Křest monografie Viktor Kalabis

Eva Zavřelová

V pondělí 3. 10. proběhl v respiriu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění křest prvního vydání monografie Viktora Kalabise, jejímž autorem je muzikolog a popularizátor hudby Jaroslav Šeda. Křtu se zúčastnila mimo jiné Kalabisova životní partnerka, světoznámá cembalistka Zuzana Růžičková, a další přední osobnosti českého hudebního života.

mga-petr-zverina-img_0522
Ondřej Krása, ředitel NAMU Foto archiv

Knihu s prostým názvem „Viktor Kalabis“ vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění k desetiletému výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Editorskou práci na knize odvedl Petr Zvěřina. Mimo jiné doplnil Šedův komentovaný katalog skladeb o současnější tituly a kniha tak obsahuje kompletní soupis skladatelem číslovaných děl a četné notové zápisy.

Kniha je cenná zejména v tom, že vznikala v úzkém kontaktu se svým předmětem, tedy osobností Viktora Kalabise, který byl blízkým přítelem Jaroslava Šedy. Právě na přátelství obou pánů zavzpomínala Zuzana Růžičková a také pohovořila o společném životě s Viktorem Kalabisem a jeho vztahu k vážné hudbě. Sám prý říkal že „Vážná hudba je jako vážná známost“.

zuzanka-ruzickova-img_0567
Zuzana Růžičková Foto archiv

V průběhu večera zaznělo několik skladeb z díla Viktora Kalabise v podání jeho přátel. Bohuslav Pavlas zahrál na úvod Tři monology pro violoncello – část Andante. Nechyběl ani Kalabisův oblíbený klarinet. Tři imprese pro dva klarinety zahráli Vlastimil Mareš a Irvin Venyš. Přítomen byl také další významný klarinetista Jiří Hlaváč, který rovněž pronesl krátký proslov.