Festival ŠPORK

Neformální sympozium, tematická divadelní představení a koncert, to je Festival ŠPORK. Dvoudenní program je věnován tématu mecenášství od baroka po současnost. Jak vnímáme kulturní filantropii jednoho z nejvýznamnějších mecenášů českého baroka, hraběte Františka Antonína Šporka (1662 –1738), a jaké jsou současné trendy v České republice i v zahraničí? Festival ŠPORK vytváří platformu pro mezioborová setkání a dialog lidí z řad laické i odborné veřejnosti a umělecké i neumělecké sféry. Sympozium nahlíží na fenomén mecenášství jak v historických, tak kulturně-společenských souvislostech. Přijďte si poslechnout uznávané odborníky i dnešní mecenáše a diskutovat o současných otázkách kulturní filantropie. Umělecký program nabídne pořadatelský divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten a jako host Melusine Srovnal (viola da gamba).
Festival ŠPORK navazuje na předchozí tři ročníky úspěšných festivalů (Festival ANDREINI 2016 a 2018, Festival BRANDL 2019).

Informace ke vstupenkám:
Vstup na sympozium je ZDARMA, odkaz na nákup vstupenek na dvě zpoplatněná představení najdete zde: https://goout.net/cs/festivaly/festival-spork/gqaff/+vipdp/. Pokud se chcete zúčastnit sympozia, je třeba si pouze registrovat své místo přes formulář na TOMTO odkazu.
geisslers.cz/festival-špork

Program festivalu

SOBOTA 15. 2.
14:30 – 16:00

První část sympozia Mecenášství v proměnách času | Prototyp barokního mecenáše | VSTUP ZDARMA
Hosté:
prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. (historik umění): Mecenáš F. A. Špork
PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D. (historik umění, editor a produkční): Barokní šlechta v roli podporovatelů umění
Mgr. et Mgr. Pavel Beneš (Centrum baroka, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici): Výstava věnovaná barokní šlechtě a mecenátu

16:30 – 17:30

Druhá část sympozia Mecenášství v proměnách času | Mecenášství jako znak kulturní společnosti | VSTUP ZDARMA
Hosté:
Ing. René Levínský, Ph.D. (Státní fond kultury, radní): Jak by měl fungovat SFK?
Ing. Jana Ledvinová (České centrum fundraisingu): Proč lidé dávají peníze?
19:00 – 20:00
Představení | Geisslers Hofcomoedianten: Jedem s medem! | Vaše ctnosti a neřesti na jednom voze |
20:30 – 21:00
Prezentace | Ctnosti a neřesti mecenáše F. A. Šporka | představení projektu Galerie loutek v Kuksu |
VSTUP ZDARMA


NEDĚLE 16. 2.
11:00 – 12:30

Třetí část sympozia Mecenášství v proměnách času | České mecenášství ve světovém kontextu | VSTUP ZDARMA
Hosté:
Prof PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (PedF UK): Významní mecenáši českého umění
Dagmar Goldmannová (Nadační fond Via Clarita): Filantropické poradenství: promyšlená a efektivní filantropie
Mgr. Jakub Skřejpek (Bohemian Heritage Fund): Mecenášství jako výzva pro 21. století

13:00 – 14:00
Hosté:
PhDr. Karolína-Matoušová Peštová (Mecenášský klub ND): Péče o dárce v oblasti kultury
Mgr. Vojtěch Novotný (AK Čalfa Bartošík): Firemní politika dárcovství

15:00 – 16:30
Představení a koncert | Geisslers Hofcomoedianten: Malé příběhy velkého hraběte a koncert Melusine Srovnal (viola da gamba) | Sólo pro hraběte Šporka |