Benefiční koncert jako hold

Jakub Zahradník

Z iniciativy klavírnické firmy C. BECHSTEIN a v produkci paní Emy Hubáčkové (agentura Emma Art Agency) se 1. 11. t. r. konal v sále královéhradecké filharmonie benefiční koncert na podporu Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. Významnost akce podpořila přítomnost primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka a zástupců kraje. Ba co víc, záštitu nad akcí převzal velvyslanec Španělského království v České republice J. E. Angel Lossada Torres-Quevedo, který slavnostní večer zahájil. Na programu totiž byly výhradně španělské skladby Manuela de Fally, Isaaka Albénize a dalších skladatelů, které sólově i za doprovodu Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera přednesl mladý španělský klavírní virtuos Ramón Grau. Společnost C. Bechstein chce ve spolupráci s agenturou Emma představovat klavírní hudbu jednotlivých národů v cyklu „Sound of the World“, a toto byla první příležitost. Návštěvníci mohli ocenit bohatou zvukovou paletu koncertního křídla – modelu D – od firmy C. Bechstein vzorně připraveného šéfintonérem firmy Marcelem Novákem. V průběhu večera byla oznámena vybraná částka 66 043 korun, která byla předána škole. Konzervatoř a střední škola Jana Deyla v Praze totiž jako jediná v naší zemi pečuje o výchovu ladičů pian. Vznikla již v roce 1910 jako ústav pro slepé, později i pro děti s vadami zraku. V nové době bylo studium rozšířeno také o hudební obory konzervatoře a otevřeno i pro adepty bez zrakového postižení. Jen za posledních padesát let vzešlo z této školy přes dvě stě ladičů. V letošním roce zde byl otevřen také obor klavírník (opravář klavírů), na který se zájemci mohou v těchto dnech hlásit. Společnost C. Bechstein nabídla škole spolupráci – mladí ladiči budou moci v Hradci Králové absolvovat svou praxi.

Ředitel firmy C. Bechstein Europe David Kopecký předal finanční dar paní Naděždě Ostřanské, ředitelce Konzervatoře a střední školy Jana Deyla za přítomnosti zástupců klavírní továrny a školy. 
Foto © Lubomír Douděra