Josef Baierl

Josef Baierl Foto archiv

(* 19. 2. 1942 Ondřejovice)

První seznámení s hudbou získal Josef Baierl ve studentském sboru a orchestru prof. J. Dolanského na JSŠ v Klatovech. V letech 1959–63 vystudoval učitelství (obor Čj-D-Hv) na Pedagogickém institutu v Plzni. Nejvíce jej ovlivnili PhDr. Jaromír Klobouk, doc. Bořivoj Mikoda a PhDr. Vlasta Bokůvková. Jako člen Orchestrálního sdružení západočeských učitelů se seznámil i s profesionálním uměleckým přístupem dirigenta Bohumíra Lišky.

Po ukončení základní vojenské služby pracoval jako učitel na ZŠ ve Strašíně, v Petrovicích a v Sušici, v letech 1976–79 a 1992–93 se věnoval současně ještě výuce hudební výchovy na sušickém gymnáziu. Od roku 1973 působí na ZUŠ Františka Stupky v Sušici.

Jeho učitelská kariéra je od počátku spojena s dětským sborovým zpěvem. V roce 1969 založil Sušický dětský sbor, který pracoval nejprve při Základní škole T. G. Masaryka (dříve Nejedlého) a po dvou letech pokračoval pak při Městském domě pionýrů a mládeže. Od roku 1990 má své sídlo v budově sušické ZUŠ Františka Stupky. Zde získal důstojné prostory a rozšířil svou základnu na 200 dětí od šesti do osmnácti let. Sušická sborová škola má tři přípravná oddělení (Broučci, Sluníčka, Včelky) a koncertní sbor, který již šest let vystupuje ve třech možných formacích – jako sbor dívčí, chlapecký a smíšený.

Další sbormistrovské vzdělání získával Josef Baierl na sbormistrovských kurzech a konzultacích se staršími, zkušenými kolegy. Byly to především sbormistrovské semináře organizované Dr. Jaroslavou Mackovou, dvouletý kurz Mgr. Čestmíra Staška a konzultace s Karlem Klimešem, s manželi Uherkovými a Součkovými nebo s Aloisem Motýlem. Zvláštní místo mezi těmito konzultanty zaujímá hudební skladatel Miroslav Raichl, který do Sušice často jezdil nejen jako milovník Šumavy, ale i jako rádce, učitel, korepetitor a přítel sušických sborových dětí a jejich sbormistra.

Na koncertním pódiu se objevil Sušický dětský sbor poprvé v roce 1971, kdy se zúčastnil 1. festivalu dětských sborů v Olomouci. Následovaly výměnné koncertní zájezdy do Tachova, Ústí nad Labem, Šumperka, Plzně, Prahy, Liberce, Komárna i do ciziny – Maďarska a NDR. Od roku 1972 se úspěšně účastnil i soutěží, jako např. Svátků písní Olomouc, Písní přátelství nebo Soutěže komorních sborů LŠU. Za nejcennější úspěch považuje sbor zisk Zlaté palmy z olomouckých Svátků písní v roce 1979. Sušický dětský sbor je však úspěšný i v zahraničních mezinárodních sborových soutěžích. Na World Choir Games v americkém Cincinnati získal v roce 2012 dvě stříbrné medaile, podobně úspěšný byl pak v roce 2015 na tradičním International Youth Choir Festival ve slovinském Celje. Mužská sekce „Chlapi Sušického dětského sboru“ pak přivezla v roce 2013 zlato z festivalu Opava cantat. Na svých koncertních cestách navštívil Sušický dětský sbor za dobu svého trvání již 13 evropských zemí a USA, kde navázal mnoho sborových přátelství. Klasický sborový repertoár oživuje také sborovými scénami z muzikálů Pan Pickwick, Divotvorný hrnec, Hašlerky, Tmavomodrý svět, My Fair Lady aj. V současné době připravuje Josef Baeirl Sušický dětský sbor k účasti na Mezinárodním soutěžním sborovém festivalu „Kaunas Cantat“(květen 2017, Litva).

Josef Baierl však nezůstává jen u sbormistrovské činnosti. Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem pořádá v Klatovech sbormistrovské semináře a pro potřeby ostatních dětských sborů vydal několik sborníků (např. Deset lidových písní v úpravě Miroslava Raichla, Děti Sušického dětského sboru zpívají a hrají, Zazpívej slavíčku,…). V roce 1996 založil oblíbený sborový festival „Je kraj, kde voní tráva“, který se koná jako bienale a je věnovaný památce Miroslava. Raichla.

Svou pozornost nevěnuje jen svým dětským sborovým zpěvákům. V roce 1976 převzal po Josefu Suchanovi vedení Smíšeného pěveckého sboru Svatobor Sušice, s nímž koncertuje dodnes. I s tímto sborem se účastní společných akcí UČPS a různých sborových soutěží (např. Canti veris Praga s cenou Zdeňka Lukáše, Sborové soutěže FSU Jihlava aj.). I Svatobor stojí v současné době před lákavým uměleckým úkolem. S režisérem M. Tarantem spolupracuje na přípravě uvedení muzikálu M. Uhdeho a M. Štědroně Balada pro banditu.

Josef Baeirl, který oslavil 19. února 2017 své jubilejní 75. narozeniny, patří k nejznámějším a nejvýraznějším sbormistrovským osobnostem západočeského regionu. Jeho obětavá, záslužná činnost nezůstala samozřejmě bez povšimnutí. V roce 1994 získal nejvyšší národní ocenění pro sbormistry dětských sborů – Cenu Františka Lýska, v roce 2010 byl jmenován Čestným občanem města Sušice a v roce 2011 odměnilo jeho úspěšnou práci medailí rovněž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všichni, kteří Josefa Baierla znají, mi jistě potvrdí, že náš „Pepča“ nestárne. A mezi dětmi se snad ani úplně zestárnout nedá. Tak tedy mnoho štěstí v litevském Kaunasu a v dalších soutěžích a koncertech, mnoho úspěchů s Baladou pro banditu a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Za všechny naše sbormistry, sborové zpěváky a sborové posluchače přeje

Jiří Kolář