ČESKÁ FILHARMONIE A ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU V ÚNORU

Stejně jako Třetí klavírní koncert, který tento týden uvádí Česká filharmonie v podání Piotra Anderszewského pod taktovkou Jakuba Hrůši, patří i Violový koncert k posledním dílům Bély Bartóka. Spolu s prvním českým orchestrem ho od 6. do 8. února provede Antoine Tamestit, který s filharmoniky poprvé vystoupil v Rapsodii, koncertu pro violu a orchestr Bohuslava Martinů před čtyřmi lety. Nyní se k filharmonikům vrací už potřetí, tentokrát pod vedením dirigenta Davida Robertsona. Součástí programu je i Hudba pro ansámbl a orchestr Steva Reicha, kterou v roce 2018 ve světové premiéře uvedla Losangeleská filharmonie se Susannou Mälkki. Koncert zakončí První symfonie Ludwiga van Beethovena. V rámci svého pražského hostování vystoupí Antoine Tamestit ještě jednou, v recitálu Českého spolku pro komorní hudbu. S klavíristou Adamem Laloumem zahraje 3. února několik skladeb z díla Johannese Brahmse a Roberta Schumanna.

Dva mladí sólisté zahrají díla skladatelů, kteří v době, kdy tato díla komponovali, byli také mladí. Tak by se dal popsat koncert Komorního orchestru České filharmonie, který proběhne 23. února. Zazní Suita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, Koncert pro housle a violoncello D dur Antonína Rejchy a Smyčcový oktet Es dur Felixe Meldelssohna-Bartholdyho. Uměleckým garantem projektu je teprve jedenatřicetiletý koncertní mistr Jiří Vodička. V Rejchově koncertu s ním vystoupí o rok starší rakouský violoncellista Sebastian Bru, který se už ve svých devatenácti letech stal členem orchestru Vídeňské státní opery a v roce 2013 byl přijat mezi Vídeňské filharmoniky.

Oslavy Beethovenova výročí budou pokračovat 26. až 28. února. Po Třetí symfonii s Leonidasem Kavakosem, Sedmé se Semjonem Byčkovem a První s Davidem Robertsonem představí svou interpretaci Čtvrté Beethovenovy symfonie hlavní hostující dirigent České filharmonie Tomáš Netopil. Spolu s ním zahájí cyklus všech pěti Beethovenových klavírních koncertů fenomenální rakouský pianista Rudolf Buchbinder. Ještě před oběma Beethoveny zazní orchestrální suita z barokní opery Hippolyte a Aricie Jeana Philippa Rameaua.

Stejně jako Česká filharmonie má v únoru velmi bohatý program i Český spolek pro komorní hudbu. 12. února se uskuteční další koncert Klavírního kvarteta Josefa Suka, který v letošní sezoně nese titul rezidenčního souboru. V jeho průběhu zazní První klavírní kvartet Bohuslava Martinů, Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír Jiřího Gemrota a Druhý klavírní kvartet Antonína Dvořáka. O týden později, 19. února, zahraje Ivan Ženatý s Martinem Kasíkem skladby Jiřího Gemrota, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera a Bohuslava Martinů a 25. únor bude patřit vítězi Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019 v oboru hoboj. V recitálu složeném z děl Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Clary Schumann a Pavla Haase se představí Martin Daněk za doprovodu Miroslava Kasíka.

Členové a akademici České filharmonie a herci z Dismanova rozhlasového dětského souboru si 24. února v Sukově síni Rudolfina připomenou scénickým čtením a hudbou Slavomíra Hořínky sedmdesáté výročí umučení P. Josefa Toufara státní bezpečností. Scénář pořadu Kam zmizel můj strýc, pane presidente? vznikl podle knih Miloše Doležala, který se také spolu s Tomášem Petráčkem, historikem, knězem a postulátorem beatifikačního procesu Josefa Toufara, zúčastní následné diskuse.