CENA ČESKÉ HUDEBNÍ RADY PRO PROF. JIŘÍHO CHVÁLU

Na koncertu Kühnova dětského sboru 8. 12. 2019 v Rudolfinu  bude slavnostně předána cena České hudební rady sbormistrovi prof. Jiřímu Chválovi.

Zdůvodnění udělení ceny ČHR: Česká hudební rada opakovaně, a letos úspěšně, navrhovala prof. Jiřího Chválu na ocenění Ministerstva kultury. Ocenění Českou hudební radou schválila její valná hromada již v únoru tohoto roku, a to za jeho celoživotní vynikající práci sbormistra a pedagoga, a tím i propagaci české hudební kultury doma i v zahraničí.

Jiří Chvála je respektovanou osobností u nás i v zahraničí a právě v letošním roce je to 60 let, co nastoupil jako sbormistr Kühnova dětského sboru (1959, od r. 1967 jako hlavní sbormistr).

Vede tento sbor k vynikajícím výsledkům, absolvoval s ním tisíce koncertů s významným podílem české hudby a náročného a cappella repertoáru, na 40 zvukových a audiovizuálních nahrávek. Získal prestižní ceny EBU (1968) a Grand Prix (1998, 2008). Přivedl velké množství dětí k hudebnosti a systematické práci, vychoval velký počet sbormistrů. Jestliže máme u nás kvalitní dětské sbory, je to i reakcí na jeho smysluplnou práci.

I proto chce cenu osobně předat také sbormistr, pedagog a muzikolog, člen prezidia České hudební rady PhDr. Jan Pirner.

Česká hudební rada je oborová nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště. Současným prezidentem organizace je Mgr. Roman Dietz, mj. také ředitel Severočeské filharmonie Teplice.

Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost a propagaci české hudební kultury od r. 1994.  Seznam cen je zveřejněn na stránkách ČHR https://www.chr-cmc.org/cs/prizes_CHR

Tato čestná ocenění jsou doprovázena vždy od r. 1994 dílem některého českého výtvarníka. Více: www.chr-cmc.org