Upoutávka na lednové číslo

Z lednového čísla časopisu Hudební rozhledy, které tímto vstupují do svého 70. ročníku, vybíráme:

* Rozhovor s moldavskou sopranistkou Valentinou Naforniţou, která v lednu vystoupí s Českou filharmonií a jejím koncertním mistrem Josefem Špačkem v programu, který sestavil dirigent koncertu, Jiří Bělohlávek

* Rozhovor s naším předním varhaníkem, pedagogem a laureátem prestižních bachovských soutěží v belgickém Gentu a v Lipsku Janem Horou, který 7. prosince oslavil významné životní jubileum

* Rozhovor o dvou velkých projektech roku 2017, českých skladatelích ve Vídni a jubileu Jana Václava Stamice, s dirigentem Markem Štilcem

* Z rubriky Události recenze na celý Klavírní festival Rudolfa Firkušného, na němž tentokrát vystoupili Garrick Ohlsson, Martin Kasík, Olfa Scheps a András Schiff

* Z rubriky Festivaly, koncerty především vyčerpávající recenze na většinu koncertů festivalu Dny soudobé hudby 2016, kde vedle koncertů, zaměřených duchovně, organizátoři nabídli i večer, sestavený ze skladeb jubilantů Karla Pexidra a Zdeňka Zahradníka či koncert, věnovaný členům pražské Společnosti českých skladatelů a Tvůrčího centra Olomouc, dále recenze na výběr večerů Mezinárodního festivalu koncertního melodramu včetně referování o průběhu Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, článek o Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, jejíž absolutní vítězkou se stala Slovenka Slávka Zámečníková, zároveň držitelka 1. ceny v kategorii Junior, nebo vedle textů, věnujících se tvorbě Viktora Kalabise, od jehož úmrtí uplynulo 28. září roku 2016 deset let, a Ladislava Kubíka, který 26. srpna oslavil sedmdesátiny, recenze vystoupení dvou mezinárodně uznávaných pěveckých hvězd, Bryna Terfela a Edity Gruberové

* V rubrice Horizont se tentokrát podíváme do Divadla U hasičů, kde v rámci festivalu Jazz Meets World vystoupil 7. 11. 2016 kontrabasista Omer Avital se svým kvintetem

* Z operních děl, realizovaných na našich scénách, bychom rádi upozornili na premiéry děl Three Tales Steva Reicha na Nové scéně pražského Národního divadla v hudebním nastudování Marka Ivanoviće a Evžena Oněgina P. I. Čajkovského ve Velkém divadle v Plzni, kterého hudebně nastudoval Norbert Baxa a režie a scény se chopil Tomáš Pilař

* Ze zahraničí jsme pro první číslo Hudebních rozhledů roku 2017 vybrali zhodnocení úvodního večera Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelungův – tedy Zlata Rýna, které nastudoval přední wagnerovský dirigent Christian Thielemann, režie se ujal Willy Decker a jehož hvězdou se stal v roli Albericha Tomasz Konieczny, dále zhodnocení mnichovského představení Donizettiho Favoritky, které uvedla pod taktovkou dirigenta Karla Marka Chichona Bavorská státní opera a v němž zazářili v titulní roli Elina Garanča a v rolích Fernanda Matthew Polenzani a krále Alphonse XI. Mariusz Kwiecień; dvakrát jsme se ale rovněž podívali do Divadla na Vídeňce, kde byl na programu Salieriho Falstaff v hudebním nastudování Reného Jacobse a Verdiho Macbeth, kterého se po hudební stránce ujal Bertrand de Billy a kde Banka výtečně ztvárnil slovenský basista Štefan Kocán

* Z rubriky Studie, komentáře si nenechte ujít:

zavedené seriály: Nejvýznamnější zahraniční festivaly – informace o festivalu Amazonas de Opera v brazilském Manausu, Portréty velkých klavíristů 20. století – portrét skvělého italského pianisty Ferruccia Busoniho, o jehož klavírním projevu Alfred Brendel prohlásil, že „znamená vítězství reflexe nad bravurou“, Z historie muzikálu – shrnující pojednání o čtyřech muzikálech Andrewa Lloyda Webbera (Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Evita, Sunset Boulevard, Jesus Christ Superstar) na prknech Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Muzikantské fugy – zajímavosti z životních peripetií Johna Bulla, Celuloidová hudba – zamyšlení nad počátky a prvními pokusy v oblasti tvorby filmové hudby u nás

nové seriály: Concerto grosso pro jazz a disharmonii doby – informace o práci někdejší Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR, která byla oficiálně činná od října 1971 do října 1984; na rozdíl od dosud publikovaných textů se bude seriál zabývat jejím zasazením do širších souvislostí československé jazzové historie let 1970 až 1989, kdy úvod bude patřit historii snah o sdružování jazzové komunity a vydávání specializovaného periodika

samostatné studie: Hymna české republiky – opětovné upozornění na nesprávné znění naší hymny v zákoně České republiky č. 3/1993 Sb., částka 2, strana 32, která je tu stejně jako na webových stránkách www.hrad.cz uváděna jako paskvil z roku 1993 s doprovodem kytary

* V rubrice Knihy a notoviny si jistě nenecháte ujít nový seriál s názvem Novinky ze zahraniční muzikologické literatury, který vás bude čtyřikrát do roka na dvou tištěných stranách informovat o nových, maximálně tři roky od okamžiku vydání v obchodech nabízených knihách z oblasti tzv. vážné hudby v zahraničí

* A v rubrice Svět hudebních nástrojů, kterou i letos vyplní cyklus Z našich houslařských ateliérů – violoncella a kontrabasy, se tentokrát setkáme se stavitelem kontrabasů, houslařem ing. Jiřím Povolným, Ph.D.