Lipník po šesté

Přívětivé město Lipník nad Bečvou přivítalo již po šesté ve dnech 12. – 14. 5. klavírní dua ve věku do 19 let v rámci soutěže Dvořákův Lipník. Soutěž, kterou před 15 lety založily pedagožky lipnické ZUŠ a členky klavírního dua, Leona Zezulová a Dana Zeinerová, se stala jednou z nejvyhledávanějších soutěží tohoto oboru, což dokazuje neklesající zájem účastníků z celé naší republiky.

Už tradičně je vždy nejpočetnější kategorie do 10 let – tentokrát třináct dvojic, ve druhé kategorii do 12 let to bylo deset dvojic, ve třetí do patnácti let sedm dvojic a stejně tolik i ve čtvrté kategorii do 19 let. Je to pochopitelné, neboť to už jsou studenti na středních školách vystaveni vyšším studijním požadavkům a mnohdy už se rozhodují o svém budoucím povolání. Je proto tím více hodno obdivu, že se věnují i hře v klavírním duu, což na ně klade mnohem větší nároky než hra sólová.

Mimořádné pochopení ze strany zdejší ZUŠ Ant. Dvořáka, která si dovede zajistit i chápající sponzory, umožnilo kromě diplomů udílet i další ceny, za nejlepší provedení skladeb Vlastimila Lejska (povinné v 1. kat.), Leoše Janáčka (2. kat.), Antonína Dvořáka (3. a 4. kat.), i za skladby W. A. Mozarta a Antonína Tučapského.

Z mimořádných výkonů stojí za vyzvednutí výkon sester Elišky a Terezy Horákových z Klobouk u Brna, které v nejmladší kategorii oslnily přednesem Mozartovy Sonáty pro klavír čtyřručně, ve druhé kategorii to byly Horáková Klára a Nováková Pavla rovněž z Klobouk u Brna. Ve třetí kategorii byly pro naprostou rovnost bodů uděleny dvě první ceny, a to duu Horáková Aneta – Holásková Karolína (opět z Klobouk u Brna, navíc všechna Horákova děvčata z jednoho rodu!) a duu Klokočníková Kristýna – Růžičková Eliška ze ZUŠ Pardubice. Ve čtvrté kategorii pak vůbec nejvyšším počtem bodů v celé soutěži bylo oceněno duo Mottlová Adéla – Jedlička Ivo ze ZUŠ Brno, které podalo naprosto profesionální výkon.

Porota pracovala ve složení Vít Gregor (předseda), Monika Czajkowská, Jana Labašová, Věra Lejsková a Svatava Střelcová, a i když velmi oceňovala pedagogické vedení všech zúčastněných učitelů, udělila i diplom ped. Lence Koudelkové ze ZUŠ Klobouky u Brna, za úspěšnou přípravu více klavírních dvojic.

Závěrečný koncert laureátů, na němž hráli všichni nositelé prvních, druhých a třetích cen, nejen potvrdil rozhodnutí poroty, ale všichni interpreti hráli s ještě větší chutí, už oproštěni od soutěžní odpovědnosti, a vysloveně s radostí ze společného muzicírování. A to je vlastní účel, který má každá soutěž splňovat.

Lipník n. Bečvou, ZUŠ Ant. Dvořáka

Autorka textu: Věra Lejsková