Tóny violy na zámku v Dobřichovicích

Eduard Douša

V majestátném poklidu dobřichovického zámku se ve dnech 21.–29. 7. 2016 již tradičně rozezněly violy účastníků 16. ročníku mistrovských kurzů vedených profesorem Pražské konzervatoře Karlem Doležalem. Vedle výuky sólové hry měli studující také možnost pracovat v komorních souborech a navštívit též zajímavé koncerty.

V letošním roce zde vystoupilo renomované Zemlinského kvarteto (František Souček, Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violoncello), Pražské violové duo (Tomáš Hanousek a Jakub Macháček) a Komorní smyčcový orchestr vedený prof. Karlem Doležalem. Pro závěrečný koncert orchestru bylo připraveno provedení cyklu Petra Ebena Písně nelaskavé v zajímavé verzi pro skupinu viol. Koncerty se konaly v sále zámku a Pražské violové duo (oba jeho členové jsou mj. absolventy violové třídy prof. Doležala na Pražské konzervatoři a nyní studují a umělecky působí v Dánsku) se představilo v zámecké kapli sv. Judy Tadeáše. Profesor Karel Doležal, sám vynikající sólista a komorní hráč, je dnes jedním z nejvýznamnějších pokračovatelů tradice české smyčcové pedagogiky, jež byla vždy výraznou vizitkou Pražské konzervatoře a jejíž počátky sahají hluboko do 19. století. S vedením mistrovských kurzů mimořádné zkušenosti i ze zahraničí (např. Finsko, Španělsko, Korea).

Uprostřed prof. Karel Doležal, vlevo Tomáš Hanousek a vpravo Jakub Hlaváček, členové Pražského violového dua / Foto archiv
Uprostřed prof. Karel Doležal, vlevo Tomáš Hanousek a vpravo Jakub Hlaváček, členové Pražského violového dua / Foto archiv

Za dobu existence kurzů v Dobřichovicích zde prošlo umělecko-pedagogickým vedením Karla Doležala téměř 350 účastníků z řady zemí (např. z USA, Koreje, Číny, Norska). Specifikem těch letošních byl projekt Komorního orchestru, jehož se zúčastnilo 15 studentů. Popřejme tedy interpretačním kurzům v Dobřichovicích i do nadcházejících let mnoho dalších výborných violistů a prof. Doležalovi jeho nezměrnou vnímavost, citlivost, umělecký a pedagogický takt vůči svým žákům, jež ho vždy charakterizovaly a charakterizují a jež z něj učinily mezinárodně vyhledávaného a uznávaného pedagoga.

Autor textu: Eduard Douša