The Presence of the Past II. Komorní koncert soudobé hudby

Veronika Tůmová

V rámci evropského výzkumného projektu Hera Sound Memories se ve čtvrtek 14. 3. v kostele sv. Vavřince uskutečnil komorní koncert The Presence of the Past z tvorby autorů mladé generace. Ve spolupráci Hudební akademie múzických umění v Praze a Musikhochschule v Lübecku zaznělo na tomto česko-německém koncertu několik skladeb mladých a talentovaných skladatelů a studentů těchto škol, jejichž díla byla provedena i významnými světovými orchestry a hudebními tělesy.

Provedené skladby plně dostály názvu celého projektu, a tak se během večera alespoň na chvíli setkala minulost s přítomností. To potvrdily hned první dvě kompozice lübeckých studentů Daniela Clemense Müllera (Urd) a Fabiana Luchterhandta (Quarondino), které byly obě inspirované severskou mytologií. Další skladby zase odkazovaly k hudební teorii (Sebastian GenzinkSenario), starým hudebním formám a gregoriánskému chorálu (Roman Zabelov Chorál). Jiní skladatelé se zase nechali inspirovat literárními díly a jejich poslání ukryli symbolicky do svých skladeb (Oliver Korte – rien nul nebo Jakob Reike – Nonseq II).

V rámci projektu Sound Memories se uskutečnily ještě další dvě události. Tou první byla přednáška profesora Olivera Korteho s názvem The Presence of the Past: György Ligeti and the Early Music, ve které se zabýval vlivem staré hudby na dílo tohoto skladatele. Tou druhou byl potom analytický seminář konající se na půdě HAMU, který se zabýval přístupy k hudební analýze a analýzou skladeb 20. a 21. století reflektující kompoziční postupy staré hudby.

 

R. Zabelov Foto ©Jan Ciglbauer