Věhlasný dirigent Jiří Bělohlávek obdržel čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze a věhlasný dirigent Jiří Bělohlávek oslavili 70 let. Při této příležitosti udělila alma mater svému bývalému studentovi a významnému pedagogovi Jiřímu Bělohlávkovi čestný titul doctor honoris causa, jehož potvrzením je diplom a zlatá medaile AMU. Ocenění za celoživotní dílo převzal mezinárodně uznávaný dirigent, šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie v pondělí 22. února 2016 v 11 hodin během slavnostního zasedání v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci.

Dne 22. února 2016 udělila Akademie múzických umění v Praze čestnou hodnost doctor honoris causa prof. Jiřímu Bělohlávkovi, který je s Hudební a taneční fakultou AMU dlouhodobě spjat. V letech 1966–1972 zde studoval u profesorů Roberta Brocka, Aloise Klímy, Josefa Veselky a Václava Neumanna. V roce 1995 se na HAMU vrátil jako pedagog a od r. 1997 vedl katedru dirigování. Na HAMU prof. Bělohlávek vychoval řadu mladých dirigentů, kteří mají dnes světovou či evropskou kariéru (např. Jakub Hrůša, Tomáš Netopil či Tomáš Hanus).

„Jednou ze silných stránek AMU je její zakotvení v bohatém kulturním životě metropole, v neustálém dialogu s živým uměním, vytvářeným právě jejími absolventy. Proto také v rámci oslav svých 70. narozenin uděluje AMU čestné doktoráty významným absolventům AMU, kteří v současné době na škole sice přímo pedagogicky nepůsobí, ale svou uměleckou tvorbou pomáhají vytvářet excelentní kulturní prostředí, jehož je AMU nedílnou součástí. 22. února udělí AMU čestný doktorát dirigentu prof. Jiřímu Bělohlávkovi, CBE. Umělecká rada AMU tímto svým rozhodnutím oceňuje nejen jeho vrcholné interpretační mistrovství, ale také fakt, že je umělcem světového jména, charismatickou vůdčí osobností, jež dokáže nadchnout a spojovat a vést ostatní k vynikajícím metám,‟ uvádí rektor AMU doc. Jan Hančil.

Jiří Bělohlávek s děkanem HAMU, prof. Vlastimilem Marešem.
Jiří Bělohlávek s děkanem HAMU, prof. Vlastimilem Marešem.

„Prof. J. Bělohlávek zmínil ve své profesorské přednášce v roce 1996 i onen potřebný kousíček štěstí k úspěchu v dirigentské profesi. A já dodávám, že největším štěstí pro studenty dirigování byla právě ta jedinečná možnost pracovat s člověkem Bělohlávkova typu. Vím to i z vlastní zkušenosti, že setkávání na koncertním pódiu s Jiřím Bělohlávkem neskonale obohacují naše vědomí o trpělivost, pracovitost a pokoru,‟ dodává děkan HAMU prof. Vlastimil Mareš.

„Udělení hodnosti doctor honoris causa si velice vážím a těším se z něho. Považuji je nejen za ocenění mé umělecké činnosti, ale i za poctu dirigentské profesi jako takové. Můj vztah k Hudební fakultě AMU je dlouhodobý – začal mými studentskými lety 1966–72 a vyvrcholil mým pedagogickým působením v roli vedoucího katedry dirigování v letech 1997–2008. K 70. výročí existence tohoto uměleckého ústavu přeji AMU vše dobré, hlavně hodně báječných talentů, kteří ponesou věhlas školy dále,‟ řekl prof. Jiří Bělohlávek, šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie.

Jiri Belohlavek_stranka
A tentokrát Jiří Bělohlávek za dirigentským pultem… Foto c archiv – Česká filharmonie

„Mám radost, že udělením čestného doktorátu HAMU je oceněna celoživotní práce pana šéfdirigenta Bělohlávka. Uznání akademické obce podtrhuje výsledky, kterých dosáhl jako hudební ředitel České filharmonie. S obdivuhodnou samozřejmostí a mladistvou energií vrátil orchestr mezi špičková světová tělesa a na koncertech doma i v zahraničí dokazuje, že on sám patří mezi současnou dirigentskou elitu,‟ dodává MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie.

AMU uděluje čestné doktoráty významným osobnostem

Při příležitosti 70. výročí své existence udělí AMU mimořádně tři čestné doktoráty, za každou fakultu jeden. V říjnu 2015 získal čestný doktorát režisér a dramatik Ladislav Smoček (DAMU) a po Jiřím Bělohlávkovi (HAMU) převezme v listopadu 2016 titul také významná polská režisérka Agnieszka Holland (FAMU). Jiří Bělohlávek je po Siru Charlesovi Mackerrasovi teprve druhým dirigentem, který tento čestný titul od AMU obdržel.

Jako první v dějinách AMU obdržel čestný doktorát Václav Havel, a to den před svými 60. narozeninami 4. října 1996.