Zpívané postní rozjímání (renesanční polyfonie sklonku 16. století) a prezentace prvního CD Ensemble Versus

Nicolaus Zangius: Cantiones sacrae

pondělí 19. února 2018, 19.00, kostel sv. Rodiny, Grohova ulice, Brno

Komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus realizoval v roce 2017 své vůbec první CD, věnované dílu málo známého renesančního skladatele Nicolause Zangia (cca 1570–1617). Na počátku 17. století se původem německý hudebník Zangius stal titulárním služebníkem císaře Rudolfa II., ale také kapelníkem moravského zemského hejtmana Karla z Lichtenštejna. Styky záhy navázal i s Žerotíny a Bruntálskými z Vrbna, kterým dedikoval své skladby. Ensemble Versus, především ve spolupráci se souborem historických dechových nástrojů Capella Ornamentata (umělecký vedoucí Richard Šeda), uskutečnil v uplynulých pěti letech řadu koncertů se Zangiovými pozoruhodnými motety, mimo jiné i přímo na místě jeho působení (Valtice, Náměšť nad Oslavou). Z této spolupráce pak vzešlo také CD nahrané v průběhu roku 2017 v refektáři bývalého premonstrátského kláštera v Brně-Zábrdovicích. CD bude slavnostně představeno v rámci Zpívaného postního rozjímání (19. 2.) s díly Zangiovými i starších renesančních skladatelů. CD i tato koncertní prezentace představují pestré dílo Nicolause Zangia v různých podobách odpovídajících dobové provozovací praxi, proto v rámci Zpívaného postního rozjímání zazní vedle zvuku renesančního pozounu také soubor viol da gamba.

CD vychází s přispěním města Brna, Ministerstva kultury České republiky a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci spisů Filozofické fakulty pak ještě v průběhu roku 2018 vyjde kniha věnovaná osudům zmíněného skladatele Nicolause Zangia, jejímž autorem je Vladimír Maňas z Ústavu hudební vědy FF MU a vedoucí komorního sboru Versus.

ENSEMBLE VERSUS

versus (lat.) směrem k, do, obrat, otáčení, brázda, řádka, řada, verš

Komorní sbor Versus se věnuje výhradně duchovní hudbě z období renesance, raného baroka, dvacátého století i dílům soudobým. Soubor vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU. V roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa.

discantus: Lucie Kořínková, Blanka Křížová, Marie Rosová, Petra Švandová, Jana Ungerová altus: Magdalena Dostálová, Ludmila Němcová, Adéla Slezcková, Lenka Zlámalová tenor: Jaromír Gamba, Marek Javora, Jan Mareček, Vojtěch Schlemmer bassus:

Pavel Blažek, Adrian Hundhausen, Václav Konvalinka, Mojmír Michálek, Lukáš Rýdlo, Libor Skokan

hosté:

Pavel Novotný, sackbut, flétny

Kateřina Stávková, Anna Vargová, Rút Rausová, viola da gamba

 

Program

Jacobus Handl Gallus (15501591): Domine non sum dignus à 6

Andrea Rota (15531597): Laetare Jerusalem à 5

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621): Qui confidunt in Domino à 6

Jacobus Handl Gallus: Beata Christi passio à 8

Orlando di Lasso (15321594): In monte Oliveti

Orlando di Lasso: Tristis est anima mea

Nicolaus Zangius (cca 15701617): All mein Anliegen

Nicolaus Zangius: Vater unser

Nicolaus Zangius: Aus tieffer Not

Nicolaus Zangius: Jesu dulcis memoria à 6

Jacobus Vaet (15271567): Miserere mei Deus à 5

Nicolaus Zangius: Deus misereatur nostri à 8

Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Od počátků (1999) se ze souboru vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem dvaceti vystoupení a představení ročně. Na svém kontě má sedm celovečerních oper, dvě desítky autorských minioper, desítku původních orchestrálních skladeb a velké množství klasického repertoáru.

*******************************************************************************

vstupné dobrovolné

www.operadiversa.cz