V Ostravě byly rozdány ceny Generace 2018 – mezinárodní soutěže skladatelů do třiceti let

V pondělí 19. března 2018 zasedala v Ostravě mezinárodní porota, aby vyhodnotila další ročník soutěže, která se v posledních letech koná ve formátu Visegrádské čtyřky: GENERACE 2018 – MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ SKLADATELŮ DO TŘICETI LET. Porota kromě vysokého počtu soutěžících, kteří zaslali na 47 skladeb, vyzvedla také vysokou úroveň zadaných prací, čímž soutěž GENERACE jednoznačně potvrdila svou prestiž a smysluplnost svého konání.

Porota ve složení Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar (Česká republika), Alexander Lasoń (Polsko), Jevgenij Iršai (Slovensko) a László Tihányi (Maďarsko) zhodnotila přihlášené skladby nejprve po formální stránce a konstatovala, že všechny splnily podmínky soutěže. Vedle tradičních hlavních cen se porota rozhodla vzhledem k velmi vyrovnané úrovni nejlepších českých účastníků rozdělit cenu AHUV mezi tři nejlépe hodnocené účastníky. Ve dvou podkategoriích: skladeb inspirovaných stým výročím vzniku samostatného Československa a skladeb inspirovaných 90. výročím úmrtí Leoše Janáčka naopak žádnou cenu s ohledem na kvalitu přihlášených skladeb neudělila.

 

Vysoce bylo hodnoceno jak organizační zabezpečení soutěže obecně prospěšnou společností Janáčkův máj, tak skutečnost, že v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 2018 zaznějí oceněné skladby minulého ročníku. Konkrétně se tak stane 22. května v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde také převezmou autoři oceněných skladeb letošního ročníku GENERACE oficiální diplomy.

 

„Po krátkém váhání a přešlapování, kdy klesal zájem o skladatelskou soutěž Generace, jsme přišli s nápadem rozšířit ji z českého prostředí do zemí Visegrádské čtyřky. Nápad se ukázal nosným, soutěž chytila druhý dech a je svým způsobem ojedinělá. Největší radost mám asi z toho, že skladby mladých autorů hrají na vysoké úrovni mladí interpreti a na koncertě vítězných děl nechybí mladé publikum.“

 

Jaromír Javůrek

ředitel MHF Leoše Janáčka a Janáčkův máj o.p.s.

 

VÝSLEDKY ROČNÍKU 2018

 

  1. kategorie do 30 let
  2. cena Soňa Vetchá (ČR) – Trhliny v časoprostoru (Rifts in time space)
  3. cena Jan Rösner (ČR) – Composition for trombone, strings and percussion
  4. cena Michał Schafer (Polsko) – MORIA
  5. cena NEUDĚLENA

čestná uznání:

Matouš Hejl (ČR) – A Group of Four

Stanislav Pristáš (Slovensko) – Nadh’omme

 

  1. kategorie do 21 let
  2. cena NEUDĚLENA
  3. cena Bulat Abdurakhimov (ČR) – Symphonic Poem in F
  4. cena Tímea Maščáková (Slovensko) – Výkriky
  5. cena Jiří Dvořák (ČR) –Metamorfózy pro 10 smyčcových nástrojů

čestná uznání:

Patrik Kako (Slovensko) – Quando io movo i sospiri a chiamar voi – sonet pre tenor a tri nástroje

Pavel Nesit (ČR) – Partita pro malý orchestr

Marek Cimbál (ČR) – Music for 2 pianists and 1 piano

 

Cena AHUV:

Soňa Vetchá (ČR) – Trhliny v časoprostoru (Rifts in time space)

Jan Rösner (ČR) – Composition for trombone, strings and percussion

Bulat Abdurakhimov – (ČR) Symphonic Poem in F

 

Více na www.mhflj.cz