Ceny Divadelních novin za sezónu 2017/2018

Josef Herman

Redakce časopisu Divadelní noviny (DN) v pondělí 26. listopadu 2018 v 16 hodin udělila Ceny Divadelních novin (Ceny DN) za tvůrčí počiny v sezóně 2017/2018, tj. za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Ceny předali v Eliadově knihovně v Divadle Na zábradlí v připraveném vystoupení členové souboru TO TÉMA / DAS THEMA Roman Horák, Sven Ofner a Philipp Schenker. Předávání natáčela firma DOBNET, stream bude k dispozici na internetu DN.

Ceny DN se udělují od roku 2001 fyzickým nebo právnickým osobám (jednotlivcům nebo týmu) v sedmi kategoriích (informace o všech ročnících najdete zde). O jejich udělení rozhoduje ve dvou kolech odborná porota složená z redaktorů DN, členů Společnosti DN a redakcí vybraných přispěvatelů DN.

V prvním korespondenčním kole zaslali porotci tři nominace v každé kategorii. Hlasovali v něm: Pavla Bergmanová, Veronika Boušová, Kamila Černá, Jan Dehner, Jan Dvořák, Richard Erml, Marina Feltlová, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Vladimír Hulec, Jan Kerbr, Jan Kolář, Rudolf Leška, Kateřina Lešková Dolenská, Marcela Magdová, Martin Macháček, Luboš Mareček, Josef Mlejnek, Jana Paterová, Kateřina Rathouská, Jana Soprová, Lenka Šaldová, Veronika Štefanová, Šárka Švábová, Zdeněk A. Tichý, Adéla Vondráková, Petra Zachatá.

Do druhého kola postoupili tři nominovaní s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti hlasů na třetím místě všichni se stejným počtem hlasů) v každé kategorii.

Ve druhém kole 31. října 2018 ve Studiu Paměť porotci po rozpravě rozhodli hlasováním o vítězích. Jednali a hlasovali: Jan Dehner, Jan Dvořák, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Vladimír Hulec, Jan Kerbr, Jan Kolář, Kateřina Kykalová, Rudolf Leška, Nina Malíková, Jana Paterová, Kateřina Rathouská, Jana Soprová, Lenka Šaldová, Šárka Švábová a Petra Zachatá.

Nominovaní a vítězové (vyznačení tučným písmem)

Činoherní divadlo

* Hana Burešová za režii inscenace Elektra, Divadlo v Dlouhé, Praha, prem. 22. března 2018

* Jan Klata za režii inscenace Něco za něco v Divadle pod Palmovkou, Praha, prem. 27. ledna 2018

* Jan Mikulášek za režii inscenace Mýcení v Divadle Na zábradlí, Praha, prem. 16. března 2018

Alternativní divadlo

* Jakub Čermák a spol. za inscenaci Bordel L´Amour, Depresivní děti touží po penězích, Praha, prem. 1. května 2018

* Jiří Havelka za režii inscenace Společenstvo vlastníků, Divadlo Vosto5, Praha, prem. 7. října 2017

* Lucie Trmíková za autorství a Jan Nebeský za režii inscenace Médeia, DUP 39, Praha, prem. 24. ledna 2018

Hudební divadlo

* Ivan Acher za autorství, Michal Dočekal za režii a Petr Kofroň za hudební nastudování inscenace opery Sternenhoch, Národní divadlo, Praha, prem. 7. dubna 2018

* Michal Nejtek za autorství, Jiří Adámek za autorství a režii a Pavel Šnajdr za hudební nastudování inscenace opery Pravidla slušného chování v moderní společnosti, Národní divadlo Brno v Divadle Reduta, prem. 15. září 2017

* Jiří Nekvasil za režii a Bruno Ferrandis za hudební nastudování inscenace opery Aloise Háby Přijď království Tvé, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava v Divadle Jiřího Myrona, prem. 24. června 2018

Taneční a pohybové divadlo

* Veronika Poldauf Riedlbauchová za koncept a režii inscenace Lov, Bratři v tricku a Holektiv, Praha, prem. 11. dubna 2018

* Lenka Vagnerová za koncept, režii a choreografii inscenace Amazonky, Lenka Vagnerova & company, Praha, prem. 1. listopadu 2017

* Radim Vizváry za koncept a režii inscenace VIP, Mime Prague, Praha, prem. 11. května 2018

Loutkové a výtvarné divadlo

* Apolena Vanišová a Petr Krusha za projekt Kračun, Praha, prem. 26. února 2018

* Jakub Vašíček za režii inscenace Bílý tesák, Divadlo Drak, Hradec Králové, prem. 3. března 2018

* František Skála jr. za autorství loutek v inscenaci Johan doktor Faust, Handa Gote Research & Development, Praha, prem. 10. června 2018

Publikační počin v oblasti divadla

* Martin Bernátek, Anna Hejmová a Martina Novozámská za publikaci Česká divadelní fotografie 1859 / 2017, IDU, Praha 2018

* Vlasta Chramostová za publikaci Byl to můj osud / Na přeskáčku II, Academia, Praha 2018

* Petr Oslzlý za publikaci Let Husy z Brna až do Amsterodamu a Avignonu, JAMU, Brno 2017

* Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová za publikaci České drama a český hrdina, Edice Disk Velká řada, Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze 2017

Herecký výkon sezony bez ohledu na žánry

* Tereza Marečková za roli Vitky v inscenaci Vitka, Divadlo Husa na provázku, Brno

* Eva Salzmannová za sólo v inscenaci Jasno lepo podstin zhyna, MeetFactory, Praha

* Jan Vlasák za roli Knížete vídeňského Vincentia v inscenaci Něco za něco, Divadlo pod Palmovkou, Praha

Následně před představením Bernhardova Mýcení v režii Jana Mikuláška, které je součástí programu Pražského divadelního festivalu německého jazyka, byla předána Cena Josefa Balvína, jejíž výběr rovněž zajišťují Divadelní noviny.

Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2018

27. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze.

Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby, Institutem umění-Divadelním ústavem za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Letos se pátým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (8-20 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.

Ve dnech 23.-25. 11. 2018 zasedla v Praze na Filmové fakultě Akademie múzických umění mezinárodní porota soutěže ve složení: Rudolf Růžička (ČR), předseda, Lenka Dohnalová (ČR), manažerka soutěže, Rainer Buerck (Německo), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký (ČR), Peter Nelson (Velká Británie), Peter Nelson (Velká Británie).

Etablované kompoziční soutěže zvukové tvorby se účastnilo 68 skladeb autorů z 26 zemí, nejvíce ze  zemí s tradicí této hudby, především ČR, Itálie, USA, Německa, ale také třeba z Iránu nebo Izraele. Řada skladeb je rovněž z Jižní Ameriky a Asie.

Soutěž je zaměřena na tzv. sonic art, ve kterém se koncentrují jak skladatelské, tak technologické dovednosti. Hodnotí se především kreativita, řemeslné zvládnutí je samozřejmou podmínkou. Soutěží se ve dvou kategoriích – čistě studiové zvukové tvorby (kategorie A) a tvorby s živě/live prováděnou složkou (kategorie B). Soutěž má speciální české kolo a přidruženou soutěž pro nejmladší amatéry České ucho.

V kategorii čistě studiové zvukové tvorby (A) zvítězil Řek Epa Fassianos se skladbou Chromatocosmos (www.epafassianos.com), čestné uznání získal (v soutěži oceněn opakovaně) Robert S. Thompson z USA se skladbou Nullius in verba (https://www.facebook.com/robert.s.thompson.52). Finalisty byli Argentinec Nahuel Litwin se skladbou Grito Enceguecido (www.nahuellitwin.com) a Ital Antonio Scarcia (také oceněn již po několikáté zde v soutěži) se skladbou And I Rejoice in My Bonnie Bell.

V kategorii B pro live elektroniku nebo nástroje/hlasy a elektroniku zvítězil skladatel z UK/New Zelandu John Young se skladbou Magnetic Resonance (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Young_(composer) , čestná ocenění získali Španělka Zurine Gerenabarrena se skladbou Luze (http://zfgerenabarrena.com/zfg/) a rovněž vícekrát oceněný v Musica nova Kanaďan Gilles Gobeil se skladbou Détour (http://www.gillesgobeil.com/), ¨

V české kategorii zvítězil rezident v ČR Yuk Bun Wan se skladbou Seascape, čestná ocenění získali Jiří Suchánek s Movements (http://www.jiri-suchanek.net/en/) a Petr Wajsar s Generative Ambient (http://www.wajsar.cz/).

V první věkové kategorii do 15 let ČESKÉHO UCHA získal první místo 15letý Jakub Burian / MAYTON (nikoli poprvé), dalšími oceněnými jsou Tereza Brychtová (12 let) a David Princ (12 let). V kategorii nad 15 let byli oceněni tři šestnáctiletí: první Tomáš Metlička, druhý Petr Kostka a třetí Ondřej Granát.

Lektorem oceněných nejmladších je Jaroslav Raušer z Institutu moderní hudby. Projekt se koná ve spolupráci s Českou hudební radou – Institutem umění, který poskytl metodiku.

Skladby hodnotila mezinárodní porota ve stejném složení jako Musica nova.

KONCERT VÍTĚZŮ s účastí oceněných a i živým provedením se bude konat 14. 12. 2018 od 19 hod. v divadle INSPIRACE, HAMU, Malostranské nám. 1, Praha 1

www.musicanova.seah.cz;

http://ucho.sitespecificart.cz/

Rezidence České filharmonie ve vídeňském Musikvereinu

Praha (22. listopadu 2018) – Inaugurační turné šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova uzavřou po úspěšných vystoupeních v Bratislavě, Londýně, New Yorku, Washingtonu, Chicagu, San Franciscu a dalších pěti amerických městech tři koncerty ve vídeňském Musikvereinu.

V sobotu 24. listopadu završí České filharmonie ve Vídni cyklus koncertů k výročí založení Československé republiky. Na programu prvního vystoupení v rámci rezidence v Musikvereinu bude Double pro orchestr Luboše Fišera, předehra a tance Polka, Furiant a Skočná z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a Devátá symfonie Antonína Dvořáka. V prostřední části zazní Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll Camilla Saint-Saënse v podání francouzského violoncellisty Gautiera Capuçona. Koncert, na jehož organizaci se podílí české velvyslanectví ve Vídni, vyslechne i několik českých a rakouských politiků.

V pondělí a úterý 26. a 27 listopadu Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova provede Druhou symfonii „Vzkříšení“ českého rodáka Gustava Mahlera. Sólové party zazpívají sopranistka Christiane Karg a mezzosopranistka Elisabeth Kulman. Sborových partů se ujme Wiener Singverein. Po návratu do Prahy orchestr „Vzkříšení“ nahraje pro připravovaný komplet Mahlerových symfonií.

Další zahraniční zájezdy České filharmonie budou následovat v roce 2019. V únoru se orchestr vydá na turné po předních koncertních sálech Německa a Belgie. Se Semjonem Byčkovem poprvé vystoupí jak v nově postavené hamburské Elbphilharmonie, tak v Concertgebouw Bruggy. V květnu zavítají filharmonici pod vedením Petra Altrichtera do Číny a na Tchaj-wan, v červenci pod taktovkou Tomáše Netopila do Bad Kissingenu.

Udělení Ceny České hudební rady Hudebním rozhledům

V pondělí 19. 11. 2018 byla udělena při zahájení koncertu Českého spolku pro komorní hudbu ve Dvořákově síni  Rudolfina v Praze Cena České hudební rady hudebnímu časopisu HUDEBNÍ ROZHLEDY za vyvážené zpravodajství, reflexi oboru a zachování tradiční značky oborového periodika. Cenu předal prezident České hudební rady pan Jaromír Javůrek a generální ředitel České filharmonie pan David Mareček.

Časopis Hudební rozhledy je nejstarším oborovým periodikem u nás. Letos oslavil sedmdesát let své existence. Prezident ČHR Jaromír Javůrek i generální ředitel ČF David Mareček při předání zdůraznili význam časopisu pro obor, dlouhodobou spolupráci časopisu s Českou filharmonií i jeho přizpůsobením novým podmínkám vydáváním nejen tištěné, ale i elektronické verze. Dlouholetá šéfredaktorka časopisu Hana Jarolímková poděkovala všem, kteří se podílejí na tom, že časopis může nadále vycházet a uvedla, že existují předplatitelé, kteří časopis odebírají od jeho prvního čísla.

Ocenění je čestné, nicméně jej doprovází dílo některého českého, nebo slovenského výtvarníka. Tentokrát to byla grafika Karla Demela z cyklu Hector Berlioz Fantastická symfonie.

Po koncertě se konala společenská akce, setkání blízkých spolupracovníků časopisu v budově Rudolfina.

Kdo cenu udělil?

Česká hudební rada je nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště a jednotlivci. Současným prezidentem organizace je ředitel MHF L. Janáčka Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.

Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost, podporu přesahující běžný záběr profese a propagaci české hudební kultury od r. 1994 a získalo ji již 63 osobností nebo organizací (seznam přílohou). V loňském roce ceny získali skladatel, flétnista a organizátor Petr Kotík za projekt Ostravského centra nové hudby a sbormistryně Eva Šeinerová. Letos to byl vedle časopisu Hudební rozhledy Václav Hudeček za jeho účinnou práci se začínajícími českými umělci.

Úvodní foto: Předání Ceny České hudební rady časopisu Hudební rozhledy se uskutečnilo ve Dvořákově síni za účasti prezidenta ČHR Jaromíra Javůrka (vpravo), generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka a šéfredaktorky časopisu Hany Jarolímkové. Foto c Zdeněk Chrapek

Pardubické hudební jaro 2019 zveřejnilo program

Ředitel festivalu Josef Krečmer představil program dalšího ročníku Pardubického hudebního jara: „41. ročník festivalu zahájí 11. března 2019 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích Slavnostním zahajovacím koncertem PKF – Prague Philharmonia s Radkem Baborákem v roli dirigenta a sólisty současně. Na dalších festivalových koncertech v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Heřmanově Městci, Přelouči a v Sezemicích se představí Komorní filharmonie Pardubice, Hradišťan a Katta, operní soubor Divadla F. X. Šaldy Liberec, Český filharmonický sbor Brno, Melody Makers Ondřeje Havelky, Barocco sempre giovane, Cappela Mariana, Musica Bohemica Praha, Pavel Haas Quartet, Prague Cello Quartet, Lobkowicz trio, pěvci Gabriela Beňačková, Simona Šaturová (Slovensko) a Petr Nekoranec, skladatel a houslista Henning Kraggerud (Norsko), klavírista Lukáš Vondráček, varhaníci Emmanuel Arakélian (Francie), Kateřina Chroboková a Michaela Káčerková, Marek Eben – umělecký přednes a další umělci.

V neděli 28. dubna uzavře festival v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích Slavnostní závěrečný koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou peruánského rodáka žijícího a pracujícího ve Švýcarsku, USA a v Německu Christopha Mathiase Muellera“.

Předseda správní rady a 1. náměstek hejtmana Roman Línek přibližuje zaměření 41. ročníku: „Dramaturgie festivalu Pardubické hudební jaro 2019 připomene výročí 100 let hudebního školství v Pardubicích, 50 let činnosti Komorní filharmonie Pardubice, 40. výročí založení Konzervatoře Pardubice a jubilea dvou významných českých hudebních skladatelů – východočeských rodáků: 90 let od narození Petra Ebena a 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů“.

Hlavními podporovateli festivalu zůstává Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj a Statutární město Pardubice. „Vedle dnes zveřejněného generálního partnera, kterým je stavební holding Enteria, jednáme o podpoře i s dalšími našimi tradičními a novými podporovateli. Jejich výčet bude prezentován ve vlastních festivalových materiálech,“ uzavřel Josef Krečmer.

 

Medaile Artis Bohemiae Amicis pro klarinetistu Jiřího Hlaváče

Klarinetista Jiří Hlaváč převzal dne 17. 10. 2018  u příležitosti svého životního jubilea z rukou ministra kultury Antonína Staňka, Medaili Artis  Bohemiae  Amicis za šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí. Na slavnostním koncertu Asociace hudebních umělců a vědců, který  se konal 20. 10. 2018 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze, převzal  z rukou Petra Nouzovského Cenu AHUV 2017 za dlouholetou činnost v Asociaci hudebních umělců a vědců. 11. 11. potom převzal Cenu Senior Prix za dlouholetou nahrávací činnost.

Úvodní foto: Jiří Hlaváč přebírá na slavnostním koncertě Asociace hudebních umělců a vědců v Sále Martinů z rukou jejího předsedy Petra Nouzovského Cenu AHUV

Ministr Antonín Staněk předal státní cenu a ceny Ministerstva kultury

Na Nové scéně Národního divadla byly 21. 10. slavnostně předány státní cena a ceny Ministerstva kultury. Z rukou ministra Antonína Staňka je převzalo šest mimořádných osobností. ​

Státní cenu za překladatelské dílo, cenu za celoživotní dílo získala paní Helena Stachová. Překladatelské práci se věnuje 50 let a z polštiny do češtiny převedla na dvě stovky titulů; první knihu přeložila v sedmnácti letech.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, za celoživotní dílo, zejména za přínos českému studiovému divadlu, profilaci divadla Studio Ypsilon a rozvoj oboru včetně výchovy mladé generace, získal pan Jan Schmid. Herec, režisér, publicista, textař, prozaik, dramatik, scénárista, výtvarník, ilustrátor, moderátor, divadelní manažer a organizátor, divadelní pedagog. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby, za celoživotní skladatelskou a redakční činnost a za statečné lidské i odborné postoje v době nesvobody, získal pan Luboš Sluka.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění, především pak za výjimečnou kurátorskou, teoretickou a pedagogickou činnost, jakož i za propagaci českého a slovenského výtvarného umění v mezinárodním kontextu, získali Jana a Jiří Ševčíkovi, „nejvýraznější hybatelé české výtvarné scény od osmdesátých let“.  Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury, za celoživotní dílo v oblasti architektury, získala Ing. arch. Růžena Žertová, „architektka domů i věcí“.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, především za jeho filmy ze šedesátých let a tematicky i mravně kontinuální tvorbu s Jiřím Stránským, získal pan Hynek Bočan.

Koncertní cyklus Karlíček Sequenza

Mariánské Lázně, ZUŠ F. Chopina, Casino

 

Prolog

Marta Ulrychová

Tři mariánskolázeňští rodáci Petr, Josef a Martin Karlíčkovi, nově sdružení ve spolku Karlíček Sequenza, se rozhodli obohatit hudební scénu Mariánských Lázní tematicky různě zaměřenými koncerty, pořady s edukativní náplní i prezentací umělců v novém interdisciplinárním světle. Do tohoto lázeňského města mohou přinést bohaté zkušenosti ze svého zahraničního působení, které zahájili zhruba na přelomu tisíciletí po úspěšném studiu a mnoha uměleckých stážích. Město jim k tomu poskytlo náležitou podporu, včetně koncertních sálů, inspirujících k rozmanitým akcím. Letošní cyklus přinesl v jediném týdnu pět koncertů, v nichž se tito umělci postarali nejen o dramaturgickou náplň, ale i o interpretační zastoupení. V jejich podání si posluchači vyslechli množství sólových a komorních skladeb, vztahujících se nejen ke géniu loci Mariánských Lázní, ale v samostatném koncertu také Leoši Janáčkovi, jehož hudbu bratři Karlíčkové ve světě propagují.

 

Na úvod benefice

Petr Novák

První ročník nového festivalu zahájil (22. 9.) benefiční koncert v sále tamější ZUŠ. Úvodní slovo ředitele školy Petra Čecha představilo trojici bratrů a jejich současná působiště. U Petra je to Holandsko, Josef je v Německu a Martina osud zavál až do Kanady. Ředitel přivítal i bývalé učitele obou bratrů klavíristů – Marii Hurtíkovou a Karla Friesla, který je vedl na plzeňské konzervatoři.

Program koncertu sestával z děl francouzských impresionistů a děl romantiků. Již od úvodní Sonáty pro violoncello a klavír Claudea Debussyho, kdy se violoncellového partu zhostil Josef Karlíček a ke klavíru usedl Martin Karlíček, bylo zřejmé, nakolik mistrovsky každý z bratrů ovládá hru na svůj nástroj. Zatímco cellista zaujal naprostou intonační čistotou své hry a přesvědčivostí výrazu podtrženou hrou zpaměti, Martin s ním v pochopení díla naprosto souzněl, sekundoval mu výjimečnou kultivovaností a zřetelností hry, pregnancí úhozu a dokonalou souhrou. V Poetickém kusu ve formě habanéry Maurice Ravela ke klavíru usedl Petr Karlíček, na violoncello hrál opět zpaměti Josef. Skladbu, kterou můžeme slyšet v provedení na nejrůznější nástroje, interpretovali oba bratři opět v naprostém souznění, s pochopením pro kolébavý rytmus díla a s niternou škálou dynamického rozlišení hry.

Jako posluchač jsem kvitoval záměr uskutečnit koncert bez obligátní pauzy. Bratři se na pódiu neustále střídali, odpočinuli si a posluchači, nevyrušeni přestávkou, si vyslechli virtuózní Uherskou Rapsodii pro violoncello a klavír Davida Poppera. U klavíru zůstal hrát Petr, i v této skladbě Josef pokračoval ve hře zpaměti. Mohl se tak soustředit vedle techniky hry plně na výrazovou složku interpretace. Jeho provedení skladby bylo za Petrova doprovodu strhující a publikum jej ocenilo dlouhotrvajícími nadšenými ovacemi s výkřiky „bravo“.

Závěrem zazněla svita Šest kusů pro klavír na čtyři ruce, op. 11 Sergeje Rachmaninova. Přestože měli oba klavíristé k dispozici jen středně velký nástroj firmy Yamaha, barevná a dynamická škála jejich provedení na tento unifikovaný klavír byla úctyhodná. Technická brilance, střízlivá a vždy čistá pedalizace a zřetelnost úhozu i v kaskádách pasáží byla přirozená. Bratři se vkusně vcítili do všech nálad jednotlivých částí. Výstavba závěrečné části „Sláva“ byla impozantní.

Bratři se museli publiku odvděčit dvěma přídavky. Labuť Camilla Saint-Saënse přednesli v úpravě pro čtyřruční klavír a violoncello namísto originální verze pro dva klavíry a violoncello zařazené do jeho cyklu Karneval zvířat. Zatímco Martin hrál obligátní šestnáctiny, Petr jej elegantně obíhal při přizvukování rozložených akordů a basových tónů. Interpreti se s publikem rozloučili vkusnou Barkarolou skladatele F.??? Péru, která vyzněla jako pozvání na jeden z dalších koncertů s názvem „Benátky, kolébka Evropské hudby“ v Městském muzeu v Mariánských Lázních.

 

A na závěr galakoncert

Mariánské Lázně, Casino

Marta Ulrychová

V závěrečném galakoncertu 28. 9. si trojice sólistů zopakovala svá příležitostná vystoupení se Západočeským symfonickým orchestrem, s nímž začala spolupracovat již v době svých studií.

V první půli večera jsme v podání klavíristy Martina a orchestru řízeného Martinem Peschikem vyslechli Klavírní koncert č. 2 Camilla Saint-Saënse g moll, op. 22. Umělec se ho zhostil s brilantní virtuozitou, nadhledem i smyslem pro stylová odstínění tohoto díla, v němž skladatel přechází od reminiscencí na předcházející stylová období až k hravým tanečním rytmům. Druhý violoncellový koncert e moll, op. 24 pražského rodáka Davida Poppera neslyšíme na našich pódiích často. V kompozici spíše eklektického charakteru, prozrazující vlivy velkých osobností konce 19. století, se skvěle uplatnil Josefův zpěvný tón a neomylná intonace v náročných rychlých pasážích. Koncert a potažmo i celý koncertní cyklus zakončil velkoryse koncipovaný Čajkovského Koncert č. 1 b moll. Petr Karlíček ho interpretoval s potřebným smyslem pro grandiozitu tohoto díla, ale i s potřebným technickým vybavením virtuózních pasáží a klidem zpěvných částí druhé věty. Bouřlivý aplaus byly důstojným zakončením této mimořádné a z hlediska interpretů jedinečné akce, na niž mohou být Mariánskolázeňští v celostátním kontextu právem hrdi.

 

Česko-německý kulturní dialog

MHF LÍPA MUSICA,

Markéta Jůzová

Na území Libereckého kraje, Ústeckého kraje a v saském pohraničí v úctyhodných osmnácti lokalitách probíhal letos 17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který byl završen 9. 11. 2018 v České Lípě epilogem s účastí nejvýraznějších žáků ZUŠ Česká Lípa pod názvem „Má to smysl!“. Kreativní projekt umělecky garantoval Radek Baborák.

V rámci festivalové přehlídky, která začínala tradičním prologem 24. 8. ve městě Oybin s Clarinet Factory a posléze byla zahájena 17. 9. mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a Collegiem 1704 v Jablonci nad Nisou koncertem pro Liberecký kraj, se uskutečnilo třiadvacet kulturních akcí. Hlavní část festivalu vyvrcholila závěrečným koncertem 28. 10. U příležitosti oslav stého výročí založení republiky se konal slavnostní večer v Novém Boru, kde hráli klavírista Lukáš Vondráček a Pavel Haas Quartet. Na přehlídce vystoupili z dalších interpretů např. hornista Přemysl Vojta s Haydn Ensemble, klavíristka Jitka Čechová, hráčka na theremin Carolina Eyck, trumpetisté Vilém a Walter Hofbauerovi, varhaníci Vladimír Roubal a Tomáš Thon, Concerto Aventino, Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, vokální soubor Sjaella, Spirituál kvintet a Srbský národní soubor.

Festival realizoval recipročně 26. 10. v sále Srbského národního souboru v Budyšíně koncert našich hudebníků v čele s Radkem Baborákem a jeho tělesem Pražští komorní sólisté. Po dohodě s vedením přehlídky společně připravili program „Bach – Beethoven – Baborák.“ Egoisticky laděný tematický název koncertu, na kterém zazněla jen hudba J. S. Bacha, Edvarda Griega a Ludwiga van Beethovena, před konáním nevyprodal malý sál. Snaha přitáhnout publikum ke jménu světoznámého hornisty, který skladby tentokrát hudebně nastudoval z pozice dirigenta, se ukázala být nepříliš atraktivní pro zájemce z veřejnosti. Jeho dirigentské renomé v zahraničí není zatím silné a soubor Pražští komorní sólisté má pod jeho vedením ještě krátkou dobu své existence.

Komorní koncert v Bautzen se však odehrával v příjemné atmosféře. V působivém provedení zazněl Bachův Braniborský koncert č. 3 G Dur, BWV 1048, z tvorby E. Griega dílo Z časů Holbergových, suita op. 40 a na závěr od L. van Beethovena Smyčcový kvintet C Dur, op. 29. V orchestru je řada výborných hráčů, chtějí-li se ovšem v komorním tělese progresivněji profilovat a obstát v silné mezinárodní konkurenci, pak by se určitě měli vydat směrem k lepší kompaktnosti zvuku. Griegova skladba vyzněla večer nejefektněji, precizně a mimořádně citlivě v detailech provedení na vysoké interpretační úrovni.

Na koncerty do Německa vypravuje festival ze severních Čech autobus pro zájemce. I když organizace zájezdů funguje profesionálně, posluchači z navštívené lokality v zahraničí z časových důvodů stihnou jen koncert. Širší kontext konání hudebního večera, aby si vytvořili větší společenské povědomí a mohli si alespoň na dvě hodiny prohlédnout zahraniční město či danou lokalitu, už jim festival, bohužel, neumožní.

Nutno dodat, že festival avizoval opět v době před koncertem i na svých webových stránkách návštěvnický průzkum s dotazníkem, který si kladl za cíl co nejkvalitněji poskytovat uspokojení kulturních potřeb a přání návštěvníků koncertů MHF Lípa Musica, přičemž odměnou za vyplnění byl program zdarma a čestná vstupenka na koncerty „Bach – Beethoven – Baborák“ nebo hudební akci s Radkem Baborákem „Má to smysl!“

Dlouhodobý dramaturgický akcent zaměřený na prohloubení česko-německého kulturního dialogu a prezentaci vybraných interpretů z České republiky i ze zahraničí se daří vedení festivalu progresivně budovat, zvyšovat jeho úroveň i renomé.

 

Martin Prokeš Foto c Šimon Pikouš

Jak vnímá současné postavení Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica jeho ředitel Martin Prokeš? „Lípu Musiku vnímám jako kulturní událost severních Čech a sousedního Saska, která je již nesmazatelně s tímto regionem spjata. Z tohoto hlediska si za svou historii vydobyla výsadní postavení a je nositelem vysokých kulturních, duchovních a společenských hodnot. Je to zároveň závazek nadále pokračovat v úsilí znovu kultivovat náš region, který potřebuje investice podobného ražení, protože byl dlouhá léta upozaďován a zašlapáván. Totalitní režim se negativně projevil ve všech kapitolách lidského bytí a kultura není výjimkou. Z pohledu vnímání festivalu optikou celé naší země je Lípa Musica hrdým nositelem a zprostředkovatelem klasické hudby na severní části mapy České republiky a přispívá tak ke kulturnímu česko-německému dialogu.“

 

A v čem spatřuje festivalovou progresi na úrovni česko-německé přehlídky? „Progrese našeho festivalu v česko-německém dialogu je myslím patrná již z toho hlediska, že můžeme hovořit o dlouhodobé snaze kultivovat sousedské vztahy na obou stranách pomyslné hranice právě formou setkání a hudebního dialogu. Hovoříme již o sedmileté tradici, kdy přivážíme špičkové české interprety a umění do Německa, a naopak našemu českému publiku nabízíme interpretační a skladatelské umění německých hudebníků a autorů. Koncerty již dávnou nejsou jen hudebními zastaveními, ale jsou bez jakékoliv nadsázky také krásným společenským setkáváním Čechů a Němců, vzájemně jsou vypravovány autobusy a koncerty se stávají skutečným společensko-kulturním svátkem, který je navíc propojován s životy a aktivitami měst, náboženských obcí a cílových zájmových skupin. Vznikl tak přirozený progres v česko-německé kultuře, který vychází logicky z kořenů, jež nás vzájemně v bývalých Sudetech propojují. Je to dlouhá cesta, mnohdy trnitá, o to však cennější,“ upřesňuje ředitel Martin Prokeš s upřímným zájmem o zlepšení kulturních aktivit a utužení vzájemnosti na území poblíž českých a německých hranic.

Úvodní foto: Pražští komorní sólisté s dirigentem Radkem Baborákem v Budyšíně  Foto c Lukáš Marhoul

Nový kompaktní disk společnosti ArcoDiva představili interpreti a skladatelé

Zleva Tomáš Honěk, Lucia Fulka Kopsová, Markéta Foukalová, Lucie Silkenová Foto archiv

Nový kompaktní disk společnosti ArcoDiva představili interpreti a skladatelé 30. 10. v Atriu. Účinkuje na něm Duo Teres (Lucia Fulka Kopsová – housle, Tomáš Honěk – kytara), Lucie Silkenová a Markéta Foukalová – zpěv a jako host Jaromír Meduna. Duo Teres požádalo několik českých a slovenských skladatelů, aby napsali pro uvedené obsazení hudbu na verše Williama Shakespeara. Mezi autory jsou Zdeněk Merta, Matěj Benko, Juraj Filas, Lukáš Hurník, Martin Brunner, Štěpánka Balcarová, Jiří Chvojka a Ondřej Kukal.