří coby lektoři předávají své zkušenosti mladým hudebníkům. Akademie je určena žákům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům z ČR i zahraničí (v roce 2019 zde studovalo 54 aktivních studentů z osmi zemí světa a 30 studentů pasivních). Akademie svými doprovodnými aktivitami upozorňuje na mimořádnou tradici uměleckého vzdělávání na Moravě a přináší program pro širokou veřejnost v rámci festivalu klasické hudby Hudební Kroměříž.

Akademie klasické hudby

Vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí. Její náplní je šíření kulturních hodnot, podpora cestovního ruchu a rozvoj kultury ve všech jejích oblastech. V neposlední řadě se zaměřuje také na podporu mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu. Od roku 2008 je pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.