Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2017

V květnu se uskuteční jubilejní 70. ročník mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro – do Prahy přijede 118 mladých hudebníků ze sedmadvaceti zemí světa, aby soutěžili v oborech lesní roh a violoncello.

Rostoucí virtuozita

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro je výjimečná tím, že pro každý rok vybírá odlišnou kombinaci dvou nástrojů (z celkových jedenácti). „Šest let, které nás dělí od předchozí violoncellové soutěže, uběhlo neuvěřitelně rychle,“ vzpomíná Michal Kaňka, předseda stálé soutěžní komise. „Jelikož jsem byl u poslechu nahrávek, tzv. výběrového předkola, v roce 2012 i minulý týden, velice mě zajímalo, zda se vývoj cellové interpretace za těch pár let někam posunul.“ Srovnání je možné učinit přímé, neboť  v obou soutěžích museli mladí violoncellisté nahrát interpretaci stejných skladeb – první věty z Haydnova Koncertu C dur a Popperova Elfentanz.. „Interpretace tohoto Haydna díla je tak trochu ´nastavena´ špičkovými sólisty, které můžeme slyšet na koncertech i z internetu. Rychlost virtuózního Popperova Elfentanze se letos bezesporu zvýšila. Tři a půlminutová skladbička probíhá neustále v šestnáctinovém pohybu. Nebylo žádnou výjimkou naměřit údaj metronomu čtvrtka rovná se 190. Ovšem vyslechli jsme interprety, kteří dosáhli konstantní rychlosti 200, a zdálo se, že jsme slyšeli maximum, než zazněl suverén, který vydržel nadlidské tempo 212,“ zamýšlí se Kaňka a s nadhledem uzavírá. „Vím, že nejsme na dostizích, ale každý takovýto detail bezpochyby zaujal i poznamenal nás poslouchající.“

Violoncellistů se přihlásilo 106 z 28 států. Nejpočetněji je zastoupena Jižní Korea – z 26 přihlášených bylo do Prahy pozváno osmnáct, následují čeští violoncellisté – z patnácti uchazečů jich bylo na základě poslechu nahrávky na soutěž pozváno šest.

V oboru lesní roh se hlásilo 94 mladých talentů z 26 zemí. Komise vybrala 59 hornistů, kteří obdrží pozvánku do Prahy. Nejpočetněji je zastoupeno Německo a Česká republika – po devíti hráčích, následuje Francie a Španělsko (se šesti zástupci).

„Poslech snímků, které do výběrového předkola soutěže dorazily ze všech koutů světa, zanechal velmi dobrý dojem a naplnil mě očekáváním věcí příštích,“ říká sólohornista České filharmonie Ondřej Vrabec. „Z této masy pak vyčnívaly dva až tři zcela exkluzivní, ohromující výkony. Shodou okolností jeden takový onen mnohahodinový poslechový maraton uvedl. Všichni porotci tak hned brzy po ránu v údivu procvičili mimické svaly a žertem podezírali tým soutěže, zda nám mezi soutěžící nepropašoval referenční nahrávku Radka Baboráka,“ vzpomíná v nadsázce Ondřej Vrabec.

Členy soutěžní komise jsou renomovaní violoncellisté, jako vítěz pražskojarní soutěže z roku 2006 Tomáš Jamník, Petr Nouzovský, Miroslav Petráš, Mikael Ericsson či Michal Kaňka. Zaslané nahrávky mladých hornistů vedle Ondřeje Vrabce hodnotili děkan hudební fakulty JAMU prof. Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a laureátka soutěže Pražského jara 2013, členka České filharmonie Kateřina Javůrková.

Pokračování textu Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2017

Konference pro varhany 2017

Ludvík Kašpárek

Hudební a taneční fakulta AMU v Praze ve spolupráci se spolkem PROVARHANY uspořádala ve dnech 29.–30. 11. 2017 druhý ročník  Konference  pro varhany.  Na zahájení v Bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře promluvil k téměř padesátce účastníků konference prof. Julian Gembalski z Hudební akademie v Katowicích. V průběhu druhého dne se pak v respiriu HAMU uskutečnily přednášky a diskuse specialistů na stavbu a historii varhan i koncertních varhaníků z České republiky i ze zahraničí.

Pokračování textu Konference pro varhany 2017

Pražští symfonikové blahopřejí Jiřímu Koutovi k 80. narozeninám

Při příležitosti životního jubilea významné české dirigentské osobnosti – Jiřího Kouta – si Pražští symfonikové připomínají jeho sedmileté šéfdirigentské působení v orchestru a přejí Jiřímu Koutovi především co nejpevnější zdraví, štěstí a spokojenost.

 

Ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Daniel Sobotka blahopřál Jiřímu Koutovi v osobním dopise a také vzpomínal na společné chvíle: „Umělecké i lidské pouto Pražských symfoniků s šéfdirigentem Jiřím Koutem bylo – a doposud je – mimořádné. Když Jiří Kout ze zdravotních důvodů ukončoval své šéfdirigentské angažmá, seděli jsme tehdy v jeho domě nedaleko St. Gallen a on mi řekl: ‚Je to výraz mé největší lásky k FOK, že se ho vzdávám.‘ Nejen jeho slzy dokazovaly, že to vyjádření šlo opravdu ze srdce. Stejně tak titul čestný šéfdirigent, který FOK Jiřímu Koutovi udělil, není jen zdvořilostí, nýbrž opravdovou poklonou Maestrovi, který svůj orchestr tolik ovlivnil. Vše nejlepší k narozeninám, pane šéfdirigente.“
Pokračování textu Pražští symfonikové blahopřejí Jiřímu Koutovi k 80. narozeninám

Zahájení prodeje vstupenek

12. prosince byl za rekordního zájmu diváků zahájen prodej vstupenek na 73. ročník festivalu Pražské jaro. Z celkové kapacity 39 000 vstupenek bylo za prvních pět hodin prodáno či rezervováno přibližně deset tisíc vstupenek.

Zahajovací koncert byl vyprodán během prvních deseti minut.

Největší pozornosti se těší hostování slavných zahraničních orchestrů v čele s Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam či Budapest Festival Orchestra. Středobodem programu obou koncertů jsou symfonie Gustava Mahlera. „Mahleriáni vědí, že amsterdamský orchestr patřil k průkopníkům v objevování této poměrně dlouho opomíjené osobnosti, jež se dnes již bez předsudků řadí k největším symfonikům vůbec,“ připomíná ředitel festivalu Roman Bělor. „Budapest Festival Orchestra budí pozornost na mezinárodní scéně už pětatřicet let. Po celou dobu své členy jedinečným způsobem inspiruje a vede zakladatelská osobnost, dirigent Iván Fischer. Za úspěchy tohoto orchestru, řazeného do desítky nejlepších na světě, stojí určitě i toto trvalé spojení s jedním dirigentem, které v současném hudebním světě není zdaleka tak obvyklé,“uzavírá Bělor.

Pokračování textu Zahájení prodeje vstupenek

Amadeus 2017

Brno, Základní umělecká škola Fr. Jílka a na Veveří

David Mareček

 

Letošní Amadeus byl v jedné věci jiný, než předchozí ročníky. Poprvé převážili zahraniční porotci nad těmi českými. Spolu s Janem Jiraským jsme, řečeno sportovním jazykem, hájili české barvy a našimi kolegy byli Olga Kern z Ruska, Christiana Perai z Rakouska a Ital Marco Fatichenti, který vyučuje na londýnské King’s College. Všichni jsme byli dílem zvědaví a dílem nesví, jak se to projeví v práci poroty a především ve výsledcích soutěže.

Pokračování textu Amadeus 2017

Ředitel Českého filharmonického sboru Brno vypisuje konkurz na místo sbormistra ČFSB

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání uměleckého nebo pedagogického směru, věk do 50 let a nejméně pětiletá praxe v oboru.

Termín podání přihlášky, která obsahuje životopis a dosavadní uměleckou činnost, je do 28.února 2018.

Možnost nástupu je od září 2018.

Přihlášky lze zaslat na adresu:

Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., Výstaviště 1,

647 00 Brno nebo na e – mail: fiala@cfsbrno.cz

Zájemci budou ke konkurzu pozváni v průběhu měsíce března 2018.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2018 odtajňuje program 27. ročníku

Představí Piotra Beczału se Sondrou Radvanovsky, Javiera Perianese, Jiřího Bártu, muzikálové hvězdy z Broadwaye, unikátní barokní divadlo, swingový večer ve stylu Las Vegas, kapelu Čechomor i Lúčnicu.

Již po sedmadvacáté se v Českém Krumlově uskuteční multižánrová hudební přehlídka evropského významu – Mezinárodní hudební festival, který vedle špiček současné zahraniční a tuzemské hudební scény představí i mladé talentované umělce. Mezi 20. červencem a 11. srpnem nabídne celkem 22 hudebních produkcí různých žánrů – operní galakoncert, symfonické a komorní koncerty, varhanní koncert, autentickou interpretaci, swing, muzikál i crossover. To vše jako vždy na atraktivních místech Českého Krumlova, které hudební zážitky umocňují – v Zámecké jízdárně a Maškarním sále, pod širým nebem v Pivovarské zahradě, Klášterní zahradě, Zahradě Kooperativy či Zámecké zahradě, i v atmosféře kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné v areálu bývalého minoritského kláštera. Prodej vstupenek pro veřejnost bude zahájen 8. prosince 2017 ve 12 hodin. Členové Klubu přátel MHF ČK budou moci vstupenky nakupovat již od 1. prosince 2017. I v letošním roce předprodej vstupenek probíhá ve dvou časových pásmech, která jsou cenově odlišena – do 31. května 2018 jsou ceny vstupenek nižší, včasný nákup vstupenek tedy přináší možnost úspory.

Pokračování textu Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2018 odtajňuje program 27. ročníku

Český klavírní virtuoz Ivo Kahánek se „podruhé narodil“ – nyní je členem Petrof Art Family

Přední český klavírista Ivo Kahánek je novým členem Petrof Art Family. Jedná se o je volné sdružení umělců, které pojí láska k hudbě a radost ze hry na nástroje tradiční české značky Petrof, výrobce akustických klavírů a pianin. Jejími členy jsou umělci napříč světem i žánry.
Pokračování textu Český klavírní virtuoz Ivo Kahánek se „podruhé narodil“ – nyní je členem Petrof Art Family

Nové obchodní a kulturní centrum v Hradci Králové

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhlo slavnostní otevření kulturního a obchodního centra PETROF Gallery. Zahajovací koncert v nových prostorách odehráli pianisté z volného sdružení umělců PETROF Art Family  – Matyáš Novák a klavírní dvojice DUO PETROF. Hudební představení vyvrcholilo šestiruční hrou na jeden klavír, kdy zazněly skladby Romance pro šestiruční hru na klavír (Sergej Rachmaninov) a Grand Galop Chromatique (Franz Liszt), která byla zaranžována pro jeden klavír a šest rukou Wolfem Gunterem Leidelem. Během večera proběhl také křest dvou nových CD zmíněných umělců a raut zajištěný společností PROFI EVENTS s.r.o. Celé akce se zúčastnilo přes 300 pozvaných hostů.

Pokračování textu Nové obchodní a kulturní centrum v Hradci Králové

Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2017 a avízo koncertů vítězů 8. 12. 2017 – Alfred ve dvoře

26. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze.

Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu, Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Letos se čtvrtým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (8-20 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.
Pokračování textu Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2017 a avízo koncertů vítězů 8. 12. 2017 – Alfred ve dvoře