Classical Prague Awards 2017

Praha, Obecní dům

Rafael Brom

Slavnostní večer ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, který se konal v sobotu 20. 1. 2018, byl dějištěm vyhlášení hudebních cen v oboru klasické hudby. Druhé udělování cen v historii klasické hudby bylo komponováno jako literárně hudební pásmo a uváděl je, jako loni, opět David Mareček, ředitel České filharmonie. Hudební ansámbl tvořily spojené soubory Epoque Quartet, Belfiato Quintet, pěvec Pavel Černoch, kontrabasista Petr Ries a Jan Kučera, který vystoupil jako klavírista a umělecký vedoucí hudebního sdružení. Dramaturgie večera tím získala na atraktivitě, obzvláště při vkusné volbě hudebního programu, který připravili společně David Mareček s Jiřím Besserem.

Classic Prague Awards jsou rozděleny na dvě hlavní kategorie nominační, která oceňuje Talent roku, Propagaci české hudby v zahraničí a Celoživotní přínos, a soutěžní (Sólistický výkon, Komorní výkon, Vokální výkon, Orchestrální výkon, Nahrávka roku, Crossover projekt a Soudobá kompozice). Cenami byly křišťálové plastiky s grafikou partitury části Glagolské mše Leoše Janáčka, které podle návrhu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vovese vyrobila nižborská sklárna Rückl Crystal.

V kategorii nominovaných cen je držitelem ceny za Celoživotní přínos 2017 Libor Pešek.

Významný český dirigent, deset let umělecký ředitel a šéfdirigent Královské filharmonie Liverpool, hostující dirigent České filharmomie atd., atd. V zahraničí se zasloužil o uvádění hudby Josefa Suka a Bohuslava Martinů, v roce 1996 mu byl udělen Řád britského impéria druhé nejvyšší kategorie Rytíř-komandér, v roce 1997 Medaile Za zásluhy o stát I. stupně. Od roku 2007 stojí v čele Českého národního symfonického orchestru.

Držitelem ceny za Propagaci české hudby v zahraničí 2017 se stal John Tyrrell.

Profesor John Tyrrell patří k respektovaným světovým muzikologům. Celý svůj život spojil s českou hudbou a především s osobností a dílem Leoše Janáčka. O české operní hudbě napsal knihu Czech Opera, Janáčkovi věnoval řadu studií a knih. Je spoluautorem katalogu Janáčkova díla. Jeho významným dílem je obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografie Janáček: Years of Life 1 a 2. Svými aktivitami i vědeckou prací zásadně ovlivnil vnímání české hudební kultury ve světě.

Držitelem ceny za Talent roku 2017 se stal Petr Nekoranec.

Jedna z nejvýraznějších postav nastupující pěvecké generace v České republice. Je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. Byl členem Bavorské státní opery v Mnichově, za roli Alberta Herringa v Brittenově stejnojmenné opeře mu byla udělena Bavorská umělecká cena v roce 2016. V lednu roku 2017 se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže Franceska Viñase v Barceloně.

Držitelem ceny za Sólistický výkon 2017 se stal Ivo Kahánek.

S přihlédnutím k výkonu v Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 Bohuslava Martinů na Mezinárodním festivalu v Monte Carlo 25. 3. 2017.

Držitelkami ceny za Komorní výkon 2017 se staly Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová.

S přihlédnutím ke kouzelnému spojení harfy a zpěvu v provedení skladeb Leoše Janáčka, Hanuše Trnečka, Bohuslava Martinů, Benjamina Brittena, Jana F. Fischera a Sylvie Bodorové na koncertě 28. 11. 2017 v Kongresovém centru Zlín.

Cena za Vokální výkon 2017 patří Sboru Národního divadla, Sboru Státní opery, Kühnovu dětskému sboru (sbormistři Pavel Vaněk, Adolf Melichar, Jiří Chvála).

S přihlédnutím k provedení Faustova prokletí Hectora Berlioze v Národním divadle.

Cenu v kategorii Orchestrální výkon 2017 získala Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

S přihlédnutím k provedení Mahlerovy Symfonie č. 5 dne 3. 5. 2017 v Rudolfinu. Cenu převzala vdova po zesnulém dirigentovi paní Anna Bělohlávková , obecenstvo sálu vzdalo poctu potleskem ve stoje.

V kategorii Nahrávka roku 2017 získali cenu Petr Nouzovský a Plzeňská filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem.

S přihlédnutím ke kompletní nahrávce skladeb pro violoncello a orchestr Bohuslava Martinů, vydané labelem Musikproduktion Dabringhaus and Grimm.

Cenu v kategorii Crossover projekt 2017 získal ansámbl Clarinet Factory

S ohledem na na nahrávku Meadows.

Cena v kategorii Soudobá kompozice 2017 nebyla udělena. Místo ní byla mimořádně zařazena zvláštní Cena České televize – Klasika roku opět České filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, s přihlédnutím k provedení Mahlerovy Symfonie č. 5 dne 3. 5. 2017 v Rudolfinu.

Hlavní porota zasedala ve složení Gabriela Beňačková, Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Ondřej Soukup a Ivan Klánský. Prezidentem soutěže byl Petr Stuchlík, ředitelem soutěže Jiří Besser z pořádající společnosti Voice of Prague. V oborových porotách jednotlivých kategorií zasedalo dalších devět umělců, mezi nimi i Václav Riedlbauch, který se, žel, slavnostního vyhlášení cen nedožil. Škoda, to letošní se opravdu vydařilo: mělo nejen slavností atmosféru jako v loňském roce, ale událo se za plného sálu Smetanovy síně, odkud dění uváděla v přímém přenosu Česká televize Art.

Úvodní foto c archiv Prague Classic Awards