Deset hudebních klipů na leden

Následujících šest klipů je věnováno projektu Češi ve Vídni:

Projekt „Češi ve Vídni“ se snaží od roku 2014 objevovat, provádět a nahrávat díla skladatelů narozených v Čechách, ale působících ve Vídni. Jeho hlavním cílem je obnovit vědomí o úloze a významu českých tvůrců osmnáctého století, kteří komponovali ve Vídni a tvořili spolu s Haydnem, Mozartem a Beethovenem důležitou součást evropského hudebního klasicismu a raného romantismu. V rámci projektu se jeho organizátoři snaží vyhledávat doposud nepublikované, nevydané a nenatočené kompozice českých skladatelů žijících ve Vídni v osmnáctém století, jako byli Leopold Koželuh, Pavel Vranický, František Kramář, Jan Křtitel Vaňhal, Václav Pichl, Josef Bárta a další. Projekt spolupracuje s řadou specialistů z České republiky i ze zahraničí (Jaromír Havlík, Daniel Bernhardsson, Alan Badley) a s orchestry jako je Komorní filharmonie Pardubice, Ensemble 18+, Der Wiener Concert-Verein. V rámci projektu byly dosud natočeny pro leadera klasického hudebního průmyslu, společnost Naxos, dva kompaktní disky s kantátovou tvorbou a tři kompaktní disky se symfonickou tvorbou Leopolda Koželuha.

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=bkYHg6OfJTA

1) Úvodní propagační klip celého projektu „Češi ve Vídni“ jej představuje vizuální formou  a přináší základní informace spolu s krátkými hudebními ukázkami z natáčení symfonických děl Leopolda Koželuha a jeho duchovní árie. Propagační klip je určen domácí i mezinárodní veřejnosti a v jeho rámci vystupuje sólistka Simona Eisinger z Vídně, Český chlapecký sbor Boni pueri, Komorní filharmonie Pardubice a dirigent a ředitel projektu Marek Štilec.

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=WWjfQJB0lZc

2) Nahrávací aktivity začaly natočením první řady symfonií Leopolda Koželuha v roce 2016. Ukázka přináší záznam Symfonie A dur, PosK I:7, Komorní filharmonii Pardubice diriguje Marek Štilec. Katalog Koželuhova díla vypracoval vynikající český muzikolog Milan Poštolka v šedesátých letech dvacátého století.

 

3) https://www.youtube.com/watch?v=EEBhM17dwkQ

3) V lednu 2017 proběhl v rámci sezony FOK koncert cyklu „Češi ve Vídni“. Zazněla na něm Korunovační kantáta Leopolda Koželuha a vzápětí byl pořízen zvukový záznam této skladby, kterou Koželuh napsal pro korunovaci Leopolda II. českým králem v roce 1791. Ukázka je z generální zkoušky na tento koncert.

Pokračování textu Deset hudebních klipů na leden