Udělení Ceny České hudební rady Hudebním rozhledům

V pondělí 19. 11. 2018 byla udělena při zahájení koncertu Českého spolku pro komorní hudbu ve Dvořákově síni  Rudolfina v Praze Cena České hudební rady hudebnímu časopisu HUDEBNÍ ROZHLEDY za vyvážené zpravodajství, reflexi oboru a zachování tradiční značky oborového periodika. Cenu předal prezident České hudební rady pan Jaromír Javůrek a generální ředitel České filharmonie pan David Mareček.

Časopis Hudební rozhledy je nejstarším oborovým periodikem u nás. Letos oslavil sedmdesát let své existence. Prezident ČHR Jaromír Javůrek i generální ředitel ČF David Mareček při předání zdůraznili význam časopisu pro obor, dlouhodobou spolupráci časopisu s Českou filharmonií i jeho přizpůsobením novým podmínkám vydáváním nejen tištěné, ale i elektronické verze. Dlouholetá šéfredaktorka časopisu Hana Jarolímková poděkovala všem, kteří se podílejí na tom, že časopis může nadále vycházet a uvedla, že existují předplatitelé, kteří časopis odebírají od jeho prvního čísla.

Ocenění je čestné, nicméně jej doprovází dílo některého českého, nebo slovenského výtvarníka. Tentokrát to byla grafika Karla Demela z cyklu Hector Berlioz Fantastická symfonie.

Po koncertě se konala společenská akce, setkání blízkých spolupracovníků časopisu v budově Rudolfina.

Kdo cenu udělil?

Česká hudební rada je nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště a jednotlivci. Současným prezidentem organizace je ředitel MHF L. Janáčka Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.

Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost, podporu přesahující běžný záběr profese a propagaci české hudební kultury od r. 1994 a získalo ji již 63 osobností nebo organizací (seznam přílohou). V loňském roce ceny získali skladatel, flétnista a organizátor Petr Kotík za projekt Ostravského centra nové hudby a sbormistryně Eva Šeinerová. Letos to byl vedle časopisu Hudební rozhledy Václav Hudeček za jeho účinnou práci se začínajícími českými umělci.

Úvodní foto: Předání Ceny České hudební rady časopisu Hudební rozhledy se uskutečnilo ve Dvořákově síni za účasti prezidenta ČHR Jaromíra Javůrka (vpravo), generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka a šéfredaktorky časopisu Hany Jarolímkové. Foto c Zdeněk Chrapek