Křest knihy Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I (1840–1862)

V úterý 13. prosince 2016 se uskutečnil v Muzeu Bedřicha Smetany slavnostní křest knihy s názvem Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I (1840–1862), jejímiž autory jsou Olga Mojžíšová a Milan Pospíšil. První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany vydalo Národní muzeum (ISBN: 978-80-7036-475-8) ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě za finanční podpory Grantové agentury ČR. Vydaná publikace (Koniasch Latin Press, Praha, 878 stran) je první částí unikátního rozsáhlého vědeckého projektu Národního muzea, který by měl v následujících letech zpřístupnit veškerou Smetanovu korespondenci.

Slavnostního křtu knihy se zúčastnili také potomci slavného skladatele. Kmotry knihy se stali ředitel Pražského jara Roman Bělor, pianista a předseda společnosti B. Smetany Jan Novotný a Smetanův prapravnuk Zdeněk Schwarz.

2_mbs_krest_smetanova-korespondence-i-2016-foto-kniha-perglova
První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany vydalo Národní muzeum ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě za finanční podpory Grantové agentury ČR. Na fotografii Kateřina Viktorová Foto c Kateřina Perglová

Smetanova korespondence nebyla doposud jako celek vydána. Existují jen dílčí edice některých významných korespondenčních celků, jejichž zpracování má rozdílnou úroveň. Řada dopisů byla uveřejněna jednotlivě v různých publikacích a časopisech, nemalá část korespondence nebyla dosud vůbec publikována.

Obsáhlá kniha zahrnuje veškerou dochovanou korespondenci hudebního skladatele Bedřicha Smetany z let 1840–1862, a také údaje o dopisech dnes neznámých, jejichž existence je však doložena z jiných zdrojů. Veškeré dopisy jsou uveřejněny v originálním jazyce (česky nebo německy) bez zásadních editorských úprav a jsou opatřeny podrobnými věcnými komentáři v českém a anglickém jazyce. Rozsáhlé úvodní studie (v české, anglické a německé verzi) pojednávají o historii vydávání Smetanovy korespondence, o jazycích jeho dopisů v dobovém kontextu či o životních osudech Bedřicha Smetany v daném období. Ke knize jsou připojeny také podrobné ediční zásady. Kniha je rovněž vybavena rozsáhlými rejstříky, seznamem pramenů a literatury a obrazovou přílohou.

9_mbs_krest_smetanova-korespondence-i-2016-foto-zdenek-schwarz-perglova-2
Jeden ze tří kmotrů knihy Zdeněk Schwarz, prapravnuk Bedřicha Smetany Foto c Kateřina Perglová

První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany obsahuje v chronologickém pořadí texty veškeré dochované Smetanovy korespondence odeslané i přijaté z let 1840–1862 a také údaje o dopisech dnes neznámých, jejichž existence je doložena z jiných zdrojů. Dopisy jsou uveřejněny v originálních jazycích a jsou opatřeny regesty a podrobnými věcnými komentáři v češtině a angličtině. Úvodní studie pojednávají o historii vydávání Smetanovy korespondence, o češtině a němčině jeho dopisů v dobovém kontextu a o životních osudech B. Smetany do roku 1862, připojeny jsou také ediční zásady. Kniha je vybavena rejstříky, seznamem pramenů a literatury a obrazovou přílohou. Publikaci lze zakoupit u vybraných knihkupců.