Jan Václav Stamic 2017 – český tvůrce evropského významu

Jiří Štilec

Jan Václav Stamic (1717 – 1759), jehož jubileum si připomínáme v roce 2017, patří mezi nejvýznamnější tvůrce českého původu. Stal se zakladatelem proslulé Mannheimské školy a průkopníkem stylových inovací klasického slohu osmnáctého století. Orchestr, který založil v Mannheimu, patřil ve své době k nejlepším hudebním tělesům v Evropě. Projekt, který od března 2015 připravuje společnost ArcoDiva a festival Hudba tisíců přivádí v dubnu 2017 tvorbu tohoto skladatele spolu s „jeho“ orchestrem z Mannheimu (Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim) opět do Čech. Dalšími partnery jsou Harvard University USA, Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, festival Stamicovy slavnosti Havlíčkův Brod, Festival EuroArt Praha a další festivaly. 

Připravena je série koncertů od 20. do 28. dubna 2017 v Německu, České republice a Rakousku. Na koncertech zazní vedle jiných děl především Stamicova monumentální Missa solemnis v podání Mannheimského orchestru spolu s českými hudebníky, rovněž sólisté jsou vybráni tak, aby reprezentovali symbolické spojení a propojení české a německé hudební kultury – tři němečtí a tři čeští. V České republice zazní Missa solemnis s Českým chlapeckým sborem Boni pueri především na místech, která jsou spojena s životem Jana Václava Stamice (Pardubice, Jihlava a Havlíčkův Brod) a kromě toho i v Praze na slavnostním koncertu v Senátu České republiky. V Jihlavě se připravuje výstava z nově objevených dokumentů z doby studia Jana Václava Stamice na gymnáziu v tomto městě, stejný příspěvek chystá i rodné město Jana Václava Stamice Havlíčkův Brod. Ve spolupráci s Harvardskou univerzitou v USA a Vysokou hudební školou ve Weimaru je připravena i vědecká konference na téma Jan Václav Stamic a Mannheimské škola, která se uskuteční v Jihlavě a na dalších místech Kraje Vysočina. Uskuteční se i workshopy a setkání českých a německých studentů i dalších. Připravena je i velká výtvarná soutěž a nahrávací aktivity.  Mezi mediální partnery projektu Stamic 2017 patří časopis Hudební rozhledy.

Projekt se uskuteční pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, europoslance Tomáše Zdechovského a dalších významných osobností českého i mezinárodního kulturního a společenského života ( stav podepsaných záštit k 15. červnu 2016).