Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2018

27. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze.

Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby, Institutem umění-Divadelním ústavem za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Letos se pátým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (8-20 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.

Ve dnech 23.-25. 11. 2018 zasedla v Praze na Filmové fakultě Akademie múzických umění mezinárodní porota soutěže ve složení: Rudolf Růžička (ČR), předseda, Lenka Dohnalová (ČR), manažerka soutěže, Rainer Buerck (Německo), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký (ČR), Peter Nelson (Velká Británie), Peter Nelson (Velká Británie).

Etablované kompoziční soutěže zvukové tvorby se účastnilo 68 skladeb autorů z 26 zemí, nejvíce ze  zemí s tradicí této hudby, především ČR, Itálie, USA, Německa, ale také třeba z Iránu nebo Izraele. Řada skladeb je rovněž z Jižní Ameriky a Asie.

Soutěž je zaměřena na tzv. sonic art, ve kterém se koncentrují jak skladatelské, tak technologické dovednosti. Hodnotí se především kreativita, řemeslné zvládnutí je samozřejmou podmínkou. Soutěží se ve dvou kategoriích – čistě studiové zvukové tvorby (kategorie A) a tvorby s živě/live prováděnou složkou (kategorie B). Soutěž má speciální české kolo a přidruženou soutěž pro nejmladší amatéry České ucho.

V kategorii čistě studiové zvukové tvorby (A) zvítězil Řek Epa Fassianos se skladbou Chromatocosmos (www.epafassianos.com), čestné uznání získal (v soutěži oceněn opakovaně) Robert S. Thompson z USA se skladbou Nullius in verba (https://www.facebook.com/robert.s.thompson.52). Finalisty byli Argentinec Nahuel Litwin se skladbou Grito Enceguecido (www.nahuellitwin.com) a Ital Antonio Scarcia (také oceněn již po několikáté zde v soutěži) se skladbou And I Rejoice in My Bonnie Bell.

V kategorii B pro live elektroniku nebo nástroje/hlasy a elektroniku zvítězil skladatel z UK/New Zelandu John Young se skladbou Magnetic Resonance (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Young_(composer) , čestná ocenění získali Španělka Zurine Gerenabarrena se skladbou Luze (http://zfgerenabarrena.com/zfg/) a rovněž vícekrát oceněný v Musica nova Kanaďan Gilles Gobeil se skladbou Détour (http://www.gillesgobeil.com/), ¨

V české kategorii zvítězil rezident v ČR Yuk Bun Wan se skladbou Seascape, čestná ocenění získali Jiří Suchánek s Movements (http://www.jiri-suchanek.net/en/) a Petr Wajsar s Generative Ambient (http://www.wajsar.cz/).

V první věkové kategorii do 15 let ČESKÉHO UCHA získal první místo 15letý Jakub Burian / MAYTON (nikoli poprvé), dalšími oceněnými jsou Tereza Brychtová (12 let) a David Princ (12 let). V kategorii nad 15 let byli oceněni tři šestnáctiletí: první Tomáš Metlička, druhý Petr Kostka a třetí Ondřej Granát.

Lektorem oceněných nejmladších je Jaroslav Raušer z Institutu moderní hudby. Projekt se koná ve spolupráci s Českou hudební radou – Institutem umění, který poskytl metodiku.

Skladby hodnotila mezinárodní porota ve stejném složení jako Musica nova.

KONCERT VÍTĚZŮ s účastí oceněných a i živým provedením se bude konat 14. 12. 2018 od 19 hod. v divadle INSPIRACE, HAMU, Malostranské nám. 1, Praha 1

www.musicanova.seah.cz;

http://ucho.sitespecificart.cz/