Pro Bohemia Ostrava 2016

Již 14. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia se v letošním roce uskutečnila ve dnech 8.–10. 4. v prostorách Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.

Pro Bohemia vznikla v roce 2000 jako jednooborová klavírní soutěž. Po deseti letech se její organizace ujala Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě a soutěžní obory se postupně rozšířily o zpěv a hru na dechové nástroje. V dalších letech pak přibyly smyčcové nástroje a zobcová flétna a postupně se rozrůstaly také jednotlivé kategorie.

V letošním roce byla soutěž vyhlášena pro obory klavír, zpěv, dřevěné dechové nástroje, žesťové nástroje a zobcová flétna, přičemž většina oborů proběhla ve čtyřech věkových kategoriích, což umožnilo i účast studentů vyšších ročníků konzervatoří a nižších ročníků vysokých škol. Klavírní soutěž má pouze tři kategorie, ale zato stejně jako zpěv mohou soutěžit v nulté kategorii i děti do 8 let. Zájem o soutěž neustále stoupá a letošní počet přihlášených účastníků je přímo rekordní. 392 soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Ukrajiny a Ruska během tří dnů hodnotilo v pěti sálech školy šest mezinárodních porot (saxofonová soutěž je letos vyčleněna jako samostatná). I v letošním roce zůstal zachován charakteristický prvek soutěže: povinná skladba českého autora.

Ředitelka JKGO Mgr. Soňa Javůrková a zakladatelka soutěže Mgr. Hana Kundrátová shodně zdůrazňují mezinárodní rozměr soutěže a její význam:

Soňa Javůrková: V posledních letech se počet nejrůznějších soutěží rozrostl… Naše soutěž má především rozvíjet zájem o českou hudbu, a to od doby klasicismu po současnost. Proto mám velkou radost z toho, že roste i počet zahraničních účastníků. To je pro mě důkazem, že se česká hudba pěstuje, hraje a že v ní nacházejí zalíbení i hudebníci cizích zemí. Proto si myslím, že se Pro Bohemia Ostrava natrvalo etablovala mezi známé interpretační soutěže a že má mezi nimi pevné místo. Je radost poslouchat ty nejmenší žáčky hudebních škol, kteří se teprve pomalu seznamují s hudebním materiálem po zralé výkony studentů konzervatoří a vysokých škol.

Hana Kundrátová: Vidím jako velký úspěch zájem zahraničních účastníků a vždy mne pohladí na duši, když cizinci objevují a obdivují naši hudbu. A interpretují ji zdařile… Také mě těší, že soutěž získala časem velké renomé a mít titul laureáta z Pro Bohemia je pro mladé hudebníky dobrou vizitkou.

Jiří Hlaváč: Komise dřevěných dechových nástrojů vyslechla 98 výkonů mladých flétnistů, hobojistů, klarinetistů a fagotistů z pěti zemí. Potěšitelnou skutečností byla dramaturgie s akcentem na hudbu českých autorů 20. století s podporou tvorby Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. O kvalitě soutěže vypovídá rovněž velký zájem posluchačů a pedagogů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. Jako každoročně byla soutěže skvěle organizována, připravena a zajištěna.

Zdeněk Šmukař: Letošního ročníku se v oboru zpěv zúčastnilo 76 soutěžících z ČR, Polska a Slovenska. Jménem celé poroty mohu konstatovat, že soutěž měla velmi dobrou úroveň. Do dalších ročníků přeji této soutěži mnoho mladých skvělých umělců.

Absolutními vítězi se stali:

– ve hře na klavír – Daniel Boura (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy)

– ve hře na dechové nástroje dřevěné – Kristína Pláňavská (Konzervatorium Žilina)

 – Barbora Trnčíková (HAMU Praha)

– ve hře na saxofon – Zygmund Popela (PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków, Rybnik)

– ve hře na zobcovou flétnu – Soňa Mindová (SZUŠ Via arto, Humenné)

– ve hře na dechové nástroje žesťové – Karol Gańczarczyk (ZPSM im. St. Moniuszki, Bielsko-Biała)

– ve zpěvu – Hana Kuželová (Konzervatoř Brno)

 

Autor: Hana Adámková