Nové obchodní a kulturní centrum v Hradci Králové

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhlo slavnostní otevření kulturního a obchodního centra PETROF Gallery. Zahajovací koncert v nových prostorách odehráli pianisté z volného sdružení umělců PETROF Art Family  – Matyáš Novák a klavírní dvojice DUO PETROF. Hudební představení vyvrcholilo šestiruční hrou na jeden klavír, kdy zazněly skladby Romance pro šestiruční hru na klavír (Sergej Rachmaninov) a Grand Galop Chromatique (Franz Liszt), která byla zaranžována pro jeden klavír a šest rukou Wolfem Gunterem Leidelem. Během večera proběhl také křest dvou nových CD zmíněných umělců a raut zajištěný společností PROFI EVENTS s.r.o. Celé akce se zúčastnilo přes 300 pozvaných hostů.

Pokračování textu Nové obchodní a kulturní centrum v Hradci Králové

Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2017 a avízo koncertů vítězů 8. 12. 2017 – Alfred ve dvoře

26. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze.

Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu, Akademií múzických umění, Institutem moderní hudby za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Letos se čtvrtým rokem hodnotilo také přidružené kolo nové soutěže pro nejmladší (8-20 let) České ucho, které bylo pilotním projektem Roku české hudby 2014.
Pokračování textu Výsledky mezinárodní soutěže Musica Nova 2017 a avízo koncertů vítězů 8. 12. 2017 – Alfred ve dvoře

Jubilejní ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného

Pavel Trojan

Už v neděli začne jubilejní pátý ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Pořádá jej Pražské jaro a tvoří jakousi protiváhu k velkému květnovému festivalu: je malou, na klavírní literaturu úzce zaměřenou akcí.

Oba festivaly však spojuje úsilí přinášet zážitek ze světové interpretační úrovně. Nejinak tomu bude letos. Mezi 19. a 28. listopadem se pražské publikum může těšit na skvělou sestavu klavíristů, z nichž každý reprezentuje jedinečný umělecký pohled, každý přináší povznesení pražské koncertní sezóny.

Pokračování textu Jubilejní ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného

52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka – Listina vítězů

 

OPERNÍ NADĚJE ŽENY

  1. cena 5.000 Kč – Cena Magdalény Blahušiakové

Cenu získává     JANA MARGOVÁ (SVK)

 

  1. cena 3.000 Kč – Cena Reginy Szymikové

Cenu získává     HANA KUŽELOVÁ (CZE)

 

  1. cena 1.500 Kč – Cena Dr. Václava Němce a Doc. Lidmily Němcové

Cenu získávají   ANNA POKORNÁ (CZE) a DOMINIKA MAJDANOVÁ (SVK)

 

Čestné uznání   LENKA ŠŤASTNÁ (CZK)  Pokračování textu 52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka – Listina vítězů

Česká filharmonie vypisuje skladatelskou a interpretační soutěž

Praha (10. listopadu 2017) – U příležitosti 100. výročí od založení samostatného Československa vypisuje Česká filharmonie skladatelskou a interpretační soutěž. Skladatelské soutěže se mohou zúčastnit čeští a slovenští skladatelé a skladatelky do čtyřiceti let, interpretační soutěže hráči na jakýkoli nástroj mladší 22 let a zpěváci mladší 28 let. Díla tří finalistů skladatelské soutěže provede Česká filharmonie na veřejných koncertech v roce 2019, vítězové interpretační soutěže budou mít možnost s prvním českým orchestrem vystoupit.

Pokračování textu Česká filharmonie vypisuje skladatelskou a interpretační soutěž

Vladimír Frühauf

(*  22.  6. 1937, Lovosice)

Jiří Kolář

Vladimír Frühauf Foto archiv

PhDr. Mgr. Vladimír Frühauf se narodil 22. června 1937 v Lovosicích. Po absolvování základní a střední školy vystudoval nejprve obor chemie – biologie na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem a pak na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor hudební pedagogika – sólový zpěv a klavír. Svá vysokoškolská studia završil rigorózními zkouškami (hudební estetika – filozofie) a doktorátem na Univerzitě Karlově v Praze.

Pokračování textu Vladimír Frühauf

Alena Kostková

(* 31. 3. 1957,  Český Těšín)

Jiří Pospíšil

 

Pokud bychom chtěli osobnost Aleny Kostkové charakterizovat z hlediska hudebního, nejvýstižnějšími výrazy by nejspíše byly – všestrannost a komplexnost. Spolehlivě se pohybuje jak v oblasti hudby vokální, tak i instrumentální, výborně rozumí dětem, ale umí pracovat i s dospělými. I když její doménou je hudba artificiální, bez problémů se orientuje i v nonartificiálních žánrech. Své hudební aktivity nevnímá jen jako realizaci uspokojení svého zájmu, ale i jako nezbytnou práci pro společnost, ve které žije.

Pokračování textu Alena Kostková