DOKTORSKÉ STUDIUM V PLZNI

Národní akreditační úřad udělil dne 20. června 2019 akreditaci doktorskému studijnímu programu Hudební teorie a pedagogika na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity Plzni.

Čtyřleté studium v prezenční i kombinované formě bude otevřeno již v akademickém roce 2019/2020. Garantem studia je prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.

Předběžné termíny: Termín podávání přihlášek: do 26. 8. 2019. Termín pro zaslání disertačního projektu a dalších materiálů: do 28. 8. 2019. Termín konání přijímací zkoušky: 30. září 2019 od 9 hod. Informace budou upřesněny kolem 15. července 2019 na https://fpe.zcu.cz/khk/.