Návrat Váši Příhody do jeho rodných Vodňan

Dne 26. 6. 2016 ve 13 hodin se konal pietní akt, při kterém byly uloženy ostatky legendárního českého houslového virtuosa Váši Příhody do nového hrobu na hřbitově u sv. Vojtěcha ve Vodňanech. Mistr Příhoda spolu s manželkou Helenou a synem Giovannim byli exhumováni z původního hrobu z vídeňského hřbitova Hietzing v úterý 21. června. Tento hrob byl před třemi roky určen ke zrušení, ale díky aktivitě Institutu Váši Příhody se tomu tak nestalo. Hrob Příhodovy rodiny je v péči jeho rodného města Vodňany.

Váša Příhoda patřil ve své době k největším osobnostem houslového umění ve světě. Jeho podání Paganiniho variací na Nel cor piu non mi sento se stalo měřítkem vrcholného houslového umění. Arturo Toscanini o něm v začátku jeho kariéry prohlásil „Paganini nemohl hrát lépe, než tento mladík“. Váša Příhoda však nevynikal jen v podání skladeb janovského čaroděje. Byl vynikajícím interpretem Čajkovského, Dvořáka, ale také třeba Bachových sonát. Své recitály končil mnohdy vlastními úpravami známých melodií, z nichž ta ze Straussova Růžového kavalíra se stala proslulou. Po II. světové válce Váša Příhoda emigroval a jeho jméno zde začalo upadat částečně do zapomnění. V roce 1956 však patřil jeho umělecký návrat při festivalu Pražské jaro k největším okamžikům  jeho historie. Publikum při jeho příchodu na pódium Smetanovy síně přivítalo dojatého umělce patnáctiminutovým manifestačním potleskem. Po šedesáti letech od Příhodova uměleckého návratu na pražská pódia jej jeho rodné město přijalo natrvalo i s jeho rodinou. Velmi dojemného obřadu se účastnili vedle starosty Vodňan Václava Heřmana a dalších vzácných hostů i kulturní atašé Rakouského velvyslanectví Mag. Waltraud Strommer, kytici položil též Vladislav Vilímec, zástupce Společnosti Jana Kubelíka. Při samotném spouštění ostatků rodiny Váši Příhody do nového hrobu hrál houslista Tomáš Vinklát Adagio z Bachovy houslové sonáty g moll. Symbolicky tak spočinuli všichni naši slavní houslisté minulosti ve své rodné zemi.

Ukládání ostatků rodiny Váši Příhody do hrobu na hřbitově u kostela sv. Vojtěch ve Vodňanech se zúčastnil mimo jiné i starosta města, Václav Heřman /  Foto archiv
Ukládání ostatků rodiny Váši Příhody do hrobu na hřbitově u kostela sv. Vojtěch ve Vodňanech se zúčastnil mimo jiné i starosta města, Václav Heřman / Foto archiv

Autorka textu: Pavla Žilová