O Hudebních rozhledech

Časopis Hudební rozhledy je v současnosti nejstarším kontinuálně vydávaným periodikem v České republice. Jeho historie od roku 1948 je zrcadlem, svědkem a v některých obdobích i spolutvůrcem našeho kulturního, hudebního, společenského i politického vývoje a života. Takřka nenahraditelným pramenem se Hudební rozhledy stávají při studiu hudební historie druhé poloviny dvacátého století. 

Jaké je místo a úloha hudebního časopisu v roce 2016, v době, kterou lze charakterizovat nejrůznějšími způsoby: postmoderní, post-postmoderní, digitální, informační, virtuální a podobně?  Jestliže vždy platila zásada, že svět se neustále mění, pro současnost by tato věta platila s jistou obměnou. Svět se mění neuvěřitelně rychle! Tak rychle, že než se jedna technologie stačí usadit v myslích a praktikách uživatelů, zákazníku, nás všech, už je neúprosně nahrazena další, novou, rychlejší, výkonnější, efektivnější. Hudební rozhledy si zachovaly svoji tradičně kvalitní podobu, mapují český hudební život v jeho různorodosti se snahou vyhnout se tolik zažitému pragocentrismu, ale samozřejmě reagují i na některá nová fakta a na okolní svět. A tak velmi brzy začaly vedle své „papírové“ klasické verze pracovat i s internetovou podobou. Reagovaly i na vývoj takřka „raketovým tempem“ se etablující sociální sítě, a mají i svoji facebookovou stránku. Pro redaktory a vydavatele stále zůstává  klíčovou otázkou, zda tzv. papírové, klasické verze časopisů, tedy i časopisu Hudební rozhledy, mají svoji budoucnost a jaké je jejich místo, úloha a poslání v době všudypřítomného a zdánlivě všeovládajícího internetu, sociálních sítí a chytrých mobilních telefonů. Věřím, že klasický hudební časopis, tak jak se zformoval na konci osmnáctého století, bude mít své místo i v našem jedenadvacátém století. Tak jako kniha, kterou můžete cítit v ruce, je něčím nenahraditelná a stále vychází a bude vycházet, tak i hudební časopis bude mít své místo. Musí přinášet trvalejší, závažnější a zajímavé stati, recenze, postřehy a samozřejmě „kráčet s dobou“. Listování novým číslem časopisu s celostním pohledem na celý výtisk i jednotlivé stránky je možná velmi hluboce zažitým vzorcem našeho kulturního chování. Věřím, že se nejedná jen o generační úzus. Vedle klasických časopisů, které stále nepřestávají vycházet, bude však v současnosti i letech příštích existovat i řada pouze internetových časopisů. Rovněž ty mají své místo na slunci, svoje přednosti (tou hlavní je samozřejmě rychlost a aktuálnost nedosažitelná jinými médii), ale pochopitelně, ostatně  jako všechno, i svoje slabiny. 

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem jsme se od ledna 2016 rozhodli pro další novou a věříme, že i lepší podobu našich internetových stránek a internetové verze našeho časopisu. Bude doplňkem klasické verze a umožní spojit přednosti klasického čísla s výhodami informačně rychlého internetu. Při úvahách o tom, jak by měl výsledný tvar těchto stránek  vypadat,  jsme zohlednili i zkušenosti z historie internetu. Ano, i toto médium má už za sebou poměrně dlouhou dobu existence a rovněž jeho aplikování do všech oblastí našeho života  prochází změnami. Konkrétně by tedy nové stránky  měly nejen zachycovat nejzajímavější články nebo části statí z tištěné verze, ale měly by přinášet i velmi žhavé aktuality a novinky a umožňovat interaktivní přístup a zaručovat uživatelské pohodlí včetně stále více běžné praxe sledování internetu na mobilních telefonech. Hudební rozhledy tak budou existovat ve své klasické verzi, v internetové inovované podobě a na stránkách facebooku. Přes snahu o co nejrychlejší reakci na technický a technologický vývoj ale stále věřím především v to, že v jakékoliv formě bude časopis vycházet a objevovat se, nejvíce bude záležet na jeho vlastním obsahu. Na tom, jak zajímavé a podnětné informace, články, kritiky a názory se zde budou objevovat.

Doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc., člen výboru Společnosti Hudební rozhledy