Deset hudebních klipů na leden

Následujících šest klipů je věnováno projektu Češi ve Vídni:

Projekt „Češi ve Vídni“ se snaží od roku 2014 objevovat, provádět a nahrávat díla skladatelů narozených v Čechách, ale působících ve Vídni. Jeho hlavním cílem je obnovit vědomí o úloze a významu českých tvůrců osmnáctého století, kteří komponovali ve Vídni a tvořili spolu s Haydnem, Mozartem a Beethovenem důležitou součást evropského hudebního klasicismu a raného romantismu. V rámci projektu se jeho organizátoři snaží vyhledávat doposud nepublikované, nevydané a nenatočené kompozice českých skladatelů žijících ve Vídni v osmnáctém století, jako byli Leopold Koželuh, Pavel Vranický, František Kramář, Jan Křtitel Vaňhal, Václav Pichl, Josef Bárta a další. Projekt spolupracuje s řadou specialistů z České republiky i ze zahraničí (Jaromír Havlík, Daniel Bernhardsson, Alan Badley) a s orchestry jako je Komorní filharmonie Pardubice, Ensemble 18+, Der Wiener Concert-Verein. V rámci projektu byly dosud natočeny pro leadera klasického hudebního průmyslu, společnost Naxos, dva kompaktní disky s kantátovou tvorbou a tři kompaktní disky se symfonickou tvorbou Leopolda Koželuha.

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=bkYHg6OfJTA

1) Úvodní propagační klip celého projektu „Češi ve Vídni“ jej představuje vizuální formou  a přináší základní informace spolu s krátkými hudebními ukázkami z natáčení symfonických děl Leopolda Koželuha a jeho duchovní árie. Propagační klip je určen domácí i mezinárodní veřejnosti a v jeho rámci vystupuje sólistka Simona Eisinger z Vídně, Český chlapecký sbor Boni pueri, Komorní filharmonie Pardubice a dirigent a ředitel projektu Marek Štilec.

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=WWjfQJB0lZc

2) Nahrávací aktivity začaly natočením první řady symfonií Leopolda Koželuha v roce 2016. Ukázka přináší záznam Symfonie A dur, PosK I:7, Komorní filharmonii Pardubice diriguje Marek Štilec. Katalog Koželuhova díla vypracoval vynikající český muzikolog Milan Poštolka v šedesátých letech dvacátého století.

 

3) https://www.youtube.com/watch?v=EEBhM17dwkQ

3) V lednu 2017 proběhl v rámci sezony FOK koncert cyklu „Češi ve Vídni“. Zazněla na něm Korunovační kantáta Leopolda Koželuha a vzápětí byl pořízen zvukový záznam této skladby, kterou Koželuh napsal pro korunovaci Leopolda II. českým králem v roce 1791. Ukázka je z generální zkoušky na tento koncert.

4) https://www.youtube.com/watch?v=2w_RUncwr8Q

4) Druhá část kompletu symfonií Leopolda Koželuha obsahovala i nahrávku Symfonie G dur. Ukázka je z natáčení v Pardubicích, hraje Komorní filharmonie Pardubice, většina této tvorby pochází z nově spartovaných materiálů Muzea české hudby a jedná se tedy o obnovené světové premiéry.

 

5) https://www.youtube.com/watch?v=R9mu3XaGkgI

5) Leopold Koželuh patřil tak jako Wolfgang Amadeus Mozart, Pavel Vranický a řada dalších českých autorů mezi zednáře. Závěrečná část jeho kantáty Leopold Joseph der Menschheit Segen připomíná tuto skutečnost i obdiv, který chovala část intelektuální veřejnosti k osvícenskému panovníkovi Josefu II., který dokázal reformovat Rakousko a de facto tak zabránit revoluci jaká proběhla v Francii. Skladba zazněla na abonentním koncertu v Pardubicích a byla natočena pro společnost Naxos.

 

 

6) https://www.youtube.com/watch?v=4vH-q3NmqhA&feature=youtu.be

6) Část z Koželuhova baletu „La Ritovata Figlia di Ottone II“ zazněla na festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2018 v Jihlavě. V rámci projektu Češi ve Vídni se připravuje i provedení celého baletu, který byl velmi úspěšným dílem.

 

7) https://www.youtube.com/watch?v=smx24ObmHLU

7) Ve své době byl Domenico Cimarosa (1749–1801) velmi úspěšným autorem více než šesti desítek dochovaných oper, které zněly v celé Evropě včetně Vídně, kde byl oblíbeným autorem Leopolda II. Nahrávku všech dochovaných předeher pořizuje společnost Naxos, ukázku z předehry „Il Maestro di Cappela“ hraje Komorní filharmonie Pardubice, diriguje Patrick Gallois.

 

8) https://www.youtube.com/watch?time_continue=854&v=lbzWo3rD_uE

8) V rámci festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2018 se uskutečnila Velká národní slavnost, která připomněla 100 let od založení samostatného Československa. Zazněla Smetanova Česká píseň, k jejímuž provedení se spojily dva symfonické orchestry a osm smíšených sborů.  Provedení bylo monumentální připomínkou významného jubilea.

 

9/) https://www.youtube.com/watch?v=bUAHnPsc98I

9) Do České republiky přijela natáčet skvělá japonská houslistka Ayana Tsuji. Spolu s Komorní filharmonií Pardubice a dirigentem Michaelem Halászem natočila pro společnost Houslový koncert č. 7, op. 76 Charlese Auguste de Bériota. Nahrávka byla oceněna i mezinárodní kritikou a patří ke skvělým ukázkám interpretačního umění.

 

10) https://www.youtube.com/watch?v=YVte72ugB44

Patrick Gallois je nejen vynikajícím flétnistou, ale i dirigentem a v některých případech dokáže obě tyto profese i spojit. Dokázal to i při nahrávce flétnových koncertů, jejichž autorem je Saverio Mercadante. Ukázka je z jeho díla Concerto per flauto solo con accompagnamento d´orchestra – Coda, Allegro. Spolu se sólistou a dirigentem hraje Komorní filharmonie Pardubice.