Slavnostní koncert AHUV

Předseda AHUV prof. Jiří Hlaváč s Cenou AHUV za rok 2016

U příležitosti dvou významných výročí, sedmdesátého ročníku časopisu Hudební rozhledy a sedmdesátin pražské Akademie múzických umění, uspořádala 9. 3. 2017 v Sále Bohuslava Martinů Lichtenštejnského paláce Asociace hudebních umělců a vědců slavnostní koncert.

Pohled do hlediště – zprava rektor AMU prof. Jan Hančil, šéfredaktorka časopisu Hudební rozhledy dr. Hana Jarolímková, klavírista a ředitel Intergramu Mgr.Jan Simon s manželkou, v další řadě mistr houslař Karel Vávra, prof. Jan Vičar, Rafael Brom ad.

Úvodního slova se ujal pedagog AMU a její bývalý děkan prof. Jiří Hlaváč, na jehož slova navázal rektor této vysoké umělecké školy, prof. Jan Hančil. Po té zazněla v podání pedagogů a studentů AMU skvostná Serenáda pro 12 dechových nástrojů a kontrabas B dur č. 10 „Gran Partita“, KV 361/370a Wolfganga Amadea Mozarta.

Šéfredaktorka časopisu Hudební rozhledy dr. Hana Jarolímková s Cenou AHUV za rok 2016

I druhou polovinu koncertu uvedl prof. Jiří Hlaváč, který zároveň šéfredaktorce časopisu Hudební rozhledy dr. Haně Jarolímkové předal Cenu AHUV za rok 2016. Cena, kterou v loňském roce ustavila Asociace hudebních umělců a vědců pro všechny subjekty a jednotlivce, kteří dosahují v hudební oblasti dlouhodobě vynikajících výsledků, bude udělována každý rok pouze jedna. Spektrum ceny zahrnuje nejen interpretační a skladatelskou sféru, ale i oblasti hudební vědy, publicistiky, dramaturgie, organizace přehlídek a festivalů, pedagogiku, stavbu nových a rekonstrukce historických nástrojů, popularizační a edukační programy věnované mládeži, pořadatele koncertů či školská vzdělávací zařízení… To, že ji dostaly jako první právě Hudební rozhledy, které mapují oblast vážné hudby nepřetržitě plných 70. ročníků, je více než chvályhodné, vždyť v této nelehké práci je to jedno z mála ocenění, kterého se může časopisu dostat.

Po slavnostním předání, jež provázel dlouhotrvající potlesk, zazněla – opět v podání pedagogů a studentů školy, a shodou okolností možná i jako memento v kontextu dnešní rozporuplné doby – Komorní symfonie pro smyčcový orchestr c moll, op. 110a Dmitrije Šostakoviče.

Z provedení Šostakovičovy Komorní symfonie

Úvodní foto: Koncert uvedla Mozartova Gran Partita

Foto Zdeněk Chrapek